Nova direktorica Doma upokojencev Ptuj Vesna Šiplič Horvat (foto: Dom upokojencev Ptuj)
Dosedanjo direktorico Doma upokojencev Ptuj Jožico Šemnički je danes zamenjala nova direktorica Vesna Šiplič Horvat.

Dom upokojencev Ptuj je od leta 2014 vodila Jožica Šemnički, najprej kot vršilka dolžnosti direktorice, od leta 2015 pa kot direktorica.

Včeraj, 30. novembra 2020, je s primopredajo poslov delo predala svoji naslednici Vesni Šiplič Horvat. Ta je z današnjim dnem tudi uradno prevzela vodenje Doma upokojencev Ptuj.

Dosedanja direktorica Doma upokojencev Ptuj Jožica Šemnički in nova direktorica Vesna Šiplič Horvat (foto: Dom upokojencev Ptuj)

Nova direktorica je za vodenje zavoda dobro usposobljena

Nova direktorica Vesna Šiplič Horvat Dom upokojencev Ptuj prevzema v urejenih razmerah. Ima 23 let delovnih izkušenj, od tega je že dvajseto leto zaposlena na delovnem mestu, za katerega se zahteva najmanj visoka strokovna izobrazba.

V tem času je nabrala devet let vodstvenih izkušenj v socialnem varstvu. Tekom izobraževalnega procesa je pridobila znanstveni magisterij in univerzitetno izobrazbo s specializacijo. Dokončan ima dodiplomski univerzitetni študij socialnega dela, specializacijo managmenta v socialnem delu, podiplomski magistrski študij je opravila iz državnih in evropskih študij.

Vesna Šiplič Horvat je članica številnih delovnih skupin na nacionalni ravni, tako na področju socialnega kot tudi zdravstvenega varstva.

Nova direktorica bo gradila na dobrem sodelovanju

Vesna Šiplič Horvat je poudarila, da se zaveda, da je in bo tudi v bodoče vodenje Doma upokojencev Ptuj izjemno odgovorno delo: »Zavedam se, da je kakovostno izvajanje starih in razvijanje novih programov ključnega pomena. Opremljeni moramo biti s širokim znanjem in poznavanjem sistema ter vseh dejavnikov v njem, z neomajnim zaupanjem in neskončno energijo.«

Vsak dan z veseljem prihaja iz Murske Sobote na delo na Ptuj oziroma v druge enote Doma - Muretince, Kidričevo, Juršince in Koper.

»To ni le moja služba, ki jo pač opravljam, zame je delo v Domu veliko več. S svojo predanostjo in lastnim vzgledom bom delo gradila na dobrem sodelovanju s stanovalci in njihovimi svojci, člani organov upravljanja ter s svojimi sodelavci.

Spodbujala in ohranjala bom dobro sodelovanje z ostalimi domovi v regiji in tudi širše, drugimi zavodi, društvi in institucijami v širšem lokalnem nivoju.

Ohranjala bom ugled Doma na lokalnem nivoju in v širšem okolju ter skrbela za njegovo poslovno uspešnost, predvsem iz vsebin dograjevanja celostne podobe Doma v vseh njegovih razsežnostih,« je napovedala nova direktorica Doma upokojencev Ptuj.

Dosedanja direktorica je odpravila kadrovsko podhranjenost Doma upokojencev Ptuj

Ob nastopu mandata je dosedanjo direktorico Doma upokojencev Ptuj Jožico Šemnički v prvi vrsti čakala odprava vseh nepravilnosti, ki so se izkazovale po množici inšpekcijskih nadzorov.

V prvem letu njenega mandata je bilo treba urediti skorajda vsa področja delovanja Doma in sicer so bile odpravljene nepravilnosti na: delovno pravnem področju, področju oskrbe in socialne oskrbe, področju zdravstvene nege ter na finančno-računovodskem področju, kjer je nepravilnosti potrdila zunanja revizija poslovanja.

Dom je bil v dejavnosti institucionalnega varstva ekstremno kadrovsko podhranjen, predvsem je primanjkovalo strokovnega kadra na področju zdravstvene nege. Zaposlenim so v naslednjih letih omogočili izobraževanja za bolničarje in zdravstvene tehnike, za kar se je odločilo veliko sodelavcev, ki so tako postali kompetentni izvajalci storitev zdravstvene nege.

Konec leta 2014 je bilo v Domu upokojencev Ptuj 298 zaposlenih, ki so skrbeli za 727 stanovalcev, trenutno je zaposlenih 392, ti skrbijo za povprečno 695 stanovalcev na dan.

Od leta 2015 so v Domu upokojencev Ptuj veliko finančnih sredstev namenili tudi za izboljšanje bivalnih pogojev stanovalcev in delovnih pogojev zaposlenih. Konstantno so se izvajala potrebna investicijsko vzdrževalna dela v vseh enotah.

V zadnjih letih so izvedli več infrastrukturnih projektov: ureditev kuhinje in paviljona v enoti Muretinci, povečanje kapacitete enote Juršinci, ureditev mansarde v enoti Kidričevo in ureditev centralne kuhinje v pritličju, zimski vrt s kavarno v enoti Ptuj ter zagotovitev parcele in pridobitev gradbenega dovoljenja za novo enoto Žabjak.

Jožica Šemnički direktorsko mesto zapušča z dvignjeno glavo

Dosedanja direktorica Doma upokojencev Ptuj Jožica Šemnički je dejala: »Izredno ponosna in vesela sem, da nam je s skupnimi močmi pod mojim vodstvom od leta 2015 dalje uspelo pridobiti in razviti kar nekaj projektov, ki so namenjeni našim oskrbovancem.«

Danes v domu nudijo najsodobnejši koncept oskrbe oseb z demenco, ki so ga razvili sočasno z izvajanjem projekta Skupaj proti demenci, katerega nosilec so bili. V domu imajo strokovno vodeno in strukturirano obravnavo mlajših od 65 let. Posebno varstvo so morali urediti skladno z ukrepom socialne inšpekcije.

Dom se intenzivno usmerja tudi v pomoč starejšim, ki bivajo v domačem okolju. So nosilec projekta Sodobna oskrba starejših. Skupaj s partnerji v projektu ARGO, vrednem 1.802.344 evrov razvijajo platformo za spremljanje strojnih inštalacij in učinkovitejšo odpravo napak, kar razbremeni tehnično osebje oziroma vzdrževalce. Lani so pridobili Certifikat Dom kakovosti E-Qalin.

Jožica Šemnički je sklenila z besedami: »Direktorsko mesto v Domu upokojencev Ptuj tako zapuščam z dvignjeno glavo, saj sem ves čas dela v domu, kjer sem zaposlena že od začetka moje kariere vedno delala v skladu z najvišjimi standardi in željo delati dobro za tiste, ki so od moje pomoči odvisni.«

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Šemza (nepreverjen)

Oh draga gospa bivša direktorica in vaše smešne izjave. Na Ptuju je znano kaj iz vaše strani izjavljenega drži - nič! Laži in kraje vas bodo požrle do konca. Novi direktorici pa - nek bude sa srećom.

Stanč (nepreverjen)

.?..

In reply to by Šemza (nepreverjen)

Starejše novice