Sanacija brežine pod Borlom v Dolanah, s katero so zavarovali tako grad kot regionalno cesto, je zaključena. Po tragični delovni nesreči se poraja vprašanje, kdaj bodo gradbišče sploh lahko pospravili.

Minuli četrtek, 26. novembra, se je pri gradu Borl v Dolanah pripetila tragična delovna nesreča. Ob tem je en delavec izgubil življenje, dva pa sta se poškodovala.

Do nesreče je prišlo ob pospravljanju žerjava, saj je približno poldrugi milijon evrov vredna sanacija brežine pod Borlom zaključena. Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo, ki je naročnica del na brežini, smo povprašali, kaj tragična nesreča pomeni za nadaljevanje del. Sanacija bi sicer morala biti končana do konca tega leta.

Na direkciji tega, kdaj bodo potekale nadaljnje aktivnosti za zaključitev gradbišča, še niso mogli napovedati: »Preiskava vzroka delovne nesreče še poteka, aktivnosti vseh pristojnih organov še potekajo.«

Kdo mora poskrbeti za varno odvijanje del na gradbišču?

Na Direkciji za infrastrukturo so razložili, da kot naročnik vedno, v okviru tako imenovanega postopka uvedbe v delo, območje gradbišča z vso dokumentacijo predajo izvajalcu. V tem primeru je šlo za podjetje Pondus iz Kamnice s podizvajalci.

»Ob tem, v skladu z zakonodajo, pred začetkom gradnje predamo izvajalcu varnostni načrt, ki je izdelan v sklopu projektne dokumentacije ter zagotovimo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu. Ta preverja in nadzira, ali so vsi izvedeni ukrepi v skladu z zakonodajo s področja zdravja in varstva pri delu,« so pojasnili na direkciji.

Skladno z zakonom o varstvu in zdravju pri delu mora ukrepe za varno odvijanje del zagotavljati izvajalec del.

Kako dolgo bo žerjav še stal v Dolanah?

Da bo gradbišče pri brežini pod gradom Borl zaključeno, bo treba odstraniti žerjav in nasipni plato. Tam so bili gradbiščni provizoriji, kot so kontejnerji, deponije in podobno.

»Izvajalec je dolžan po tem, ko gradbišče zaključi, pripraviti še dokumentacijo o izvedenih delih in jo predati naročniku. Ta nato organizira komisijo, ki opravi tehnični pregled in prevzem del,« so povedali na Direkciji za infrastrukturo.

Takšna je bila borlska grajska terasa letos poleti.

Za grajsko teraso pripravljajo novo projektno dokumentacijo

Pri sanaciji grajske terase in obodnih zidov je ob arheoloških odkopavanjih prišlo do novih odkritij, ki v osnovnem projektu seveda niso bila predvidena.

Na Direkciji Republike Slovenije za infrastrukturo so pojasnili, da so na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije zato umaknili soglasje h gradnji in postavili nove pogoje: »V njih je navedeno, da je treba ohraniti obodne zidove grajske terase in izdelati drugačen pohodni plato grajske terase.«

Novo projektno dokumenatcijo, ki zajema sanacijo obstoječih obodnih zidov grajske terase in arhitekturno ureditev platoja grajske terase, so že naročili. Projektna dokumentacija bo dokončana v prihodnjem letu.

Gradbena dela, ki bodo financirana s strani Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo in ministrstva za kulturo, bi se lahko pričela v letu 2022.

Na občini Cirkulane obžalujejo, da dostopa do grajske terase (še) ne bo

Podžupanja občine Cirkulane Danica Ranfl je povedala, da so sanacijska dela na brežini zaključena: »Je pa še vedno odprto vprašanje grajske terase. Ta je še vedno v takšnem stanju, da obiski oziroma ogledi obiskovalcev ne bodo možni. Terasa namreč ni varna. Pripravljali naj bi se projekti za sanacijo najdenih zidov in za pokritje terase.«

Na Borlu sočasno teče še drug projekt, delna obnova gradu oziroma dveh njegovih traktov.

Podžupanja je še opozorila, da bo Borl po delni obnovi sicer odprt za javnost, a dostopa do terase nad Dravo ne bo: »Za to nam je žal. Upamo, da bo posluh tudi za saniranje te terase. Za to pa bodo morali nameniti druga sredstva oziroma bo to šlo prek drugih razpisov. S terase so res lepi pogledi na Ptujsko, Dravsko polje, vse do Boča, Donačke in Pohorja. Škoda je, da tega razgleda obiskovalcem ne bi omogočili.«

Podžupanja Občine Cirkulane Danica Ranfl

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice