S projektom Iron Curtain Cycling izoblikovanje skupne kolesarske turistične destinacije za integracijo z železno zaveso razdeljenega obmejnega območja.

Po svetovnih vojnah je železna zavesa za desetletja razdelila slovensko-madžarsko obmejno območje, ki je bilo prej enotna geografska in etnografska pokrajina. Nekdanji stiki so izumrli, majhna naselja so pričela družbeno in gospodarsko pešati. Danosti mejne regije ponujajo kolesarskemu turizmu dobre možnosti, lahko bo točka preloma tega ruralnega območja. Temu cilju je služilo več projektov, toda celotno območje pokrivajoča, povezana in označena mreža kolesarskih poti in na njej sloneč, kolesarjem prijazen kompleksen krog storitev ni nastal.

Ob prepoznavanju te vrzeli se pod vodstvom vodilnega partnerja Samouprave županije Zala ter ob sodelovanju treh madžarskih in treh slovenskih partnerjev izvaja ta kompleksen projekt na območju naselij Lenti, Letenye, Őriszentpéter, Monošter, Murska Sobota, Ptuj, Ormož, Ljutomer in Lendava.

Cilj projekta je povezati v sistem lokalne in mikroregijske poti, ki se priključujejo na cesto Euro Velo 13, kot glavno os v smeri sever-jug ter s kolesarjem prijaznimi storitvami in dopolnilno ponudbo vzpostaviti povezano čezmejno kolesarsko destinacijo, obmejno območje pa integrirati v mednarodni sistem Euro Velo.

Kot rezultat projekta je bilo na obmejnem območju označenih več kolesarskih poti, tako je bilo v županiji Zala nameščenih 79 smerokazov in 5 informacijskih tabel ob poteh, ki se navezujejo na EuroVelo 13, v štirih naseljih (Csesztreg, Kistolmács, Lentiszombathely, Páka) pa so bila vzpostavljena kolesarska počivališča s servisno postajo in polnilnico za e-kolesa. V Železni županiji je bilo postavljenih 29 smerokazov in 2 informacijski tabli ter nameščene klopi in koši za odpadke.

Pri Ekoturističnem informacijskem centru v Števanovcih je bila vzpostavljena polnilnica e-koles, kjer akumulatorje svojih vozil lahko napolnijo tudi turisti, ki se potepajo z e-kolesi in tako nadaljujejo izlet po obmejnem območju. V mejnem pasu pri naselju Szalafő je urejen Park mejnih kamnov z informacijskimi tablami, stebri, mejnimi kamni in delčkom nekdanje mejne zapore, ki prikazuje posebno obdobje območja. Ob tem pa obiskovalce, ki prihajajo z obeh strani slovensko-madžarske meje, pričakujejo tudi kolesarjem prijazne storitve (klopi, kurišče, zavetišče pred dežjem). Nadaljnja posebnost objekta je, da se na slovensko-madžarski meji pojavlja kot »zeleni zgodovinski« ponudbeni element in tako bogati turistično ponudbo obmejnega območja. Ob navedenih so na madžarski strani označili tudi pot, ki vodi do protiletalskega zaklonišča v kraju Lovászi, sistema bunkerjev v Páki, stražnega stolpa v Riganócu in Parka prijateljstva v naselju Bödeháza.

Glavni rezultat aktivnosti je razvoj pomurske območne kolesarske mreže na širšem območju Murske Sobote v skupni dolžini 60 kilometrov, ki se je s postavitvijo tabel priključila kolesarski povezavi EuroVelo 13, obenem je s tem označeno območje priključeno na mrežo na območju Ptuj in Ormož. S tem so dodatno povezali ruralna območja, kot so Dvorec Rakičan, vodni biotop reke Mure, Krog z brodom na Muri, mlin na Muri, Bogojina in tako dalje - z magnetoma območja – Mursko Soboto in Moravskimi Toplicami. 

Počivališče na Jeruzalemu.

Infrastrukturo, ki je na voljo kolesarjem v regiji, so dopolnili tudi s kolesarskimi počivališče in sicer so v okviru projekta na petih lokacijah postavili paviljone z mizo in klopmi, stojalom za kolesa in informacijskimi tablami. Ob tem so na treh lokacijah (Rakičan ob dvorcu, v Krogu ob travnatem igrišču ter ob paviljonu Expano pred Mursko Soboto) ob počivališču postavili tudi grajene postaje za izposojo koles s kovinsko konstrukcijo, stojalom za kolesa ki ga je mogoče zapreti in s petimi kolesi za izposojo (klasična in e-kolesa). Vsaka od postaj je opremljena s kioskom s komunikacijsko krmilno enoto in uporabniškim vmesnikom ter ogrodjem z desetimi zaklepnimi mesti oziroma ključavnicami, ki so obenem polnilnice za električna kolesa. 
V sklopu oblikovanja ptujske območne kolesarske mreže so bile postavljene signalizacijske table oziroma kolesarski kažipoti.

Dravsko kolesarsko pot preko Jeruzalema in Svetinj so povezali z Mursko kolesarsko potjo, ki pa se naveže na EuroVelo 13. Ob označeni kolesarski poti so postavili kolesarska počivališča (Ormož, Svetinje, Jeruzalem) s klopmi, stojali za kolesa, košem za odpadke in servisno postajo za hitra popravila koles. Poleg ormoškega počivališča je urejena tudi izposojevalnica koles, v kateri se lahko izposodijo tudi električna kolesa.

Novo označena kolesarska pot preko jeruzalemskih gričev.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Se vedno pa so (nepreverjen)

zelezni mozje (vojaki, specijalci) rusko sovjetske rdece armade

Starejše novice