V letu 2020 bo občina Radenci nadaljevala z začetimi projekti, na obzorju pa je tudi precej novih.

V Radencih je bila pri razkladanju gramoza, nakopanega v Mirovi gramoznici, najdena preluknjana kladivasta kamnita sekira iz sivo zelenega zrnatega kamna iz mlajše kamene dobe (4000 let pred našim štetjem). Dolga je 11,8 cm, široka 4,5 cm in debelina do 5,5 cm. Najdba je v Pokrajinskem muzeju v Mariboru pod inventarno številko 2916. Zaradi te posamične najdbe občina Radenci, kot partner sodeluje v projektu čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija – Hrvaška PREHISTORY ADVENTURE.

Občina je že postavila prazgodovinski učni poligon, na katerem je 6 velikih kosov peščenjaka. Vsak kamen predstavlja eno prazgodovinsko dobo, ki se deli na kameno dobo in dobo kovin. Največji kamen predstavlja najstarejše obdobje, to je starejša kamena doba. Najmanjši kamen predstavlja najmlajše obdobje, obdobje železne dobe. Kamen, ki izstopa je velik model kladivaste kamnite sekire iz mlajše kamene dobe. 

Ta učni poligon je osnova tematski učni poti »Od kamna do železa«, kjer bo obiskovalec spoznal razvoj prazgodovinski dob, v povezavi z novejšo zgodovino zdraviliškega turizma v Radencih. Pot je speljano v zavarovano območje naselbinske, vrtno arhitekturne dediščine in Nature 2000.  V letu 2020 bo občina v sklopu občinskega praznika, 19.6.2020 otvorila učno pot. 

Pripravili bodo integralni turistični produkt

V letu 2020 bodo nadaljevali z izvajanjem tematskih delavnic. Izvedli bodo še 6 strokovnih delavnic na temo prazgodovinskega orodja za srednješolce. Za osnovnošolce bodo izvedli  celodnevni dogodek »Prazgodovinsko mesto«, ki bo zajemal 4 delavnice na temo umetnosti  v prazgodovini pod mentorstvom strokovne ekipe umetniških vodij.

Projekt bodo zaključili s pripravo integralnega turističnega produkta in pilotno izvedbo izleta, ki ga v okviru maturitetne naloge pripravljajo dijaki Srednje šole za gostinstvo in turizem Radenci. V integralni turistični produkt bodo vključili prazgodovinske točke na partnerskem območju občin Donja Voća na Hrvaškem in občin Zreče ter Radenci. Turistični produkt bo združeval 5 področij življenja naših prazgodovinskih prednikov: kako so delali, kako so živeli, kje so bivali, kaj so jedli in kakšne navade so imeli.

V sklopu projekta City Cooperation II je občina Radenci dobila promocijski video.

Obnovili so spomenik Dr. Karlu Hennu in postavili spomenik bratoma Avsenik in pesmi »V Radence pot me pelje«, ki jo je gospod Avsenik zapisal v času trajanja njegove rehabilitacije v Radencih. Pesem govori o Radencih, čudoviti okolici kraja in miru, ki ga najdeš v radenskem parku.  

Vrača se Mačje mesto

Med 19.6. in 21.6.2020 bo v radenskem parku že šestič zapored odprto Mačje mesto. Ta celodnevni družinski dogodek je povezan s pokojnim častnim občanom občine Radenci Kajetanom Kovičem. Črni muc, ki ga je Kajetan, kot otrok našel ob reki Muri in ga odnesel s seboj v Ljubljano, je bil motiv za knjigo o Mačku Muriju. Muc, ki vodi Mačje mesto ni imel te sreče, da bi spoznal veliko mesto, zato ostaja v svojem zdraviliškem parku, v družbi številnih mačk in mačkonov in mu prav nič ne manjka. Vsako leto postane župan mačjega mesta, zato v park privablja obiskovalce vseh starosti ter jih navdušuje s svojimi modrostmi in norčijami.

Za vas so pripravili pester program. Več informacij najdete tukaj. Za najbolj neučakane mucke in mačkone velika skrivnost letos vas v mačjem mestu čaka maček Mijav, ki mu bo družbo delal ribič Pepe. 

Odprtje Centra medgeneracijskega druženja s krajevno knjižnico

Center medgeneracijskega druženja s krajevno knjižnico bodo predvidoma odprli 1.5.2020. Center se bo nahajal v prvem nadstropju poslovne stavbe občine Radenci. V sklopu knjižnice bo urejen prostor namenjen druženju.  Center bo postal gibalo kulturnega in medgeneracijskega utripa Občine Radenci. Knjižnica pa bo s svojimi aktivnostmi vplivala na dvig kulture branja, bralne pismenosti in promocijo branja med otroci.

Izgradnja sončne elektrarne

Z uporabo obnovljivega vira energije je Športni center Radenci postal samooskrben za ogrevanje in osvetlitev. Sistem samooskrbe pomeni, da se poleti, ko nastaja višek  električne energija le ta preko dvosmernega števca odda v omrežje. Pozimi, ko je lastna poraba večja od lastne proizvodnje pa se električna energija koristi iz omrežja.

Operacija sledi devetim prednostnim ciljem: varstvo narave in krepitev ekološke odpornosti, spodbujanje trajnostne, z viri gospodarne in nizkoogljične rasti, ter učinkovito obravnavanje tveganj za zdravje, ki so povezana z okoljem.

Pričakovani rezultati projekta izgradnje Sončne elektrarne je proizvodnja 23500 kWh električne energije v enem letu  (celoletna poraba električen energije na ŠRC) in ozaveščanje prebivalcev o pomenu uporabe obnovljivih virov energije in predstavitev projekta kot primer dobre prakse.

Ureditev soseske Radenci – vas kot območje prijaznega prometa – 2 faza

V mesecu septembru 2019 je občina pričela izvajati drugo fazo projekta Ureditev soseske Radenci - vas kot območje prijaznega prometa. Operacijo je delno sofinancirala Evropska unija.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Osnovni namen predvidene prometne ureditve je znižanje hitrosti  motornega prometa na tem območju, zagotoviti prednost in varnost peš in kolesarskega prometa ter spodbujanje nizkoogljične strategije. Občina je uredila nov skupni prometni prostor v velikosti 1870 kvadratnih metrov.

Operacija pomeni smiselno nadaljevanje ureditve skupnega prometnega prostora v naselju Radenci vas – prva faza del Prisojne in Gubčeve ceste. Z operacijo smo uredili tri odseke in sicer na Trdinovi ulici, Dajnkovi cesti in Gozdni cesti. Investicijska vlaganja so zajemala ureditev skupnega prometnega prostora, postavitev ustrezne prometne signalizacije, urbano opremo, table za promocijo hoje, javno razsvetljavo. Površina je asfaltirana in tlakovana, na začetku in koncu je nameščena ustrezna horizontalna in vertikalna prometna signalizacija.

Načrti za prihodnost

Občina ima v proračunu 2020 zagotovljena sredstva za ureditev bazenskega kompleksa, ki že več let kazi podobo kraja. Cilj je ureditve večnamenskega prireditvenega prostora za druženje, ureditev sprehajališča in predstavitev bogate industrijske dediščine kraja, ki  je neposredno povezana z vodo.

Pričela se bo z izgradnjo turistične točke s počivališči za štiri avtodome v Račkem Vrhu. Ob počivališču bo urejena nadstrešnica s sanitarijami in prostor za piknike. 

Za otroke bodo dodatno postavili dve otroški igrali. V nadaljevanju imajo še načrt ureditve malega travnatega  nogometnega igrišča in igrišča za odbojko na mivki. Občina Radenci bo pristopila k novi gradnji čistilne naprave in izgraditvi telovadnice na Osnovni šoli Kapela.

Projekt City Cooperation II izvaja vodilni partner - The Oststeirische Städtekooperation s konzorcijskimi projektnimi partnerji Razvojnim centrom Murska Sobota, Znanstveno-raziskovalnim središčem Bistra Ptuj in PORA Razvojno agencijo Gornja Radgona. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa že vzpostavljenega čezmejnega sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija 2014-2020, med 24 mesti iz držav Avstrije, Slovenije in Madžarske in je sofinanciran s strani EU v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Namen projekta je krepitev policentričnih mest v mreži čezmejne regije, ki je usmerjena k razvoju in trajnostni rasti. Mesta na podlagi projekta med seboj izmenjujejo izkušnje, znanja in odgovore na razvojne izzive, s katerimi se srečujejo. Plod projekta so različni ukrepi, ki bodo pripomogli k pestrejšemu in raznolikemu življenju v mestu, kot tudi sami ponudbi.
 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice