Civilna iniciativa za ptujsko obvoznico je Agencijo Republike Slovenije za okolje ponovno pozvala, naj ob cesti Ptuj-Spuhlja postavi izredno merilno mesto onesnaženosti okolja s hrupom in trdimi delci.

V Civilni iniciativi za ptujsko obvoznico so v dopisu Agenciji Republike Slovenije za okolje zapisali: »Glede na to, da sedajo potekajo načrtovanja uporabe mobilnih merilnih naprav v letu 2020, vas civilna iniciativa še enkrat poziva, da vključite lokacijo na relaciji Ptuj-Spuhlja kot prioriteto za 2020 in v najkrajšem možnem času postavite merilno mesto.«

So Ptujčani drugorazredni državljani?

Mestna občina Ptuj je ena od le dveh mestnih občin, ki takšne merilne postaje nimata, so poudarili v Civilni iniciativi za ptujsko obvoznico: »Ostale mestne občine imajo stalne merilne postaje. Takšno obravnavo s strani Agencije Republike Slovenije za okolje razumemo, da nas tretira kot drugorazredne prebivalce napram drugim mestnim občinam.«

Za merilno napravo že ponujajo lokacijo

V Civilni iniciativi za ptujsko obvoznico so pripravljeni Agenciji Republike Slovenije za okolje pomagati pri pridobitvi dovoljenja lastnika zemljišča za postavitev merilne naprave oziroma predlagajo postavitev na naslovu Spuhlja 91 d.

 »Ljudje morajo vedeti, zakaj obolevajo«

Spomnimo: na Ptuju ni stalnega merilnega mesta Agencije Republike Slovenije za okolje, kjer bi preverjali onesnaženost okolja s hrupom in trdimi delci. Leta 2017 je zato za merilno mesto na lastne stroške poskrbela Mestna občina Ptuj. Merilno postajo namerava ptujska občina sicer postaviti tudi ob cesti Ptuj-Spuhlja. V civilni iniciativi za ptujsko obvoznico pa menijo, da bi bilo prav, če bi to vendarle storila država.

Vodja Civilne iniciative za ptujsko obvoznico Sergeja Puppis Freebairn je poudarila: »Potrebujemo certificirane meritve, ki jih bo država v različnih postopkih priznala. Merilno mesto na relaciji Ptuj-Spuhlja želimo januarja 2020. Meritve bodo pokazale, da je umeščanje kakršnekoli obvoznice skozi mesto nesprejemljivo. Na hišah ob tej cesti so okna v dveh, treh dneh črna od prašnih delcev, ki se usedejo na pljuča. Pojavljajo se alergije, astme, težave z dihali. Ljudje morajo vedeti, zakaj obolevajo.«

Lani na Ptuju zabeležili 25 preseganj mejnih dnevnih vrednosti trdih delcev

Januarja 2017 so začeli meriti kakovost zraka na merilnem mestu pri Bolnišnici dr. Jožeta Potrča Ptuj. Naročnica meritev je Mestna občina Ptuj, izvaja jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

V sklepnih ugotovitvah Poročila o meritvah delcev PM10 ter benzo(a)pirena v delcih PM10 v Mestni občini Ptuj v letu 2018 je moč prebrati: »Povprečje izmerjenih dnevnih koncentracij na merilnem mestu na Ptuju ne presega mejne letne vrednosti za delce PM10, število preseganj mejne dnevne vrednosti ni bilo čezmerno - izmerili smo jih 25, v koledarskem letu pa je dovoljenih 35 preseganj. Zrak na Ptuju, kar se tiče srednje vrednosti v letu 2018, je bil manj onesnažen z delci PM10 kot na lokaciji Maribor center.«

Preseganja mejne dnevne vrednosti za delce PM10 so se na Ptuju lani pojavila izključno v zimskih mesecih. »Iz tega bi lahko sklepali, da je glavni onesnaževalec zunanjega zraka kurjenje lesne biomase, čeprav k višjim koncentracijam delcev pripomorejo tudi drugačne vremenske razmere v zimskih mesecih – temperaturne diverzije ter kopičenje onesnaževal v sloju zraka pri tleh,« so pojasnili v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano.

Kakovost zraka z delci PM10 na merilnem mestu na Ptuju

Vir: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice