V Gregorčičevem drevoredu na Ptuju pravkar urejajo površine za pešce in kolesarje. Gre za eno največjih investicij na področju cestne infrastruktre na območju ptujske občine, ki bo končana v prihodnjem letu.

V Gregorčičevem drevoredu bodo od križišča z Osojnikovo cesto do krožnega križišča s Potrčevo cesto uredili obojestranske kolesarske steze in pločnike. Gre za cesto v skupni dolžini okoli 190 metrov.

Uredili bodo dotrajano vozišče in nosilni ustroj lokalne ceste. Vozišče bo široko 5,5 metra. Za pešce je predviden dvostranski pločnik širine 1,2 metra, za kolesarje pa dvostransko enosmerni kolesarski pas širine 1 meter. Med kolesarskim pasom in voziščem bo še pol metra širok varovalni pas.

Posadili bodo 35 novih dreves in grmovnice

V Gregorčičevem drevoredu bodo zamenjali obstoječo komunalno infrastrukturo, uredili odvodnjavanje in javno razsvetljavo. Namestili bodo urbano opremo: klopi, koše za smeti in koše za pasje iztrebke.

Najprej bodo pregledali obstoječe stanje dreves v drevoredu, nato pa poskrbeli tudi za krajinsko ureditev ulice. Na celotni dolžini ulice je na obeh straneh predvidena zasaditev skupno 35 dreves. Drevesa bodo posadili v zelenice med pločnikom in stanovanjskimi bloki. Os drevoreda bo od stavb odmaknjena najmanj 3,5 metra, razmik med drevesi bo znašal 5 metrov.

Javni prostor ulice bo od poljavnega prostora, ki pripada blokom, ločen z živo mejo, ki naj bi v širino in višino dosegla en meter.

Ocenjena vrednost investicije Ureditev površin za pešce in kolesarje v Gregoričevem drevoredu znaša okoli 657.400 evrov. Delno bo projekt financiran iz evropskega kohezijskega sklada in Ministrstva za infrastrukturo. Dela izvajajo Javne službe Ptuj.

»Z ureditvijo kolesarske povezave bomo vzpostavili neprekinjeno kolesarsko povezavo med Potrčevo cesto, Gregorčičevim drevoredom in Osojnikovo cesto. Oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost bo prispevalo k spremembi potovalnih navad na Ptuju. S prehodi iz individualne rabe osebnega avtomobila na bolj trajnostne oblike prevoza bomo znižali eksterne stroške prometa na ravni mesta in regije. Na daljši rok se bo znižal tudi odstotek družinskih in javnih izdatkov za mobilnost,« so poudarili na Mestni občini Ptuj.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice