»Veliki brat«, ki spremlja dogajanje na Zemlji.

Očem nevidi vsakodnevni spremljevalec življenj na Zemlji - satelit. Naš planet »varuje« Copernicus, program EU za spremljanje in opazovanje Zemlje, njenega površja, ozračja in oceanov. V njem sodelujejo Evropska vesoljska agencija, Evropska organizacija za uporabo meteoroloških satelitov, evropska okoljska agencija in druge. Naloga satelitov Sentinel iz programa Copernicus je kontinuitetno opazovanje Zemlje iz vesolja za raznovrstne okoljsko in humanitarno naravnane namene. 

O prednostih in primerih uporabe satelitskih posnetkov na sejmu Agra

Spremljanje kmetijskih zemljišč s pomočjo satelitskih slik iz satelitov Sentinel bo postalo obvezen del izvajanja skupne kmetijske politike po letu 2020. Omogočili bodo bolj učinkovito načrtovanje in spremljanje rezultatov SKP, kmetje pa bodo razbremenjeni kontrolnih obiskov na kmetijah. 

Kako se satelitski podatki uporabljajo že zdaj? Katere spremembe se obetajo? Kako naj bi potekal kontrolni nadzor? O prednosthi, primerih uporabe in projektih v posvetu »Raba satelitskih posnetkov v kmetijstvu – priložnosti in spremembe, v ponedeljek, 26.8. ob 12 uri v dvorani 4, na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni. 

Govorniki posveta bodo: strokovnjak evropske komisije Jean-Luc Widlowski, dr. Uroš Žibrat iz Kmetijskega inštituta Slovenije, in eden izmed obrazov kampanje »EU varujemo skupaj« Domen Torkar z Uprave za zaščito in reševanje. 

Prilagamo program posveta:

12:00- 12:05 Pozdravni nagovor ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandre Pivec

12:05 -12:40 Oči Evrope na Zemlji: uporaba podatkov iz Copernicusovih satelitov Sentinel  v kmetijstvu in širše, Jean-Luc Widlowski, Evropska komisija 
S satelitskimi posnetki so nam skoraj v realnem času na voljo uporabne informacije, kot so spremljanje zemljišč in stanja posevkov, tveganje suše in ugotavljanje vrst posevkov. Z njihovo pomočjo izvemo, ali bo potrebno dognojevanje, ali je posevek napadla bolezen, … Prednost pa je tudi v razbremenitvi, saj lahko kmetom prihranimo kontrolne oglede na kmetijah, kjer so ukrepi vezani na aktivnost kmetijske pridelave in zaznave sejanih kultur.  

12:45 - 13:05 Uporaba podatkov satelitskega sistema Sentinel ter nekaterih ostalih podatkov daljinskega zaznavanja za kontrolo neposrednih plačil v kmetijstvu - predstavitev ciljnega raziskovalnega projekta, dr. Uroš Žibrat, Kmetijski inštitut Slovenije
Sistem neposrednih plačil v skupni kmetijski politiki vključuje tudi ustrezen kontrolni mehanizem, ki preprečuje zlorabe in zagotavlja njegovo preglednost. Zato je potrebno zagotoviti metodologijo za avtomatsko in polavtomatsko identifikacijo sprememb, ki se dogajajo na kmetijskem zemljišču. Te so lahko splošne,  npr. sprememba dejanske rabe kmetijskega zemljišča, ali pa so omejene na spremembo posevka, ki se prideluje, in njihov razvoj v ciklu rasti. Zanesljivost identifikacije sprememb je odvisna od kakovosti vhodnih podatkov daljinskega zaznavanja ter izbrane metode za identifikacijo sprememb. 

13.10- 13:25 EU varujemo skupaj: uporaba posnetkov Copernicusa ob naravnih katastrofah, Domen Torkar, Uprava RS za civilno zaščito in reševanje 
Domen Torkar je eden od slovenskih obrazov kampanje EU varujemo skupaj. Ima bogate izkušnje s koordiniranjem reševalnih operacij ob nesrečah, kot je bil žled v Sloveniji ali poplave v Albaniji, dejaven pa je tudi pri preventivnih aktivnostih in usposabljanju. Za reševalce so ob velikih naravnih nesrečah zemeljski posnetki Copernicusa nepogrešljivi, da se lahko hitro in ustrezno odzovejo. Tako lahko bistveno omejijo škodo in preprečijo smrtne žrtve.

13:25-13:40  razprava, vprašanja 
 

Starejše novice