Pred prvim šolskim dnem je spet čas za redni letni posvet članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj, ravnateljev osnovnih in srednjih šol ter drugih odgovornih za varnost otrok.

8. junija 2020 so v Mestni občini Ptuj imenovali delovne skupine, ki so pregledale šolske poti in avtobusne postaje.

Cilj je bil prepoznati možne nevarnosti za otroke, ki se, po počitnicah, vračajo nazaj v šole. Pri tem so se držali osnovnih pravil, da mora biti cestišče primerno označeno, ceste, ob katerih otroci množično hodijo v šolo, pa z omejeno hitrostjo.

Prav tako so pregledali avtobusna postajališča, če so ta označena in primerno zavarovana.

Seja, 26. 8. 2020 s predstavniki SPVCP, ravnateljev osnovnih in srednjih šol ter drugih odgovornih za varnost otrok (foto: Ines Zupanič Tomažič). (foto: Ines Zupanič Tomažič).

»Največji problemi so na državnih cestah, predvsem na Grajeni, v Rogoznici ter v Spuhlji. To pomeni, da ni vse odvisno od nas. Na občini se zavedamo vseh težav in jih skušamo reševati,« je povedala županja Nuška Gajšek.

Marjan Pšajd je izpostavil problem v Četrtni skupnosti Grajena, ki je med najbolj kritičnimi. Ta ima nevarne šolske poti, Pšajd pa je predlagal, da bi se na kritične dele poti postavil znak za šolsko pot.

Izpostavil je velik problem otrok, ki v šolo in iz šole hodijo po cesti, saj druge primerne poti ni. Prav tako so uničene bankine, kar je za otroke še nevarnejše. Poziva, naj se te poti uredijo s prometno signalizacijo. 

K temu je pridal še Robert Brkić, ki je poudaril, da določen del Grajene nima pločnika, ki bi šolarjem olajšal pot. Tam bi morali omejiti hitrost na 30 km/h ali dodati hitrostne ovire.

Avtobusno postajališče Damjak v Krčevini pri Vurbergu (foto: Ines Zupanič Tomažič).
Avtobusno postajališče pri Rdeči kapici v Krčevini pri Vurbergu (foto: Ines Zupanič Tomažič).
Avtobusno postajališče v Krčevini pri Vurbergu (foto: Ines Zupanič Tomažič).

Velik problem predstavlja tudi območje Spuhlje, saj je Ormoška cesta ena najbolj prometnih cest na Ptuju.

Ker ob cesti iz Spuhlje proti Ptuju nekaj hiš nima pločnika to predstavlja dodaten problem za šolarje. 

Naslednji problem predstavlja Četrtna skupnost Rogoznica, ki ima sicer veliko avtobusnih postajališč, vendar je nekaj manj kot pol teh postajališč označenih kot nevarna.

Predstavnik je poudaril, da moramo že zdaj razmisliti o problematiki v naselju Žabjak. Tam bomo namreč kmalu dobili nov dom za ostarele, poti pa niso varne.

Pozivajo, da se postavi omejitev na 30 kilometrov na uro, kjer so šolske poti, na nevarna križišča in odseke pa znak za otroke na cesti. Prav tako se morajo dodati prehodi za pešce, saj je vse od gostilne Krona na Ptuju pa do meje z Destrnikom le en prehod za pešce, prebivalcev je pa vedno več.

Največja četrt v Mestni občini Ptuj je Četrtna skupnost Ljudski vrt, ki opozarja predvsem na problematiko dveh avtobusnih postajališč. Postaji pri Mestnem vrhu 1b in 'pri Črešniku' nista primerno označeni.

Tako na postajališču 'pri Črešniku' ni nobene označbe za avtobus, otroci pa na prevoz čakajo kar ob cesti.

Marija Vučak, ravnateljica Vrtca Ptuj, je izpostavila problematiko parkiranja ob vrtcih. Ob vrtcih tako ni dovolj prostora za varno pobiranje otrok ali varno obračanje. Poziva k parkiriščem za vrtce ali sistemu za krožno ustavljanje.

Seja, 26. 8. 2020 s predstavniki SPVCP, ravnateljev osnovnih in srednjih šol ter drugih odgovornih za varnost otrok (foto: Ines Zupanič Tomažič).

Gajškova pa je kot posebno problematično izpostavila Četrtno skupnost Grajena, saj na tem območju ni načrtov, prav tako pa so težave z lastništvom.

Povabila je že ministra za infrastrukturo in v roku meseca dni pričakuje, da si bo prišel še sam ogledati problematične dele tega, s strani države pozabljenega, naselja. 

»Če bomo dajali na kocko otroška življenja ali pa kos zemlje, se opravičujem, ampak zame to ni vprašanje. Mi bomo zagotovo z razlastitvenimi postopki nadaljevali, zagotovo bomo naprej vlagali,« je zaključila županja. 

Čez en teden bodo sklical sestanek z vodji delovnih skupin, predsednikom oddelka za gospodarstvo, predstavnikom gospodarskih služb in takrat bodo določili prioritete, je sklenil Franc Kozel, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ptuj. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice