Foto: občina Markovci facebook arhiv
Občina Markovci je predstavila idejno zasnovo za novo stanovanjsko naselje.

Naselje naj bi se nahajalo na območju, ki leži južno od regionalne ceste R1 -228 (Spuhlja – Borl). Na severu območja sega do obstoječega športnega igrišča. Na vzhodu in zahodu območje meji na obstoječi stanovanjski pozidavi in dovozno pot. Po sprejetem občinskem prostorskem načrtu je za to območje potrebno izdelati podroben prostorski načrt, ki bo podrobneje določal tehnične zahteve za gradnjo. 

»Predvsem želimo na tem območju graditi objekte, ki medsebojno bistveno ne odstopajo (po načinu gradnje, višini, gabaritih. Vse bivalne enote imajo prostore orientirane na jug. Obodno je naselje vstavljeno v urejeno parkovno zazelenitev kot del enovite parkovne zazelenitve centra Markovci,« je povedal župan občine Markovci Milan Gabrovec

Čas gradnje odvisen od sodelovanja lastnikov zemljišč

Lastniki zemljišč prosto razpolagajo s stavbnimi parcelami. Zemljišča bodo lahko uporabili za lastno uporabo ali za prodajo. Lokalna skupnost bo za potrebe izgradnje dovoznih poti izvzela sorazmerni delež zemljišč za ureditev dovoznih poti, parkirnih prostorov, prostor za zbiranje smeti. Ta del zemljišča bo v javni uporabi.

»Lokalna skupnost zagotovi le pogoje za gradnjo, to je infrastrukturno opremi zemljišča za gradnjo, izgradnja dovoznih poti, kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava. S temi deli bi lahko začeli šele po sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta in po izvedeni komasaciji zemljišča, nameravanega posega. Predvsem je čas gradnje odvisen od sodelovanja lastnikov zemljišč pri pripravi  prostorskih načrtov in sodelovanja pri uvedbi komasacije,« dodaja Gabrovec

V Občini Markovci rast povpraševanja po stavbnih zemljiščih 

V zadnjemu obdobju je tudi na območju Občine Markovci opaziti rast povpraševanja po stavbnih zemljiščih, oz. intenzivnejši trend gradenj stanovanjskih stavb. Občina ima vizijo ureditve, predvsem pa skrbi za skladen razvoj stanovanjske gradnje s pravnimi akti. 

»Predvidena je enovita gradnja enostanovanjskih stavb pritlične izvedbe. Odstopanja bodo dovoljena na zahodni strani, kjer območje meji na obstoječo pozidavo,« pove župan Gabrovec.

Sam postopek sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta lahko po županovih besedah traja tudi leto dni. Temu naj bi sledil postopek komasacije stavbnega zemljišča, projektna dokumentacija, pridobitev gradbenega dovoljenja. Čas in pričetek gradnje pa sta v veliki meri odvisna od lastnikov zemljišč, ki sodelujejo pri pripravi  prostorskih načrtov in pri uvedbi komasacije. Če bo vse teklo po načrtih in pričakovanjih, bi se gradnja lahko začela v drugi polovici naslednjega leta, torej 2019.

»Želimo izpostaviti tudi to, da smo že začeli s postopki za gradnjo doma upokojencev in oskrbovanih stanovanj, ki se bodo lahko začela graditi že naslednje leto, saj imamo primerno zemljišče v občinskem prostorske načrtu že opredeljeno za tovrstno gradnjo,« za konec še doda župan Gabrovec. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice