Medtem ko se številni Ptujčani ohlajajo ob bližnjih bazenih, so inšpektorji ponovno preverili kakovost bazenske vode po Sloveniji. Kaj pravijo rezultati?

Zdravstveni inšpektorji so v obdobju od 18. junija do 4. julija odvzeli 82 vzorcev bazenskih kopalnih voda v Sloveniji. Vzorce so preizkusili na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre ter oceno primernosti podali na osnovi Meril za ocenjevanje primernosti kopalne vode v bazenih za kopanje, objavljenih na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Kdaj je voda primerna za obiskovalca kopališča?

Javna kopališča morajo ustrezati minimalnim higienskim zahtevam kopalne vode v bazenih, saj s tem zagotavljajo varovanje zdravja uporabnikov kopališč oziroma bazenov.

Bazenska voda tako ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki bi predstavljale nevarnost za uporabnikovo zdravje.

Skladno s pravili!

Kopalno vodo so ocenili z naslednjimi ocenami:

  • »skladna«, kar pomeni, da so rezultati laboratorijskih preizkušanj skladni z mejnimi vrednostmi iz Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah,
  • neskladna, a »primerna za kopanje« (saj je še varna za kopanje) ter 
  • neskladna in »neprimerna za kopanje«.

Skladnost vode je sicer le eden od indikatorjev, ki kaže na možnost zdravstvenega tveganja, saj v primeru neskladnosti s pravilnikom ocenijo primernost v skladu z merili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Kako je za bazensko higieno poskrbljeno na Ptuju in v okolici?

Večjih kršitev in neskladnosti inšpektorji v Podravju in Pomurju niso ugotovili, saj je bila voda povsod ali skladna z minimalnimi higienskimi zahtevami ali pa vsaj primerna za kopanje.

Skladni s pravilnikom so bili vzorci vode na naslednjih lokacijah: Letno kopališče Ormož, Letno kopališče Zbelovo, Terme Zreče, Kopališče Fontana Maribor, Hotel Habakuk Maribor, Univerzitetni klinični center Maribor, Socialno-varstveni zavod Hrastovec, Terme Vivat v Moravskih Toplicah, Hotel Radin Radenci in Letno kopališče Murska Sobota.

Neskladni, a še vedno varni za kopanje so bili vzorci vode, odvzeti na teh lokacijah: Letno kopališče Term Ptuj, Grand Hotel Primus Ptuj, Bioterme Mala Nedelja, Kopališče Slovenska Bistrica, Kopališče Mariborski otok, Naravni park Terme 3000 Moravske Toplice, Hotel Ajda Moravske Toplice, Hotel Termal Moravske Toplice, Terme Banovci, Hotel Diana Murska Sobota in Terme Lendava.

Tukaj pa si lahko ogledate, kako čista je voda v drugih bazenih po Sloveniji.

Kdo skrbi za kakovost bazenske kopalne vode?

Upravljalci kopališč so tisti, ki so dolžni celo leto z meritvami spremljati in skrbeti za skladnost in kakovost bazenske kopalne vode; jo ustrezno pripraviti, poskrbeti za ustrezno količino in kakovost dodajanja polnilne vode ter njeno menjavo. Pomembna sta tudi urejenost kopališča in načrt čiščenja. Nato analizo opravijo za to usposobljeni laboratoriji, ki rezultate posredujejo Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje

Kršitev – sankcija

V primeru ugotovljenih kršitev pravilnika lahko inšpektor v skladu z načelom sorazmernosti upravljavcu izreče opozorilo oziroma izda odločbo, ki določi časovni rok za odpravo pomanjkljivosti.

Če voda ni primerna za kopanje in predstavlja tveganje za zdravje uporabnikov bazena, pa lahko inšpektor začasno tudi prepove uporabo kopalne vode.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice