Uresničujejo se pomisleki o realnosti rokov za dokončanje del, ki so jih nekateri izražali že pred podpisom pogodbe z izvajalcem obnove ptujske tržnice. Občina po obsodbi nadzornika uvedla supernadzor.

Ptujska občina je v začetku januarja z izvajalcem obnove mestne tržnice podpisala aneks k gradbeni pogodbi, s katero so rok gradnje podaljšali do konca julija. Do podaljšanja roka je prišlo, kot pojasnjujejo na občini, zaradi nekaterih nepredvidenih okoliščin za katere do izkopa niso mogli vedeti.

Med drugim statične nestabilnosti opornih zidov, ker so brez temeljev, zato so morali dela ob nevarnih zidovih ustaviti.

»Prav tako smo zaradi arheoloških najdb spreminjali trase komunalnih vodov, ki jih bilo potrebno na novo sprojektirati. Večji del podaljšanja del pa predstavlja zaustavitev del na Slomškovi ulici do pomladi, do katere je prišlo zaradi prenizkih temperatur, ki lahko povzročijo poškodbe arheoloških najdb, v kolikor se le-te izkopajo in izpostavijo tem neugodnim vremenskim razmeram,« je med drugim v odgovoru na svetniško vprašanje Liste Andreja Čuša, sicer eno od številnih vprašanj glede poteka obnove tržnice, ki so jih na januarski seji zastavili ptujski mestni svetniki, pojasnila Mojca Horvat iz Oddelka za gospodarske dejavnosti ptujske občine.

Uvedli supernadzor

Drago Štrafela, lastnik podjetja Štraf gradnje, svetovanje, inženiring s Hajdine, ki so ga decembra lani v Murski Soboti  zaradi domnevnih nepravilnosti med energetsko obnovo tamkajšnje bolnišnice obsodili na pogojno kazen zaradi pomoči pri kaznivem dejanju goljufije na škodo Evropske unije, za zdaj ostaja nadzornik projekta obnove tržnice.

Kot pojasnjujejo na občini, namreč ni pravne podlage za prekinitev pogodbe z inženirjem, prav tako pa sodba tudi še ni pravnomočna. Čeprav, še dodajajo, tudi pravnomočna obsodba naj ne bi pomenila nujno izključitve v postopku javnega naročanja, saj lahko izvajalec »predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev«.

Kot še pravijo na občini, sicer lahko v primeru, da bo v času izvajanja pogodbe prišlo do pravnomočnosti sodbe, svoje možnosti ukrepanja še dodatno preverijo pri pristojnem ministrstvu. »Ne glede na navedeno pa želimo izpostaviti, da je Mestna občina Ptuj pri investiciji dodatno uvedla tudi tako imenovani supernadzor.«

Skrbi jih nadzor

Svetniško skupino DeSUS je ob tem zanimalo, ali ima občina na objektu tržnice svojega stalnega predstavnika, ki ima vsa pooblastila za potrjevanje gradbenih dnevnikov, gradbene knjige obračunskih izmer in odločanja o vseh spremembah med gradnjo objekta, ki pomenijo odmik projekta za izvedbo (PZI), na osnovi katerega je bila sklenjena izvajalska pogodba. Trenutno namreč izvajalec opravlja zemeljska dela, pri teh pa je odmik obračunske količine izvedenih del po njihovem mnenju zelo težko dokazljiv, možnost goljufije pri samih izmerah pa zelo velika.

Na občini odgovarjajo, da imajo na vsakem projektu imenovanega predstavnika, ki skrbi za izvedbo investicije. Njihov predstavnik tako skrbi za projekt obnove tržnice od priprave projektne naloge, to je od junija 2016 naprej, v tej fazi pa je prisoten tudi na gradbišču, na koordinacijskih sestankih in vseh ostalih sestankih v zvezi z ureditvijo. Predstavnik tudi usklajuje izvedbo z vsemi udeleženci gradnje ter z lastniki objektov, ki mejijo na ureditev.

»Potrjevanje gradbenih dnevnikov in knjige obračunskih razmer je v skladu z gradbenim zakonom pristojnost strokovnega nadzornika. Spremembe tekom gradnje potrjuje investitor, odgovorni projektanti in nadzornik. S spremembami projekta predstavnik investitorja vedno seznani vodjo oddelka in županjo,« še pojasnjujejo na občini.

Za še boljši nadzor nad izvedbo projekta, še posebej nad obračunanimi količinami, vgrajenimi materiali in opremo ter upravičenostjo sprememb projekta, pa je občina v januarju podpisala tudi že omenjeno pogodbo za supernadzor s podjetjem Mind inženiring iz Ormoža.

O odškodninah šele po zaključku projekta

Na ptujski občini sicer preverjajo tudi možnosti za izplačilo denarnega nadomestila lokalom in podjetjem v neposredni bližini tržnice za škodo zaradi izgubljenega dobička kot posledice zmanjšanja prihodkov iz poslovanja zaradi obnove mestne tržnice na Ptuju, in sicer v obliki javnega razpisa po vzoru iz Novega mesta. Ker je izpad dohodka možno oceniti šele po zaključku gradnje, pa bodo aktivnosti, v kolikor se za njih odločijo, izvedli šele takrat.

V skladu z zakonodajo sicer ni mogoče, kot so predlagali v svetniški skupini Ptuj je naš, da bi bili prizadeti oproščeni plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Na občini pa ne izključujejo pobude iste svetniške skupine, da bi občina vsem prizadetim pravnim subjektom omogočila brezplačno oglaševanje njihove dejavnosti v občinskem glasilu Ptujčan.

Komentarji (2)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Miki (nepreverjen)

Tudi avgusta ne bo nič!!! Podaljšalo se bo v naslednje leto tako, da bomo praznovanje 1950 obletnico prve omembe Ptuja tudi prestavili na naslednje leto.

posojilaa386001 (nepreverjen)

občasne ponudbe

Pozdravljeni, nudimo posojila posameznikom in podjetjem za 5000 do 10 milijonov evrov. Obrestna mera znaša 3% na mesec. Oddaja traja od 1 do 30 let. Imamo investitorje, ki so zainteresirani za financiranje velikih projektov in posojila s predplačili. E-naslov: [email protected]
Whatsapp: +33 6 44 69 81 35
Viber: +33 6 44 69 81 35

Starejše novice