Analiza mednarodne raziskave o plačah Paylab, ki v Sloveniji deluje v obliki portala Plača.si pod okriljem MojeDelo.com, ugotavlja, da imajo tisti, ki prvič vstopajo na trg dela, najbolj ambiciozna pričakovanja glede plače.

S starostjo kandidati za zaposlitev postajajo bolj realni v svojih pričakovanjih glede plače. Poleg tega so nagnjeni k temu, da podcenijo svojo potencialno plačo na delovnem mestu, za katerega nimajo predhodnih izkušenj.

Najbolj ambiciozna pričakovanja glede plač je mogoče opaziti pri mlajših od 24. V povprečju generacija Z – to so trenutni diplomanti in novi prišleki na trg dela – pričakuje plačo, ki je okrog 9 odstotkov višja od realnih plač za to starostno skupino. 

Izvedli vprašalnik o plačah v 12 evropskih državah

Paylab je analiziral 73.093 vprašalnikov o plačah in tako pridobil podatke o pričakovanih plačah za vsako starostno kategorijo v 12 evropskih državah. Na splošno mlajši od 35 let večinoma iščejo informacije o plačah za delovna mesta, za katera nimajo izkušenj. To je tudi povezano z dejstvom, da trenutna generacija milenijcev dojema kariero v bolj dinamičnih okvirih kot predhodne generacije in želi na delovnem mestu poskusiti različne vloge.

Pričakovane in realne plače glede na starost: 9 %: do 24 let; - 2 %: 25 – 44 let; -5 %: 45 let in starejši

Odsotnost izkušenj na delovnem mestu ni nujno minus 

Ljudje začetek leta povezujejo z različnimi izzivi, vključno z željo po spremembi svoje kariere, ki bi jim lahko prinesla nove delovne izkušnje. Nekateri zaposleni želijo radikalne spremembe in bi želeli poskusiti srečo tudi na novem delovnem mestu, za katerega še nimajo nobenih izkušenj.

Svoja pričakovanja glede plače lahko preverijo s storitvijo Plača.si, ki jim omogoča primerjavo z realnimi plačami za posamezno mesto.

Odsotnost izkušenj za določeno delovno mesto ni nujno minus. Pogosto je dovolj imeti zahtevane veščine, kot denimo govoriti tuj jezik ali biti komunikativen. Z rastočim pomanjkanjem delavcev na trgu delovne sile zaposlovalci znižujejo svoja visoka pričakovanja.

Danes številna podjetja nudijo izobraževanja na delovnem mestu za določena delovna mesta in vso potrebno podporo ter pomoč pri menjavi delovnega mesta.

Kako lahko izvem višino plače za določeno delovno mesto, če nimam izkušenj?

Plačni portali, kot je Plača.si, nudijo spletne storitve, ki delavcem na trgu delovne sile omogočajo preverjanje povprečne plače za določena delovna mesta tudi, če nimajo izkušenj. Ko izberejo želeno delovno mesto, lahko obiskovalci v polju Delovne izkušnje izberejo možnost »Na tem delovnem mestu še nisem delal«.

Pri izpolnjevanju vprašalnika lahko nato preprosto določijo pričakovano plačo in jo primerjajo z resničnostjo. Vneseni podatki – to je pričakovana plača – ne vplivajo na končni izračun plače, ki ga uporabnik vidi na spletni strani. Podatki, ki so prikazani na spletni strani, vsebujejo zgolj realne plače zaposlenih z delovnimi izkušnjami.

Kaj je potrebno vedeti pri pogajanju za plačo za delovno mesto, za katerega nimate izkušenj?

Poznati vrednost določenega delovnega mesta je še posebej pomembno, ko se na razgovorih za delovno mesto pogovarjamo z vodji kadrovske službe pa tudi ob urejanju lastnih osebnih financ. Stari pregovor pravi, da je sreča na strani tistega, ki je bolj pripravljen. 

Predstava iskalca zaposlitve o višini plače za delovno mesto, za katero se zanima, se pogosto razlikuje od realnih številk. V številnih panogah so pričakovanja previsoka, občasno pa tudi prenizka.

Pri tem je pomembno vedeti, da je povprečna plača za delovno mesto izračunana na osnovi podatkov za nižje in višje položaje, ob tem pa so tu še razlike v velikosti in usmeritvi podjetij, ki jih zaposlujejo. Povprečna plača je tako zgolj informativne narave. Na razgovoru za delovno mesto je tudi pomembno povprašati o vidikih, ki bi lahko vplivali na vaš dejanski prihodek ali celo znižali nekatere od vaših stroškov. 

Pri Paylabu so povzeli šest stvari, na katere bodite pozorni ...

1) Delovni čas (izmene, nadure, večerno delo, nočno delo ali delo ob vikendih) 

Plača zaposlenega je odvisna od dolžine njegovega delovnika. Na razgovoru za službo ne pozabite vprašati, koliko ur mora zaposleni delati za osnovno plačo in ali delodajalec plača nadure. Dobro je vedeti vnaprej, kolikšen del delovnega časa je predviden za večere ali vikende, glede na to, da obstajajo obvezni plačni dodatki za to vrsto dela. Plače za delovna mesta se izračunajo tudi glede na število delovnih ur. 

2) Uporaba službenih naprav in sredstev za osebne potrebe 

Na udobje zaposlenih vpliva tudi to, ali smejo uporabljati službene naprave in sredstva za osebne potrebe. Te najpogosteje vključujejo službeni telefon, prenosnik ali vozilo. V nekaterih primerih lahko to vključuje tudi možnost uporabe službenih prostorov ali tehničnih zmožnosti. V nekaterih podjetjih zaposleni lahko od podjetja kupujejo odvečne materiale po ugodnih cenah ali pa – v primeru obrtnih delavnic – uporabljajo opremo podjetja za osebne namene. Številni delodajalci nudijo zaposlenim popust za svoje izdelke in storitve.

3) Pogostost službenih poti 

Če so v opisu delovnega mesta navedena potovanja, to sodi v kategorijo službenih poti. Če vas vaš delodajalec pošlje na službeno pot, vam po zakonu pripada dnevnica. Ta pokriva stroške prehrane in potovanja, če službena pot traja več dni, pa so kriti tudi stroški nočitve. Dnevnice za mednarodne službene poti so bolj finančno privlačne. 

4) Delodajalčev sistem nagrajevanja 

Najpogostejša nagrada je variabilni del plače. Povprašajte o finančnih nagradah, ki jih nudi delodajalec, in o tem, katere pogoje je treba zanje izpolniti. Še posebej se pozanimajte o mesečnih nagradah za uspešnost, trinajsti plači in božičnici. Podjetja običajno izplačujejo nagrade za uspešnost tistim zaposlenim, ki izboljšajo kakovost, zmanjšajo stroške podjetja, uvedejo inovacije, predlagajo nove in talentirane zaposlene, pridobijo nove stranke in presežejo zastavljene cilje. Pripomore tudi, če zaposleni deluje kot ambasador kulture podjetja. 

Spodnja tabela prikazuje delež zaposlenih, ki prejemajo mesečno nagrado za uspešnost po posameznih državah. Ta nagrada je najpogostejša na Češkem, Slovaškem in v Sloveniji.

5) Obseg odgovornosti na delovnem mestu 

Osnovno pravilo, ki velja za vse razgovore za službo: o plači začnite govoriti šele, ko vam druga stran predstavi vse vaše dolžnosti in odgovornosti. Še posebej v manjših podjetjih se delovna mesta združujejo, kar pomeni, da eno delovno mesto združuje več vlog. Po obsegu odgovornosti in opravil lahko ocenite obseg in stopnjo stresa, ki je s tem povezan. 

6) Preizkusno obdobje in vaša plača po uspešnem zaključku

Če nameravate začeti na novem delovnem mestu brez predhodnih izkušenj, delodajalec nima zagotovila, da je ste pravi za to delo. Zato je logično sprejeti kompromis – sprejmete začetno plačo, ki pa se lahko poviša na želeno raven po preizkusnem obdobju.

Tako sta lahko obe strani zadovoljni. Za vodstvene položaje lahko preizkusna obdobja trajajo dlje kot običajno. Med razgovorom se pozanimajte glede dviga plače po uspešno opravljeni preizkusni dobi. Lahko tudi predlagate, da je dvig plače vključen v pogodbo o delovnem razmerju. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice