Odločitev o oddaji javnega naročila »Izvedba gradbenih ukrepov za čezmejno zmanjševanje poplavne ogroženosti za reko Dravo – Gradnja rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi v sklopu projekta FRISCO 2.3.«, je postala pravnomočna.

V torek podpisano pogodbo med Direkcijo Republike Slovenije za vode (DRSV) in izvajalcem DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, ki ima zdaj 278 dni časa za izvedbo, bo direkcija zmanjšala erozijsko ogroženost ceste Ptuj - mejni prehod Zavrč, ukrep pa bo prinesel tudi pozitivne učinke na poplavno varnost območja. 

»Danes smo zagnali projekt, s katerim bomo nekoliko izboljšali visokovodne razmere na levem bregu, na desnem pa s pasivnim obrežnim zavarovanjem zmanjšali erozijske procese, ki ogrožajo državno cesto proti mejnemu prehodu Zavrč. Pri tem gre tako za prekop rokava kot tudi za izvedbo sonaravnih ureditev,« je ob podpisu pogodbe dejal direktor Direkcije Republike Slovenije za vode Roman Kramer.

Zmanjšanje erozijske ogroženosti ceste Ptuj - Zavrč

Izvedba rokava reke Drave na desnem bregu pri Mali vasi, po katerem bo pri visokih vodah odtekal del pretoka iz struge Drave in skalne deponije za preprečitev bočne erozije brežine, bo pomenila zmanjšanje erozijske ogroženosti ceste Ptuj - mejni prehod Zavrč in povečanje pretočnosti rečnega prereza.

Oba ukrepa prinašata pozitivne učinke na poplavno varnost, saj je pri pogostejših visokih vodah učinek izvedbe rokava znižanje gladin, ki vpliva na poplavljenost ceste.

Gre za enega izmed dveh ukrepov Republike Slovenije v okviru projekta Frisco 2.3, predmetno javno naročilo pa se je oddalo ponudniku DRAVA Vodnogospodarsko podjetje Ptuj, za ponudbeno ceno 540.075,89 evra brez DDV. Dela se bodo pričela takoj po podpisu pogodbe in se bodo izvajala do junija 2021.

Direktor DRSV Roman Kramer in direktorica Občinske uprave Občine Cirkulane Nina Horvat

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice