Ko morje ni ravno na dosegu, mnogo Ptujčanov ohlaja nevzdržno vročino kar v bližnjih bazenih. Inšpektorji so preverili kakovost bazenske vode po Sloveniji in objavili rezultate analize.

Zdravstveni inšpektorji so v času med 21. junijem in 25. julijem odvzeli 107 vzorcev bazenskih kopalnih voda v Sloveniji. Vzorce so preizkusili na fizikalno-kemijske in mikrobiološke parametre in oceno primernosti podali na osnovi Meril za ocenjevanje primernosti kopalne vode v bazenih za kopanje, ki jih objavlja Nacionalni inštitut za javno zdravje na svoji spletni strani.

Javna kopališča morajo namreč ustrezati minimalnim higienskim zahtevam, s čimer zagotavljajo varnost zdravja uporabnikov. Kopalna voda v bazenih tako ne sme vsebovati mikroorganizmov, parazitov ali snovi v številu in koncentracijah, ki bi predstavljale nevarnost za uporabnikovo zdravje.

Ocena kopalne vode

O »skladni« vodi govorimo, kadar so rezultati laboratorijskih preizkušanj skladni z mejnimi vrednostmi iz Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, v nasprotnem primeru pa je ocenjena kot »neskladna, a primerna za kopanje« ali »neskladna in neprimerna za kopanje«.

Seveda pa je skladnost vzorca le eden od indikatorjev, ki kaže na možnost zdravstvenega tveganja, saj – v primeru neskladnosti s pravilnikom – primernost ocenijo v skladu z merili Inštituta za varovanje zdravja.

V Sloveniji ni nobena od v tem času ocenjenih voda prejela najnižje ocene (neskladna in neprimerna za kopanje).

Kako so za higienske standarde poskrbeli na Ptuju in okolici?

3. julija so odvzemali vzorce na Ptuju, in sicer v Letnem kopališču Ptuj, kjer je voda v bazenu Delfinček neskladna, a primerna za kopanje. V Grand Hotelu Primus Ptuj pa je bila voda v sprostitvenem bazenu skladna.  

Dobro pa so se izkazala tudi okoliška kopališča.

Vir: Zdravstveni inšpektorat RS: Rezultati vzorčenja kopalnih voda leto 2018 (Maribor in Murska Sobota

Za ustreznost bazenske vode so zadolženi upravljavci kopališč, ki z meritvami spremljajo in skrbijo za skladnost in kakovost bazenske vode. Ob menjavi jo morajo ustrezno pripraviti, poskrbeti za ustrezno količino in kakovost dodajanja polnilne vode. Pri tem je pomembna tudi urejenost kopališča in načrt čiščenja. 

Kakšna je voda v drugih bazenih po Sloveniji, pa lahko preverite tu.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice