Na 2. redni seji kolegija županov Spodnjega Podravja je vodstvo Perutnine Ptuj skupaj s Perutninarsko zadrugo Ptuj predstavilo vizijo nadaljnjega razvoja.

Vizija zajema predvsem področje proizvodnje, ki z multiplikativnimi učinki na zaposlovanje, lokalno gospodarstvo in lokalno skupnost odpira priložnosti za Spodnje Podravje.

Perutnina Ptuj v Sloveniji zaposluje več kot 1750 ljudi, blizu 90 odstotkov jih prihaja iz Spodnjega Podravja. Na področju reje sodeluje z več kot 240 rejci, med njimi so predvsem manjše družinske kmetije. Vsem svojim rejcem Perutnina Ptuj nudi celovito podporo pri reji, dolgoročne pogodbe in 100-odstotni odvzem piščancev.

Intenzivna širitev s perutninsko zadrugo

Perutnina Ptuj je leta 2015 prva in doslej edina uvedla nadstandardni in certificiran način reje v Sloveniji. V naslednjih letih načrtuje intenzivno širitev v sodelovanju s perutninarsko zadrugo.

Ob krepitvi obstoječega poslovnega modela - vertikalno integrirane pridelave in predelave, Perutnina Ptuj širi tako klasično, predvsem pa  certificirano piščancem prijazno rejo. Delež slednje načrtuje Perutnina Ptuj povečati na več kot 30 odstotkov (trenutno predstavlja dobrih 20 odstotkov). Obenem pa certificirana piščancem prijazna reja pomeni korak naprej v smeri sodobnih dognanj o tako imenovanih dobrobiti živali in trajnostnega razvoja.

Kakovostna prehrana živali

Ob rejcih je za zagotavljanje prehranske varnosti, kakovosti in sledljivosti v vertikalno integrirani proizvodnji pomemben dejavnik tudi kakovostna prehrana živali. Skupina Perutnine Ptuj v skladu s smernicami okoljsko odgovornega krožnega gospodarstva obdeluje skupno dobrih 3900 hektarjev poljedelskih površin, ki jih ima v najemu od države. Vso pridelano koruzo, žitarice in beljakovinske poljščine uporabijo za pripravo kvalitetnih krmnih mešanic, ki nastajajo v lastnih obratih. Skupno 91 odstotkov njivskih površin Perutnina Ptuj namenja pridelavi hrane za živali, preostalih 9 odstotkov predstavljajo površine ekološkega pomena in obnovljivih virov. 

Z načrtovanim vlaganjem v povečanje vzrejnih kapacitet se povečujejo tudi potrebe po proizvodnji prehrane za živali, ki jo Perutnina Ptuj zagotavlja vsem svojim rejcem. Zato predlagana sprememba zemljiške zakonodaje dolgoročno slabi konkurenčne prednosti Skupine Perutnine Ptuj. Brez najetih kmetijskih zemljišč so med drugim potencialno ogroženi temeljni postulati zagotavljanja prehranske varnosti.

Razvoj ob sodelovanju in podpori občin

V Perutnini Ptuj načrtujejo, da bodo skupaj z rejci v prihodnjih letih obnovili približno 50.000 kvadratnih metrov površin za vzrejo in dodatno novih 25.000 kvadratnih metrov vzrejnih površin. Povprečna velikost farme je okoli 1.000 kvadratnih metrov.

Za umestitev objektov v prostor si Perutnina Ptuj in Perutninarska zadruga Ptuj želita sodelovanje in podporo občin, predvsem pri urejanju postopkov v skladu z zakonskimi določili.

»Širitev in obnove vzrejnih kapacitet v sodelovanju s ptujsko perutninarsko zadrugo, načrtovane obsežne investicije v najsodobnejšo tehnologijo v proizvodnji, kar bo med drugim vplivalo na izboljšanje proizvodne učinkovitosti in delovnih pogojev, vlaganje v močne blagovne znamke Perutnina Ptuj – vse to bo pomembno prispevalo h krepitvi tržne pozicije Perutnine Ptuj ne samo v regiji. Naše ambicije so višje, prepoznavne blagovne znamke Perutnine Ptuj načrtujemo močnejše umestiti predvsem na globalnih trgih izven regije,« je izpostavil predsednik uprave Perutnine Ptuj Enver Šišić in dodal, da z naprednim načinom reje ptujsko perutninarsko podjetje ustvarja globalno razlikovalno prednost, kar jim odpira vrata tujih trgovskih verig. Predstavljena vizija in razvoj v sodelovanju z zadrugo in ob podpori občin Spodnjega Podravja pa bo imel sinergijske učinke za vse vključene deležnike.

Priložnost za rejce in Spodnje Podravje

Perutnina Ptuj krepi dobre odnose z rejci. Ambicioznim rejcem, ki načrtujejo vlaganja v posodobitev in novogradnje objektov v skladu s certifikatom Piščancem prijazna reja, Perutnina Ptuj skupaj s Perutninarsko zadrugo Ptuj nudi pomoč pri pridobivanju ugodnih finančnih virov in administrativno pomoč pri pridobivanju potrebnih soglasij in dovoljenj.

»Želimo si, da se čim več naših rejcev in mladih naslednikov odloči za posodobitev svojih hlevov in novogradnje objektov v smeri trajnostnega razvoja piščancem prijazne reje ter s tem dolgoročno izboljšanje ekonomskega položaja,« pa poudarjajo v Perutninarski zadrugi Ptuj.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice