Med naravnimi katastrofami, zlasti poplavami, se lahko živila onesnažijo s površinsko vodo, ki je mikrobiološko in kemično onesnažena ter vsebuje nevarne mikroorganizme iz odplak in odpadnih voda, kanalizacijskega sistema, živali in ljudi.

Neurejeni higienski pogoji, vključno s pomanjkanjem varne pitne vode, sanitarij in pomanjkanjem primernih pogojev za pripravo hrane, so med poplavami že bili vzrok masovnih izbruhov bolezni, povzročenih z onesnaženimi živili, navaja Nacionalni inštitut za javno zdravje. 

V izrednih razmerah je uživanje varnih živil zelo pomembno, saj je človek izpostavljen psihičnim in fizičnim naporom, stresu, pomanjkanju, podhranjenosti ... To še posebej velja za otroke, nosečnice in starejše ljudi ter za ljudi z oslabljenim imunskim sistemom, ki so dovzetnejši za okužbe in zastrupitve z živili.

Vodo je v izrednih razmerah potrebno prekuhavati

V izrednih razmerah je pitna voda iz javnih vodovodov pogosto onesnažena. Takrat jo je treba prekuhavati ali kako drugače pripraviti za varno uporabo v prehranske namene. Primerna je embalirana pitna voda. V izrednih razmerah zato spremljajte informacije upravljavca vodovoda oziroma drugih pristojnih inštitucij o kakovosti pitne vode, ki jih objavljajo v sredstvih javnega obveščanja. Dosledno upoštevajte njihova navodila o morebitnih ukrepih (prekuhavanje, prepoved uporabe pitne vode za prehranske namene, izpiranje hišnega vodovnega omrežja …), svetuje NIJZ. 

Varnost živil med poplavo

Če ste na možnost poplave pravočasno obveščeni in se nanjo lahko pripravite, umaknite vsa živila iz potencialno ogroženih prostorov v varne prostore. Med poplavo umaknite in prenesite vsa nepoškodovana živila iz poplavljenih prostorov v varne prostore, svetuje NIJZ. 

Priporočljivo je, da se živila skladišči v suhih, zračnih, hladnih in temnejših prostorih. Živila se ne smejo dotikati sten in tal. Ohranjena živila polagajte na palete, deske, debele veje, opeke, plastične vrečke ali folije. Vrečke z živili zložito eno na drugo, in sicer križem, tako da je omogočeno zračenje. Razlito in razsuto hrano pometite na kup in nemudoma odstranite, da ne privablja glodavcev (podgan, miši). Živil nikoli ne skladiščite skupaj s kemikalijami, kot so goriva, gnojila, škropiva, belila, čistila, temveč ločeno v drugih prostorih.

Postopanje po umiku vode iz poplavljenih prostorov, v katerih shranjujete živila

Živila, ki so prišla v stik s poplavno vodo, zavržite. Vsa živila preglejte, če morda ne vsebujejo tujkov (koščkov stekla, drobcev drugih poškodovanih predmetov ...). Živila, ki vsebujejo tujke, zavržite. Na mokrih živilih in na zalogah suhe zelenjave, sadja in žitaric v vlažnem okolju se pogosteje pojavlja plesnivost. Nekatere plesni izločajo toksine - strupe, ki so zdravju škodljivi. Zato plesniva živila vedno zavržite. 

Vsebino iz poškodovanih vreč, ki ni bila v stiku s poplavno vodo, preložite v nove vreče, ki jih skladiščite ločeno od nepoškodovanih in jih prednostno porabite. Zavreči je treba pločevinaste konzerve z živili, ki so kakorkoli poškodovane, na primer so napihnjene, predrte, zarjavele, brez označb in živila v poškodovani, razpokani, polomljeni stekleni embalaži. 

Živila v originalno zaprti, nepoškodovani pločevinasti in stekleni embalaži, ki je prišla v stik s poplavno vodo, so najverjetneje varna. Če je le možno, zunanjost embalaže pred uporabo očistite in jo v celoti operite. Površino embalaže po možnosti tudi razkužite z ustreznim razkužilom po navodilih proizvajalca. Pazite, da razkužilo ne pride v stik z živilom.  Živila, ki so bila izpostavljena kemičnemu onesnaženju, je treba zavreči. Na splošno velja, da kemičnih snovi ne moremo sprati z živil (na primer naftnih derivatov …), svetuje NIJZ. 

Živila iz hladilnika in zamrzovalnika

Živila, ob poplavi shranjena v hladilnikih in zamrzovalnikih, ki niso bili poplavljeni in niso utrpeli daljšega izpada električne energije, lahko uporabimo. Prav tako so živila v originalno zaprti, nepoškodovani pločevinasti ali stekleni embalaži najneverjetneje varna. Na NIJZ svetujejo, da jih pred uporabo, če je le mogoče, očistimo in razkužimo.

Očistite in razkužite prostore

Prostore, ki so prizadele poplave prezračimo. Iz njih odstranimo opremo in predmete ter jih očistimo s čisto vodo in s čistili. Očistimo tudi tla in stene ter jih razkužimo s primernim razkužilom, svetuje NIJZ. Očiščene in razkužene prostore prezračite, ogrejte in posušite. Ko so prostori, police in oprema čisti in suhi lahko živila vrnete na prvotno mesto. 

Pri čiščenju poplavljenih prostorov je tveganje za okužbo z različnimi mikroorganizmi večje, zato v delo ne vključujemo za okužbe dovzetnejših oseb (otrok, starejših oseb, nosečnic, kroničnih bolnikov).

Stoječa voda in odvečna vlaga med poplavami nudijo ugodne pogoje za razrast plesni, kar lahko predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Prostore, ki so bili poplavljeni in zaprti več dni, obravnavajo kot da so onesnaženi s plesnimi. Pri delu v takih prostorih zato uporabite še dodatno osebno varovalno opremo (zaščitne obrazne maske FFP3, gumijaste rokavice, nepropustna očala), svetuje NIJZ. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice