Slika je simbolična (Foto: Facebook Mestna Občina Ptuj)
Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar je v skladu s pobudami mestnih svetnic in svetnikov včeraj sklical 6. skupno sejo delovnih teles Mestnega sveta Mestne občine Ptuj glede ureditve mirujočega prometa v starem mestnem jedru.

Seje so se poleg mestnih svetnikov udeležili tudi zunanji člani odborov, direktorica občinske uprave, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti Sebastian Toplak ter lastniki lokalov in najemniki prostorov v lasti Mestne občine Ptuj. 

Župan Mestne občine Ptuj Miran Senčar je takole predstavil predlog ureditve mirujočega prometa v starem mestnem jedru Mestne občine Ptuj:

»Ptuj želimo razvijati v vrhunsko turistično destinacijo. Staro mesto z gradom je samo po sebi naš najzanimivejši turistični produkt. Zato ga moramo urejati in oživljati tako, da bo privlačno za turiste, hkrati pa prijazno vsem, ki tukaj živimo, delamo in poslujemo. Naša strateška usmeritev je povečanje površin za pešce in kolesarjenje, zmanjšanje prometa, parkiranje pa urejati v okviru dveh načrtovanih garažnih hiš. V času obnove območja mestne tržnice in okoliških ulic bo prišlo do sprememb dostopanja v staro mestno jedro in parkiranja. Zavedamo se, da bo v tem času treba zagotoviti parkirne prostore za dostavo, stanovalce in stranke. Navade vseh se bodo morale prilagoditi situaciji v času obnove, mi pa se bomo potrudili, da bo promet tekel varno, mirno ter da bodo stanovalci, ponudniki in obiskovalci imeli informacije o možnostih parkiranja in dostave. Garažna hiša, ki bo v prihodnosti težave s parkiranjem rešila, v tem času še ne bo zgrajena. V okolici starega mestnega jedra imamo namreč na voljo dve lokaciji za izgradnjo garažne hiše. Prvo za Mercatorjevo blagovnico in drugo pri upravni enoti.

Danes bomo Javne službe Ptuj pozvali k pripravi idejnih rešitev za parkirno hišo pri upravni enoti. Levo pod cerkvijo svetega Jurija bomo uvedli štiri mesta za kratkotrajno parkiranje in na nasprotni strani dve za invalide, desno, pri Bokafeju in Roži dve mesti za dostavo, osem mest za brezplačno kratkotrajno parkiranje, dve za motorje in eno za invalide. Parkirna mesta za hotel Mitra bomo zagotovili v Prešernovi ulici ob križišču s Cankarjevo ulico naprej. Parkirišča v starem mestnem jedru bomo postopno zmanjševali, ko jih bodo nadomestila nova, v garažni hiši.« 

Prisotni na seji so predstavili svoje predloge ureditve mirujočega prometa v starem mestnem jedru in izrazili mnenja. Na podlagi sklicane seje in predstavljenih pogledov prisotnih bodo strokovne službe Mestne občine Ptuj pripravile nov predlog Odredbe o spremembi Odredbe o določitvi javnih in rezerviranih parkirnih površin na območju Mestne občine Ptuj in ga umestili na dnevni red marčevske seje mestnega sveta.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice