Skupina Pošta Slovenije je podjetje s tradicijo zanesljivosti pri storitvah, povezanih s pretokom informacij in blaga.

Število storitev, ki jih Pošta Slovenije izvede vsak dan, je dokaz ustrezne organiziranosti in logistične izkušenosti. V letu 2021 je bilo tako opravljenih 663 milijonov poštnih storitev, kar pomeni kar 2,2 milijona poštnih storitev na dan. 

Z zanesljivimi in med seboj prepletenimi poštnimi, informacijskimi in logističnimi storitvami osvajajo regijo in mednarodne trge.

Kot poudarja generalni direktor Pošte Slovenije Tomaž Kokot, je Skupina Pošta Slovenije v lanskem poslovnem letu presegla kazalnike uspešnosti poslovanja, ki jih je sprejel Slovenski državni holding:

»Lansko poslovno leto je bilo za Skupino Pošta Slovenije med najuspešnejšimi v zadnjih letih. Pošta Slovenije se je na otežene razmere, ki jih je povzročila epidemija covida-19, odzvala hitro in je kljub pogosto precej oteženim pogojem dela uspela kakovostno zagotavljati poštne, paketne, logistične in ostale storitve.«

Skupina Pošta Slovenije je v lanskem poslovnem letu po še nedokončnih in nerevidiranih podatkih ustvarila čisti poslovni izid v višini 17,6 milijonov evrov, kar za 10,7 milijonov evrov oziroma za 156 odstotkov presega načrtovani poslovni izid.

Čisti prihodki od prodaje znašajo  461 milijonov evrov, kar je za osem odstotkov več od načrtovanih.

Svojim strankam Pošta Slovenije zagotavlja  vrsto alternativnih možnosti prevzema pošiljk: dostavo paketnih pošiljk na dogovorjeno mesto, drugi naslov, v paketomat, paketnik, na bencinski servis, pogodbeno prevzemno mesto, izberejo pa lahko tudi želeni datum dostave.  

Po kakovosti prenosa pošiljk v samem vrhu evropskih držav

Pošta Slovenije pri prenosu pošiljk dosega visoke standarde kakovosti. Tako so v februarju letos več kot 97 odstotkov prednostnih pisemskih pošiljk prenesli v enem dnevu, več kot 99 odstotkov neprednostnih pisemskih pošiljk pa je bilo prenesenih v treh delovnih dneh.*

Posebej zadovoljni pa so tudi z doseženo kakovostjo prenosa paketnih pošiljk, kjer so po podatkih za februar 2022 v enem delovnem dnevu naslovnikom prenesli več kot 97 odstotkov paketnih pošiljk, v dveh delovnih dneh pa 99 odstotkov paketnih pošiljk. 

Po kakovosti prenosa pošiljk v sklopu univerzalne poštne storitve so v samem vrhu evropskih držav. Najnovejši trendi sicer kažejo, da evropske države, ki trenutno beležijo najvišjo stopnjo digitalizacije poslovanja države in prebivalcev, prehajajo na bistveno nižje standarde rokov pri prenosu pisem, kot veljajo v Sloveniji.

*Doseganje rokov prenosa  pisemskih pošiljk v notranjem poštnem prometu v Sloveniji preverja oz. meri neodvisni zunanji izvajalec meritev, končni letni rezultat pa potrdi še družba SIQ Ljubljana, ki za Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve izvaja revizijo in presojo kakovosti prenosa pošiljk.

Zanesljivo z vami!

V skrbi za digitalni razvoj ter enostavno poslovanje stopajo vedno v korak s časom in se prilagajajo potrebam družbe. Najdemo jih povsod.

Poštne poslovalnice so tudi bančna okenca za Novo KBM, v sklopu nekaterih delujejo tudi bankomati in plačilomati. Svoje storitve približujejo uporabnikom: tam, kjer so, in takrat, ko te storitve potrebujejo.  

Pogodbene pošte

Na pogodbeni pošti je poštna storitev združena z osnovno dejavnostjo pogodbenika.    

Ko lokalna podjetja za vas opravljajo poštne storitve, vam lahko zadiši tudi po cvetlicah ali sveže pečenih dobrotah iz krušne peči. Pogodbene pošte Pošte Slovenije so namreč organizacijska oblika poštne poslovalnice, kjer so na enem mestu združene poštne storitve z osnovno dejavnostjo pogodbenika.

To sta lahko tako tudi cvetličarna ali trgovina z domačimi dobrotami, bencinski servis, papirnica, občina, turistično-informacijski center … Pestra ponudba na enem mestu, prihranek časa in daljši odpiralni/delovni čas je le nekaj prednosti, ki jih Pošta Slovenije in njeni pogodbeni sodelavci zagotavljajo svojim strankam.  

Pri tem velja poudariti, da je pogodbena pošta enakovredna ostalim oblikam poštnih poslovalnic, saj zagotavlja ponudbo poštnih storitev na enak način kot ostale pošte.

Pošta Slovenije omogoča alternativne možnosti prevzema pošiljk

Z različnimi oblikami poslovanja je Pošta Slovenije zanesljivo in povsod z vami. Svojim strankam zagotavljajo tudi vrsto alternativnih možnosti prevzema pošiljk: dostavo paketnih pošiljk na dogovorjeno mesto, drugi naslov, v paketomat, paketnik, na bencinski servis, pogodbeno prevzemno mesto, izberejo pa lahko tudi želeni datum dostave.  
 

Trenutno je delež e-vozil na Pošti Slovenije 12-odstoten, v skladu s strategijo energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije pa se bo do leta 2025 povečal na 46 odstotkov.

Za vas najdejo vse poti, tudi v najbolj skritih ali oddaljenih kotičkih Slovenije. Skupina Pošta Slovenije je eden redkih evropskih poštnih operaterjev s petkrat tedensko dostavo v vsako gospodinjstvo, z eno najnižjih cen v Evropi za klasično poštno storitev in z izredno gosto mrežo pošt na prebivalstvo.

Medtem ko povprečna gostota omrežja v evropskih državah znaša 2,06 pošte na 10.000 prebivalcev, je v Sloveniji 2,27 pošte na 10.000 prebivalcev. Konec lanskega leta pa je povprečna pošta v Sloveniji pokrivala 42 kvadratnih kilometrov in 1665 gospodinjstev. Delujejo celovito in odgovorno do ljudi ter prihodnosti.

Med najpomembnejšimi razvojnimi aktivnostmi, ki so jih izvedli v Pošti Slovenije v lanskem letu, so širitev dodatnih logističnih kapacitet, tako prostorskih kot transportnih, prenova in širitev kapacitet za paketno poslovanje, uvedba novega informacijskega sistema za podporne procese, digitalizacija poslovanja ter širjenje flote e-vozil.

Trenutno je delež e-vozil 12-odstoten, v skladu s strategijo energetske učinkovitosti Skupine Pošta Slovenije pa se bo do leta 2025 povečal na 46 odstotkov.

V Sloveniji pošto dostavlja vse več žensk

Vsak dan smo v stiku s pošto. S pismi in paketi, ki jih ves čas pošiljamo in prejemamo. In za to, da so vedno ob pravem času na pravem mestu, skrbijo zaposleni v Pošti.

Neposredno s poštnimi pošiljkami rokujejo pismonoše, ki imajo zelo zanimiv in razgiban delovnik. Da so pisma in  paketi zanesljivo dostavljeni, skrbi več kot 2500 pismonoš, med njimi skoraj 200 žensk

Da so pisma in paketi zanesljivo dostavljeni skrbi več kot 2500 pismonoš. 

Pošta Slovenije tudi v letu 2022 nadaljuje z integracijskimi aktivnostmi Skupine Pošta Slovenije in Skupine Intereuropa. Povečevala bo prostorske kapacitete.

Tako je marca letos dokončala logistično halo na lokaciji poštnega logističnega centra v Ljubljani, v teku je tudi gradnja logistične hale na Hrvaškem, in sicer na Reki. Širila bo tudi mrežo paketomatov in razvijala več logističnih lokacij po Sloveniji.

Pošta Slovenije. Zanesljivo z vami!

Naročnik promocijskega besedila: Pošta Slovenije 

Foto: arhiv naročnika

Starejše novice