V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor bodo zaradi kadrovske stiske delo prek študentske napotnice delo ponudili študentom. Zdaj se je oglasilo 52 tam zaposlenih medicinskih sester.

52 medicinskih sester je v dopisu pojasnilo, zakaj se ne strinjajo s potezo pomočnice direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za zdravstveno nego Hilde Rezar z zaposlitvijo študentov. Njihova imena zaradi zagotavljanja njihovega nemotenega dela naprej ostajajo anonimna.

Zaposlene, ki so se v dopisu podpisale kot 'razvrednotene sestre Univerzitetnega kliničnega centra Maribor', so opozorile, da je moč študentov v raličnih intenzivnih negah in terapijah povsem neustrezna.

»Takšno iskanje kadra po Facebooku in na tak nacin je popolno razvrednotenje nasega poklica. Strokovna vodja Hilda Rezar prihaja v osnovi iz oddelka ortopedije, ki nikoli ni imel intenzivne nege ali terapije, tam ni kroničnih bolnikov, ravno tako pa je bilo še za čas njenega mandata glavne sestre v nićkoliko medoddelčnimi presojami ugotovljeno, da je zdravstvena nega na tem oddelku pomanjkljiva. Že iz tega vidika je neustrezno, da sta tako strokovna vodja kot strokovni direktor iz enega oddelka, ki ne pozna intenzive,« so medicinske sestre zapisale v dopisu.

Svoja stališča so medicinske sestre strnile v sedmih točkah

1. Urna postavka študenta je višja kot urna postavka zaposlene medicinske sestre.

2. Na ta način se razvrednoti delo medicinske sestre in se nevarnostim podvrže pacienta. Razvrednoti se ves boj za kompetence. 

3. Četudi bi ti študentje delali pod nadzorom, ne more biti odgovorna sestra na oddelku, saj ni ona kriva, da pride nekdo brez teoretičnega znanja. Z namenom je narejen šolski sistem s teorijo in postopno prakso! Ravno tako ‘odgovorna’ sestra ne bo prejela mentorskega dodatka, zakaj bi bila potem kriva za napako študenta?

4. Obremenitev sester je že tako velika, da se ne uspemo posvečati niti svojim študentom, ne da se bo zdaj učilo še študente. 

5. Študenti nimajo niti zdravniških pregledov, ki jih moraš imeti, da si zaposlen v zdravstvu. 

6. Delo v zdravstvu zahteva empatijo, tudi soočanje z zahtevnimi situacijami - to pa se nauči na praksi, ki je stopenjska z namenom. Intenzivna nega in terapija nista mesti za študente. Tam lahko vsaka napaka v negi vodi v infekcije in smrt pacienta. 

7. Nesprejemljivo je iskanje kadra po Facebooku!

Najprej naj ustrezno plačajo že zaposlen kader

Medicinske sestre, zaposlene v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor, so opozorile še, da se je Hilda Rezar za objavo odločila sama, brez posveta z ostalimi medicinskimi sestrami in strokovnimi vodjami: »Za vsako diskusijo pa je nedosegljiva.« Temu mnenju se pridružuje tudi Sindikat zdravstvene nege.

Dodale so, da bo študentsko delo za bolnike pomenilo ogromno preležanin, infekcij ran in gnojnih katetrov: »Strogo nasprotujemo zaposlitvi študentov v intenzivnih enotah! Namesto takšnega posmehovanja naj najprej ustrezno plačajo že zaposlen kader.«

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice