Foto: Jaka Arbutina
Ptujski tržnici manjkajo zgolj še malenkosti, naložba pa je višja od prvotno ocenjene.

»V okviru ureditve smo zamenjali vso komunalno infrastrukturo na območju, obnovili tlake, izvedli nove zasaditve in sicer namesto prej sedem katalp, je zdaj zasajenih deset gledičij, dve katalpi in dva lipovca, prav tako smo namesto, zaradi slabega stanja porušenega, kostanja posadili še en lipovec pred banko,« pojasnjujejo z Mestne občine Ptuj.

Na mestu starega objekta na tržnici zdaj stoji nov objekt s pokrito tržnico, dvema lokaloma in javnimi sanitarijami ter garderobami za prireditve in skladiščem v kleti.  Kot so sporočili z Mestne občine Ptuj je z novim objektom tržnica pridobila tudi večjo teraso na strehi novega objekta. Ob objektu stare mestne hranilnice so postavljena tudi stojala za kolesa. Novo stopnišče na mestu prejšnjega opornega zidu med tržnico in Slomškovo bo zdaj lahko služilo tudi za posedanje in druženje 

Na območju ureditve je še v načrtu, da se bodo postavili urbani stoli, postavljeni za posedanje, druženje, branje. »Izvajalec mora dostaviti še hiške in stojnice, zaključiti še tlakovanje z namenom prezentacije mestnih vrat na vstopu v srednjeveške mesto in postavitev ograj,« dodajajo.

Potrebna zgolj še odprava pomanjkljivosti

»Na podlagi delnega pregleda izvedenih del, ki je bil 4. decembra, mora izvajalec med drugim odpraviti še pomanjkljivosti v samem objektu ter vzpostaviti prvotno stanje na sosednjih objektih, kjer so bili izvedeni posegi zaradi izvedbe priključkov,« pravijo na Mestni občini Ptuj.

Peš cona in območje umirjenega prometa

Miklošičeva bo po novem postala peš cona, v katero bo vstop za vozila za stanovalce in dostavo možen preko potopnih stebričkov. Slomškova ostaja prevozna kot območje umirjenega prometa, ki pa bo segalo vse do križišča Prešernove s Cankarjevo ulico. 

Zaradi med gradnjo ugotovljenih dejstev je Mestna občina Ptuj izvajalcu naročila še sanacijo opornega zidu med objektoma Murkova 2 in Slovenski trg 11 ter spremembo tlakovanja na tem območju, za kar se izvedba načrtuje do konca marca 2020.

Investicija večja od ocenjene

Investicija je bila ocenjena na 5.370.390,25 evrov, kar zajema vse stroške investicije od projektiranja, arheoloških raziskav in nadzora. V tem trenutku investicijo na podlagi povečanega obsega arheoloških raziskav, dodatno naročenega supernadzora in simulacije končnega obračuna izvajalca, ki zajema vsa dodatna in nepredvidena dela ter več in manj dela, ocenjujemo na 6.087.981,39 evrov.

»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Viri sofinanciranja iz naslova Celostnih teritorialnih naložb ostajajo enaki, in sicer 4.262.148,30 evrov, od česar bomo letos počrpali 3.371.891,92 evrov, ostanek pa v prihodnjem letu,« še dodajajo,

Za projekt Ureditev mestne tržnice je bilo do zdaj porabljeno 4,5 milijonov evrov. Višina potrebnih sredstev bo znana ob končnem obračunu z izvajalcem gradnje. Razliko sredstev bo Mestna občina Ptuj morala zagotoviti iz lastnih virov.
 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice