Mestna občina Ptuj, ZRS Bistra Ptuj in eZavod vabijo na posvet z naslovom Mesto z(a) naravo, ki ga organizatorji pripravljajo v okviru priprav mesta na kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025.

Posvet bo potekal v obliki kratkih uvodnih predavanj in delavnice in je namenjen organizacijam, institucijam in posameznikom, ki se ukvarjajo z ekologijo, odnosom do narave in prostora. Mesto Ptuj se zaveda pomembnosti zelenih sistemov in biodiverzitete ter želi prispevati svoj delež k izboljšanju le teh, zato vprašanja, ki zadevajo naše razumevanje in ravnanje z naravo in okoljem, vključuje tudi v idejno zasnovo kandidature za EPK.

Sooblikovanje zelenih sistemov mesta

Namen posveta je poiskati rešitve za sooblikovanje zelenih sistemov mesta na način, da bodo ti vzpostavljeni tudi kot naravni habitati in bodo s tem poleg izboljšanja počutja, zdravja ter klimatskih pogojev v mestu, poskrbeli tudi za ohranjanje biodiverzitete.

Na delavnici želijo v sodelovanju s ključnimi deležniki na področju upravljanja z okoljem priti do rešitev na naslednjih področjih: 

Ozelenitev in vzpostavljanje/ohranjanje naravnih habitatov v starem mestnem jedru – je to možno, smiselno? Kakšne so možne rešitve glede na omejitve, ki izhajajo iz prostorskih omejitev in varstvenega režima kulturne dediščine?

Vzpostavitev in upravljanje naravnih habitatov v primestnih zelenih območjih –Ljudski vrt, Panorama, Ptujsko jezero – kaj se da narediti? Kdo naj z njimi upravlja?

Vzpostavljanje zelenih koridorjev – vzpostavitev naravnih koridorjev med mestom in območji narave – bi prebivalci to sprejeli? Kako jih usmeriti k temu? Kako ozeleniti trenutne in načrtovane koridorje mobilnosti? Kdo jih bo upravljal?

Zmanjševanje naravne pestrosti 

Eden glavnih okoljskih problemov našega časa je naglo zmanjševanje naravne pestrosti v Evropi
in svetu. Izginjanje žuželk, ptic, vodnega življa in ostalih živalskih ter rastlinskih vrst je posledica zmanjševanja in siromašenja habitatov, na kar odločilno vplivata urbanizacija in sodobne kmetijske prakse. Za zasuk trenda bo nujno spremeniti odnos človeka do narave, kar pomeni, da bo narava znova morala postati sestavni del prostora tudi v mestih in drugih urbaniziranih območjih. Tak proces bo imel tudi mnoge druge pozitivne učinke, povezane z zdravjem ter dobrim počutjem človeka.

Posvet in delavnica potekata v sklopu priprav kandidature mesta Ptuj za Evropsko prestolnico
kulture 2025
ter projekta Sustainable Historic Districts (SUSHI).

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice