S prenovo mestne tržnice želijo na Ptuju pridobiti urejen prostor, ki bo središče dogajanja, prodaje domačih proizvodov, kulinaričnih užitkov, prostor za izvedbo različnih prireditev in privlačen kraj za druženje.

Mestni svetniki so na julijski seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj potrdili Investicijski program in spremembe načrta razvojnega programa Ureditev mestne tržnice – CTN. 

Cilj projekta je funkcionalna in stavbna prenova mestne tržnice, zasnovana ob upoštevanju usklajenega urejanja celotnega kareja in v skladu z ureditvami ožjega mestnega jedra.

Sedanja mestna tržnica ne zagotavlja primernih pogojev za izvedbo trženjske dejavnosti in prireditev, še manj pa ugleden prostor, kamor bi obiskovalci in prebivalci mesta z veseljem zahajali.

Rado Škrjanec

S prenovo mestne tržnice želijo na Ptuju pridobiti urejen prostor, ki bo središče dogajanja, prodaje domačih proizvodov, kulinaričnih užitkov, prostor za izvedbo različnih prireditev (kulturnih, zabavnih, športnih..) in privlačen kraj za druženje in preživljanje prostega časa, so sporočili z ptujske Mestne občine. Z obnovo tržnice bo spremenjen tudi prometni režim v tem delu mesta, povečala se bo peš cona in s tem bo narejen prvi korak k zmanjšanju števila avtomobilov v starem mestnem jedru, število parkirnih mest se bo zmanjšalo, prav tako bo promet na območju mestne tržnice omejen za dostavo in stanovalce.

Tržnica bo oblikovana kot nepozidana površina, ki služi prodaji sezonskega sadja in zelenjave, kar pripomore k ohranjanju kvalitetnih pogledov na cerkev Sv. Jurija in objekte Slomškove ulice.

Območje obdelave meri okrog 8 tisoč kvadratnih metrov zunanjih površin, obnovljenih bo tudi 729 m2 notranjih prostorov, ki sedaj zaradi slabega stanja in nefunkcionalnosti niso v uporabi.

Novi poslovni prostori bodo omogočali tudi nove dejavnosti na mestni tržnici, kar pomeni nove zaposlitve po koncu projekta. Vsa zemljišča v območju obdelave so v lasti Mestne občine Ptuj.

Rado Škrjanec

Tržnica bo urejena za 4,8 milijona evrov

Investotor in pripravljalec investicijske dokumentacije je Mestna občina Ptuj, projektno dokumentacijo so izdelali v podjetju Ark arhitektura Krušec, upravljavec pa bodo Javne službe Ptuj. Investitorka Mestna občina Ptuj je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta in je pri pripravi projekta sodelovala s Skupno občinsko upravo občin v Spodnjem Podravju, z zunanjimi sodelavci z javnih inštitucij s turističnega in prometnega področja in s pogodbenimi izvajalci.

Ocenjena vrednost celotne investicije je 4,8 milijona evrov. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (3,1 milijon evrov) in Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor v višini 768 tisoč evrov. Mestna občina Ptuj ima v proračunu za to investicijo zagotovljenih dobrih 960 tisoč evrov.

Projekt obnove mestne tržnice je eden od projektov Vizije in strategije Mestne občine Ptuj 2015-2025, problematika neurejenosti mestne tržnice je izpostavljena tudi v projektu ADHOC in delno tudi v Celostni prometni strategiji Mestne občine Ptuj.

Nova podova Slomškove ulice in Slovenskega trga

Na prostoru sedanje tržnice bodo na mestu dosedanjega, dotrajanega objekta pod cerkvijo postavili nov večnamenski objekt za potrebe tržnice, kulture, športa in prireditev, z možnostjo umestitve stopnišča, ki bo povezalo prostor trga z zgornjo teraso pred cerkvijo. Vanj bodo umestili potrebne prostore in infrastrukturne priključke. Pod arkadami bo prostor za skladiščenje zložljivih stojnic, skladišča za hranjenje živil, javne sanitarije in manjše število trgovskih lokalov (pekarna, prodajalna lokalnih mesnih izdelkov, sira in podobno).

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.

Dotrajan oporni zid ob Slomškovi ulici bodo nadomestili z doživljajskim večnamenskim urbanim stopniščem. Trg in Slomškova ulica bo namenjena pretežno pešcem. Sedanja drevesa bodo odstranili in nove posadili na obrobju trga. Tržni prostor bo možno v času prireditev tudi pokriti. Prostor bodo opremili z lučmi, klopmi, mizami, projekcijskimi površinami, infrastrukturnimi priključki, montažnim premičnim odrom, montažnimi stojnicami in uredili komunalne infrastrukture na območju prenove – vodovod in kanalizacijo s pripadajočimi priključki.

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.

Za projekt še pridobivajo soglasja, v začetku avgusta 2017 pa bodo podali vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja na Upravno enoto Ptuj. Začetek gradbenih del je predviden decembra letos in zaključek julija 2018.

Mateja Tomašič

ARK Arhitektura Krušec d.o.o.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Neža (nepreverjen)

Pa kaj vi se šalite? Saj ne rečem, projekt se sliši odlično. Ampak kaj naj bi ta gnusoba od "večnamenskega objekta" delala v starem mestnem jedru? Se nikomur ne zdi, da takšna moderna arhitektura ne spada sem?

Starejše novice