Tradicionalno kurjenje kresov lahko pomeni nevarnost za udeležence kresovanja in tudi nevarnost za nastanek požara v naravnem okolju in drugod na prostem. Kako torej ravnati?

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je vsem, ki nameravate ob prvomajskih praznikih kuriti kresove, pripravila napotke za varno kurjenje. Svetujejo, da najprej očistite okolico kurišča kresa vseh gorljivih snovi in ga obdajte s kamenjem, peskom. Za prižiganje in kurjenje kresov ne uporabljajte vnetljivih, eksplozivnih snovi, kres pa naj ves čas nadzoruje odrasla oseba.

Po kurjenju žerjavico povsem pogasite in kurišče, če je mogoče, prekrijte s peskom ali zemljo.

Napotki za kurjenje kresov:

- prostor okoli kurišča kresa mora biti očiščen vseh gorljivih snovi,
- če požarna straža ni zagotovljena, mora biti kurišče kresa obdano z negorljivimi materiali (npr. s peskom, kamni, opeko, kovino),
- kres mora biti ves čas pod nadzorom odrasle osebe,
- ob vetrovnem vremenu kresa ni priporočljivo prižigati, ob močnejših sunkih vetra je treba kurjenje kresa prekiniti,
- pri kurjenju kresov je prepovedano uporabljati vnetljive, eksplozivne in oksidativne snovi,
- po končanem kurjenju je treba ogenj in žerjavico povsem pogasiti, priporočljivo je kurišče prekriti z negorljivim materialom (npr. s peskom ali z zemljo),
- na javnih prireditvah s kresovanjem morajo biti skladno z Zakonom o varstvu pred požarom zagotovljeni ustrezni ukrepi, zlasti požarna straža, ki jo lahko izvajajo le gasilci.

Ne smemo kuriti povsod!

Dodatne zahteve v zvezi s kurjenjem v gozdu, tudi s kurjenjem kresov, določajo še predpisi o gozdovih. Mimogrede. Tudi občine lahko s svojimi predpisi določijo še dodatne pogoje, omejitve oziroma prepovedi kurjenja, kurjenja kresov v naravnem okolju in omejitve ter prepovedi širijo iz naravnega tudi v druga okolja, kar moramo pri kurjenju kresov tudi upoštevati. 

Prav tako dodatne omejitve in prepovedi lahko veljajo za določena posebej zavarovana območja, kot so na primer Triglavski narodni park ali območja, ki spadajo v Naturo 2000.

Če se kres spremeni v požar, je treba o tem na telefonsko številko 112 takoj obvestiti pristojni regijski center za obveščanje, ki bo na mesto požara napotil krajevno pristojne gasilce.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice