Tako imenovane fiktivne prijave prebivališč, sploh v povezavi s tujci in z domnevnim izrabljanjem socialnih transferjev, že dolgo razburjajo javnost. Jih imamo tudi na Ptujskem?

Septembra letos je slovenski premier Janez Janša napovedal poostren nadzor nad prijavljenimi bivališči. Na posameznih naslovih naj bi bilo namreč prijavljeno nerealno veliko število ljudi, tudi po sto in več.

Preverili smo, kakšno je glede tega stanje na Ptujskem. Na Upravni enoti Ptuj so razkrili: »Iz posredovanega seznama ministrstva za notranje zadeve izhaja, da je na območju Upravne enote Ptuj prijavljeno 20 ali več oseb na 54 naslovih

Od skupno 54 je 31 naslovov, na katerih je prijavljeno med 20 in 29 oseb, 17 naslovov, na katerih je prijavljeno od 30 do 95 oseb, in šest naslovov, na katerih je prijavljeno 100 do 318 oseb.

Od skupnega števila 54 je 17 naslovov povezanih s specifično dejavnostjo: gre za domove upokojencev, Zavod dr. Borštnarja, dijaški dom, hotel, stanodajalce in zakonsko prebivališče na Centru za socialno delo.

Na ptujski upravni enoti so ob tem opozorili: »Seveda vseh prijav na posredovanih naslovih, tudi tistih izveninstitucionalnih, ne moremo šteti a priori za fiktivne.«

Na Ptujskem le tri občine brez naslovov z več kot 20 prijavljenimi osebami

Največje število na enem naslovu prijavljenih oseb na Ptujskem je v Domu upokojencev Ptuj. Število znaša 318.

Od skupno 54 omenjenih naslovov se 28 naslovov nahaja na območju Mestne občine Ptuj. Ostali naslovi so razporejeni med 13 občinami. Gre za vse občine pod okriljem Upravne enote Ptuj, razen občin Markovci, Podlehnik in Žetale.

»Iz tega izhaja, da nobene občine ne bi mogli okarakterizirati kot posebej problematično. Upravna enota bo v nadaljevanju analizirala posredovane podatke, jih primerjala s postopki v teku na področju ugotavljanja prebivališča ter primerno ugotovitvam ukrepala, v skladu z zakonom o prebivališčih,« so napovedali na ptujski upravni enoti.

S stalnim ali začasnim prebivališčem na Ptujskem skoraj štiri tisoč državljanov tretjih držav

Iz izpisa naslovov s prijavljenimi 20 ali več osebami je razvidno le število oseb, ne pa tudi njihovo državljanstvo. Ugotavljanje podatka o državljanstvu prijavljenih bo sledilo v sklopu analize podatkov. Z ministrstva za notranje zadeve so ptujski upravni enoti posredovali seznam tujcev, državljanov tretjih držav, torej držav izven Evropske unije.

Na območju Upravne enote Ptuj je bilo na dan 22. septembra 2020 prijavljenih z začasnim prebivališčem 2621 državljanov iz 27 tretjih držav. Največ iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije in Ukrajine.

Stalno prebivališče je imelo 1257 tujcev iz 29 tretjih držav. Največ iz Bosne in Hercegovine, Srbije, Severne Makedonije, Kosova, Ukrajine in Kitajske.

Na podlagi združitve družine državljana EU ali slovenskega državljana je na našem območju prijavljeno 83 tujcev iz 22 držav, največ iz Srbije, Severne Makedonije, Kosova, Ukrajine, Bosne in hercegovine ter Združenih držav Amerike. Družinskih članov državljanov iz osmih tretjih držav je 277, največ iz Bosne in Hercegovine, Srbije in Kosova.

Preiskave in strokovni nadzor niso pokazali nepravilnosti

Na Upravni enoti Ptuj pri preiskovanju sumov kaznivih dejanj na področju prijav prebivališč aktivno sodelujejo s Policijo.

»Preiskave s tega področja so bile intenzivne v letih 2018 in 2019. Povratnih informacij oziroma informacij, da bi bilo kaj narobe v postopku prijave prebivališča na upravni enoti, nismo dobili. Tudi strokovni nadzor ministrstva za notranje zadeve ni ugotovil nepravilnosti na tem področju. V letošnjem letu nadzor nad prijavljenimi na naslovih na območju upravne enote Ptuj še ni bil izveden,« so povedali na Upravni enoti Ptuj.

Uradniki ne morejo upoštevati normativov, ki ne obstajajo

Na ptujski upravni enoti so opozorili, da je obstoječe stanje na področju prijave prebivališča mogoče spremeniti samo s spremembo zakonodaje: »Do sprememb še ni prišlo, ker bi imele velik vpliv na socialnem in gospodarskem področju.«

Dodali so: »V podtonu novinarskih vprašanj je zaznati dvom, da bi bili lahko uradniki storili več, da do tega ne bi prihajalo oziroma, da so nemara opustili dolžno skrb preprečiti takšna početja. Glede te tematike odgovarjamo, da pri upravnih postopkih s področja prijave prebivališča, kot pri vseh ostalih, upravne enote upoštevajo pozitivne predpise in obvezna navodila ter mnenja resornega ministrstva

Na področju prijave prebivališč ni predpisa, ki bi upravne enote pooblaščal za ugotavljanje izpolnjevanja površinskih normativov glede števila prijavljenih na nekem naslovu. Takšni normativi ne obstajajo, zato jih uradniki seveda tudi ne morejo upoštevati.

Stavba Upravne enote Ptuj

Referentu dejansko stanje objekta ni znano

Na ptujski upravni enoti so razložili: »V kolikor iz podatkov, ki so predloženi ob prijavi prebivališča ali podatkov, s katerimi razpolaga upravna enota, izhaja dvom o njihovi resničnosti, upravna enota uvede postopek preverjanja resničnosti prijave prebivališča. Referent opravi prijavo prebivališča na naslov oziroma hišno številko, ki je aktiven v registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije. Dejansko stanje objekta pa mu seveda ni znano.«

Dodali so: »Možno je, vendar le izjemoma, da se dejansko stanje na terenu ne ujema s podatkom v registru prostorskih enot Geodetske uprave Republike Slovenije in bi lahko prijavili osebo na naslov, ki je dejansko objekt v propadanju in neprimeren za bivanje. Vendar se takšne prijave relativno hitro razkrijejo v praksi, ko osebi ni možno vročiti uradne pošte in podobno.«

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Uradnice in uradnike (nepreverjen)

upravne enote v zapor.

ptujčanka (nepreverjen)

Na katerem naslovu na Ptujskem je prebivališče prijavilo 318 ljudi?
To ni nič, mi smo jih imeli v kon - lagerjih prijavljenih še več in so se nekam porazgubili ali smo jih skurili !!

In reply to by Uradnice in uradnike (nepreverjen)

Starejše novice