Poročali smo že o pismu civilne iniciative četrtnih skupnosti Jezero in Spuhlja, ki opozarjajo na nepravilnosti v zvezi z odlagališčem CERO Gajke. To bi po pogodbi moralo biti zaprto že leta 2017. Mestna občina Ptuj odgovarja.

Med prebivalci Četrtnih skupnosti Jezero in Spuhlja prevladuje prepričanje, da je Mestna občina Ptuj tožila Agencijo Republike Slovenije za okolje zaradi neizdaje okoljevarstvenega soglasja. Občina to zavrača in pojasnjuje, da so zoper negativno izdano odločbo Agencije Republike Slovenije za okolje vložili pritožbo, ki je sprožila upravni spor ter revizijo postopka pred Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije.

To je bil v celoti en postopek, ki je dokazal, da država ni imela razloga za neizdajo zahtevanega okoljevarstvenega soglasja. 

»Skupni stroški odvetniških storitev (priprave pritožb, udeležba na obravnavah, narokih, zastopanje pred vrhovnim sodiščem v postopku revizije in tako dalje) so skupaj znašali od leta 2009 do leta 2014, po poračunanem davkona dodano vrednost, 26.753,89 evrov,« so o stroških tega postopka povedali na Mestni občini Ptuj.

Lastnik CERO Gajke je Mestna občina Ptuj, ki bi, z upravljalcem, za nemoteno delovanje morala zagotoviti mehansko biološko obdelavo pred odlaganjem na odlagališču. Trenutno se mehanska biološka obdelava opravlja na odlagališču v Puconcih, katerega uporavljalec je CERO Gajke.

To pomeni, da so tudi vsi stroški te obdelave vezani na CERO Gajke in posledično na Mestno občino Ptuj, odgovarjajo. 

Sistem za zajem in izrabo odlagališčnega plina. Tako preprečijo nastanek plinskih eksplozij (foto: spletna stran Javne službe Ptuj).

Občina zagotavlja, da so za vse zgrajene objekte in naprave pridobili primerna dovoljenja. Civilna iniciativa je izpostavila strah pred pronicanjem izcednih vod v podtalnico, na kar pa občina odgovarja, da so bila vsa dela vezana na odlagalna polja pod nenehnim nadzorom strokovnjakov. 

Leta 2010 so opravili nadvišanje kapacitet CERO Gajke, za kar je potekala javna razgrnitev, odprta pa je bila tudi knjiga pripomb, v katero pa ni bilo vpisov. Ob tem so preverili tudi ustreznost že obstoječega odlagalnega polja s povečanjem kapacitet. 

Upravljalec odlagališča, ki so Javne službe Ptuj, morajo ves čas nadzorovati obrate. Pri tem merijo meteorološke parametre, meritve emisij odlagališčnega plina, meritve emisije snovi pri odvajanju izcedne vode in onesnažene padavinske vode s površin odlagališča in meritve parametrov onesnaženosti podzemne vode z nevarnimi snovmi, če so te v vplivnem območju odlagališča. 

Z rezultati teh meritev razpolagajo Javne službe Ptuj in so, kot pravijo na občini, na voljo za vse obrazložitve.

Civilno iniciativo skrbi vpliv CERO Gajke na okolje (foto: spletna stran Javne službe Ptuj).

Mestna občina Ptuj odgovarja tudi, da je CERO Gajke sprejel vse ukrepe za preprečevanje nastanka požara. O poginu ptic zaradi domnevnega vpliva odlagališča pa Mestna občina Ptuj ni bila obveščena. 

»Po proučitvi vseh okoliščin in finančnih posledic se torej izkazuje zapiranje odlagališča CERO Gajke kot rešitev, ki bo za občane tako finančno kot okoljsko najugodnejša,« zaključuje Mestna občina Ptuj.

Leta 2002 je bila med Mestno občino Ptuj in Mestno četrtjo Jezero sklenjena pogodba za katero pa predstavniki civilne iniciative pravijo, da niti v polovici zahtev niso bile izpolnjene obljube s strani mestne občine.

Sistem za zajem in čiščenje izcednih vod (foto: spletna stran Javne službe Ptuj).

Občina odgovarja, da na realizacijo čakata le še dve večji zadevi. To je športno igrišče ob potoku Rogoznica in rekonstrukcija glavne ceste Ptuj - Spuhlja. 

Leta 2017 si je Četrtna skupnost Spuhlja izbrala odvetnika, ki je zastopal njihove interese. Po mnenju odvetnika je pogodba v nasprotju z zakonom o lokalni samoupravi, kar pomeni, da je pogodba nična. 

Na Mestni občini Ptuj pa še dodajajo, da je vsa dokumentacija, ki se navezuje na CERO Gajke, občanom na voljo na vpogled v Mestni občini Ptuj po predhodni najavi v času uradnih ur.

Danes, 14. septembra 2020, bo potekala seja mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri bodo med drugim obravnavali tudi predlog sklepa o začetku postopka zapiranja odlagališča CERO Gajke.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice