Slika je simbolična.
Ptujska občina na območju Brega - Turnišč prodaja več zazidljivih parcel.

Ptujska občina na dražbi prodaja stavbna zemljišča v dveh sklopih. Prvo nepozidano stavbno zemljišče je v površini 857 kvadratnih metrov. 

V drugem sklopu sta dve nepozidani stavbni zemljišči, v skupni izmeri 864 kvadratnih metrov. 

Za stanovanjske površine

Prvo zemljišče, številka 3453/1, se nahaja v območju stavbnih zemljišč in je del četrtne skupnosti Breg - Turnišče.

Podrobna namenska raba zemljišča je za stanovanjske površine, namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.

Območje je namenjeno gradnji stanovanjskih objektov, objektov za občasno ali stalno bivanje ostarelih oseb, otrok, študentov in drugih socialnih skupin, varstvu otrok, gradnji ne-stanovanjskih objektov in gradbeno inženirskih objektov, v kolikor so ti namenjeni dopustnim dejavnostim v območju ter enostavnim in nezahtevnim objektom za lastno rabo.

Nepremičnina, ki je je podolgovate oblike in v naravi predstavlja travnato površino, je dostopna z asfaltirane javne ceste.

Do zemljišča lahko pridete preko kategorizirane občinske ceste Sagadinova ulica. Ob zemljišču je tudi komunalna infrastruktura: kanalizacija, vodovod, elektrovod in komunikacije.

Drugo zemljišče iz dveh parcel

Tudi parcela številka 3453/2 in parcela številka 3453/3 se nahajata v območju stavbnih zemljišč in sta del četrtne skupnosti Breg - Turnišče. Skupna velikost parcel je 864 kvadratnih metrov. 

Podrobna namenska raba tega zemljišča so prav tako stanovanjske površine, namenjene bivanju brez ali s spremljajočimi dejavnostmi.

Na območju se lahko gradijo stanovanjski objekti, objekti za občasno ali stalno bivanje ostarelih oseb, otrok, študentov, drugih socialnih skupin in objekti namenjeni varstvu otrok. 

Prav tako se lahko gradijo nestanovanjski objekti in gradbeno-inženirski objekti, ki so namenjeni dopustnim dejavnostim v območju ter enostavnim in nezahtevnim objektom za lastno rabo.

Nepremičnini, ki sta podolgovate oblike in v naravi predstavljata travnato površino, sta dostopni z asfaltirane javne ceste.

Dostop do zemljišč je možen preko kategorizirane občinske ceste Sagadinova ulica. Prav tako je ob zemljišču na voljo komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod, elektrovod in komunikacije).

Pa cene? 

V obeh primerih gre za drugo dražbo. Na prvi dražbi, ki je potekala 19. januarja, je bila izklicna cena parcel 35 evrov na kvadratni meter. 

Zdaj je cena nekoliko nižja. Za prvi sklop želi občina iztržiti 25.710,00 evrov, za drugega pa 25.920,00 evrov. 

Cena na kvadratni meter je tako za pet evrov nižja, torej 30 evrov na kvadrat. 

Javni dražbi se bosta izvedli v četrtek, 2. marca, v veliki sejni sobi Mestne občine Ptuj. Za sklop ena bo dražba potekala od 13.00 ure, za sklop dve pa od 14.00 ure. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice