Bralec nam je zastavil vprašanje. Kupil je rabljen avtomobil z manjkajočimi deli, ki jih je prodajalec fizična oseba zamolčal oziroma zakril. Prosil je za nasvet, kaj lahko stori iz pogodbenega vidika.

Ko kupujete rabljeni avtomobil, je velikega pomena, ali ga kupujete od fizične osebe ali od podjetja, torej avtohiše. Kadar kupujete rabljeni avtomobil od fizične osebe upoštevamo obligacijski zakonik, ki služi urejanju medsebojnih razmerij med enakovrednimi strankami. Kadar pa kupujete rabljeni avtomobil od podjetja, pa se upošteva poseben predpis - zakon o varstvu potrošnikov. 

Po obligacijskem zakoniku je prodajalec odgovoren za stvarne napake, za katere kupec ni vedel in se tako z njimi ni strinjal. Pomembna oblika stvarne napake je, če avtomobil nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo običajno rabo, torej da ne dela ali ne dela pravilno. 

Odvisno od manjkajočega dela bi lahko prišel v poštev tudi razlog, da avtomobil nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene, na kar nas beseda »zakrije« tudi napeljuje.

Na tem mestu pa je smiselno opozoriti, da prodajalec ne odgovarja za te stvarne napake, če so bile ob sklenitvi pogodbe kupcu znane ali mu niso mogle ostati neznane. Kupčeva dolžnost je namreč, da avtomobil pregleda!

Zakon pa podaja opredelitev pravnega standarda »da kupcu napake niso mogle ostati neznane« in sicer se šteje, da kupcu niso mogle ostati neznane tiste napake, ki bi jih skrben človek s poprečnim znanjem in izkušenostjo človeka enakega poklica in stroke kot kupec lahko opazil pri običajnem pregledu stvari.

»Če prodajalec izjavi, da stvar nima nobenih napak ali da ima določene lastnosti ali odlike, odgovarja tudi za napake, ki bi jih bil kupec z lahkoto opazil,« pojasnjuje Miran Vrbanić iz pravne pisarne Pogodba24.

Rok za uveljavljanje stvarne napake

Kupec je dolžan prejeto stvar na običajen način pregledati ali jo dati v pregled, brž ko je to po normalnem teku stvari mogoče, in o očitnih napakah obvestiti prodajalca v osmih dneh. Če pa je bil pregled opravljen v navzočnosti obeh strank, mora kupec takoj sporočiti prodajalcu svoje pripombe zaradi očitnih napak.

Pri skritih napakah, ki jih z običajnim pregledom ni bilo mogoče opaziti, mora kupec prodajalca prav tako obvestiti v osmih dneh. Prodajalec pa ne odgovarja za napake, ki se pokažejo potem, ko mine šest mesecev.

»Kupec ne izgubi pravice sklicevati se na kakšno napako tedaj, ko ni izpolnil svoje obveznosti, da bi bil stvar nemudoma pregledal, ali obveznosti, da bi bil v določenem roku obvestil prodajalca o napaki, in niti tedaj, ko se je napaka pokazala šele po šestih mesecih od izročitve stvari, če je bila prodajalcu napaka znana ali mu ni mogla ostati neznana. Kar bo pa seveda potrebno ob sporu dokazati.«

Kako se zavarovati pred tovrstnimi prodajalci?

Kupcem mora biti jasno, da je sama pogodba zelo pomemba in njen podpis ni samo del postopka za prenos lastninske pravice. Pomembno je predmet oziroma stvar prodaje čim bolje in natančno opredeliti v pogodbi. Kupec bi moral vztrajati na različici pogodbe, kjer bi bil opredeljen »avtomobil z vso standardno in pripadajočo opremo« ali da se ta oprema posamično navede.

Hkrati morajo biti kupci v praksi previdni pri pogodbenem določilu »videno - kupljeno«. V kolikor to ni podrobneje opredeljeno, bi lahko kasneje nastal spor, s katerimi stvarnimi napakami se je kupec strinjal.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice