Center za kreativnost vabi k sodelovanju mentorje in partnerje s področja kulturnega in kreativnega sektorja.

Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije bo jeseni 2018 začelo z izvedbo finančnih podpor oziroma javnih razpisov Centra za kreativnost za razvoj kreativnih podjetij in sodelovanja med podjetji ter kulturnim in kreativnim sektorjem - za katere je do leta 2022 namenjenih 5,29 milijona evrov

Platforma Center za kreativnost, ki jo preko neposredne potrditve operacije s strani Ministrstva za kulturo Republike Slovenije izvaja javni zavod MAO, bo strokovno podpiral finančne instrumente Ministrstva za kulturo z izvedbo strokovnega dela predselekcijskih postopkov, kot so na primer koordinacija dela strokovnih komisij, podjetniških delavnic in drugih podpornih aktivnosti s pomočjo katerih lahko prijavitelji pridobijo pomembno število točk za sodelovanje na tem razpisu.

V ta namen platforma Center za kreativnost, ki deluje v okviru Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, vabi zainteresirane kandidate, da se do 1. oktobra 2018 prijavijo v bazo mentorjev v sklopu aktivnosti in programov CzK v letu 2018 in 2019. Namen vključevanja izkušenih strokovnjakov - mentorjev s področja kulturnega in kreativnega sektorja v CzK je prenos izkušenj in znanj ter družbenih povezav v proces uspešnega razvoja novih projektov oziroma podjetij na področju kulturnega in kreativnega sektorja. Izbrani mentorji bodo projektne skupine vodili od samega začetka, torej tudi že v fazi priprav na razpise, s čimer bodo povečali njihove možnosti za uspeh. 

K vpisu v bazo so vabljeni strokovnjaki iz najrazličnejših področij: arhitektura, oblikovanje in vizualne umetnosti, kulturna dediščina, kulturno umetnostna vzgoja, oglaševanje, glasbena umetnost, intermedijska umetnost, mediji, programska oprema in igre, film in avdiovizualna dejavnost,  kulturni turizem in tako dalje. 

Povabilo je namenjeno strokovnjakom s področja KKS, ki imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj in so uspešno mentorirali oziroma usposabljali vsaj eno podjetje ali projekt s področja KKS v zadnjih 5 letih. Strokovnjaki morajo razpolagati s sposobnostmi mentoriranja in usposabljanja, uspešnega komuniciranja in usmerjanja dela skupin in posameznikov. 

Prijavljeni strokovnjaki bodo vključeni v bazo ponudnikov storitev mentorstva in usposabljanja na področju KKS, s pomočjo katere bosta CzK in MAO v ločenem postopku izbrala posamezne strokovnjake, ki bodo usposabljali oziroma mentorirali ekipe, posameznike ali podjetja s področja KKS v različnih fazah razvoja idej oziroma produktov. Mentorji bodo s svojimi projektnimi skupinami delovali v vseh fazah projekta, od semenske faze (faza snovanja, testiranja podjetniške ideje, koncepta, izdelka ali storitve do vstopa na trg), zagonske faze (faza vstopa na trg, faza prebojev, širitev na nove trge) do faze Kreativni pospeševalnik (spodbujanje sodelovanja med podjetji ter kulturnim in kreativnim sektorjem).

Finančne podpore MK z zagonskimi subvencijami, ki bodo razpisane jeseni, so predvidene med 20.000 in 50.000 evri za različne faze razvoja. 

Povabilo št. 2

Za vzpostavitev platforme Centra za Kreativnost, ki je namenjena razvoju kulturnega in kreativnega sektorja, pa so objavili tudi javno povabilo zainteresiranim partnerjem, ki bo odprto do 31. decembra 2018. Platforma CzK vabi vse zainteresirane organizacije, ki aktivno delujejo na področju povezovanja in razvoja kulturnega in kreativnega sektorja, da s svojo vizijo in predlogi prispevajo k soustvarjanju nacionalnega podpornega okolja za uspešen in dinamičen razvoj kulturnega in kreativnega sektorja ter podpirajo cilje projekta Platforma Center za kreativnost v letu 2018.

Povabilo je namenjeno vsem pravnim osebam zasebnega in javnega prava (gospodarske družbe, društva, zadruge, zavodi, gospodarske zbornice in socialna podjetja) - podjetjem, zavodom, združenjem ali organizacijam, izobraževalnim in raziskovalnim ustanovam, lokalnim skupnostim, aktivnim na področju KKS, ki delujejo vsaj pet let. Vlogo lahko odda posamezno podjetje ali predstavniško telo (npr. GIZ, grozd, konzorcij…).

Iščejo uveljavljene producente na področju kulturnega in kreativnega sektorja, ki imajo jasno izraženo poslanstvo v kontekstu kulturnega in kreativnega ekosistema v Sloveniji, imajo jasno izraženo vizijo razvoja in programsko vizijo, imajo jasno in vzdržno finančno strategijo ter znanje in sposobnosti za ustvarjanje izjemnih in dobro obiskanih dogodkov ter imajo sposobnost povezovati KKS sektorja z drugimi sektorji.

Več o obeh povabilih si lahko preberete na spletni strani www.czk.si

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice