Po zgledu številnih večnamenskih tržnih prostorov v evropskih mestih želi tudi Ptuj razviti sodoben koncept dinamičnega javnega prostora, ki se bo dnevno in sezonsko prilagajal najrazličnejšim namenom in vsebinam.

Javne mestne tržnice so v nekaterih slovenski mestih poleg njihove osnovne funkcije tudi pomemben element javnega prostora in del kulturne ter simbolne identitete kraja.

»Javni prostori so ogrodje mentalne slike mestnega prostora in eden izmed temeljnih atributov mestnosti. So generator javnega uličnega življenja ter pomemben segment socialnega življenja. So urbana prizorišča, ki morajo omogočati demokratično pluralnost rab in pomenov,« opažajo v Mestni občini Ptuj.

Ptuj čaka preobrazba

Poudarek projektnih rešitev za mestno tržnico je zato po besedah občine na domiselni ureditvi parterja, ki bo omogočala programsko in prostorsko fleksibilnost raznolikih programov in njihovo prostorsko aplikacijo ter povezavo s preostalimi javnimi prostori v mestu: »V številnih mestih, ki so že doživela opisano preobrazbo, lahko danes opazujemo, kako so se ozki pločniki spremenili v sončne terase lokalov, ki so nastali v pritličjih obcestnih hiš.«

»Namesto parkirišč je mesto pridobilo široke sprehajalne površine, ki so v mestno središče privabile več ljudi, ti pa so počasi osmislili trgovske programe, ki so do zdaj stagnirali na račun večjih trgovskih centrov na mestnem obrobju. Mestna središča, ki so v zadnjih desetletjih propadala, so znova zasijala v povsem novem sijaju. Podobna preobrazba se bo s preureditvijo mestnega središča zgodila tudi na Ptuju,« o preobrazbi Ptuja navaja občina.

Predhodne arheološke raziskave - devet testnih sond

Mestna občina je v letu 2016 izvedla javni natečaj, na podlagi katerega je tudi izbrala izvajalca projektne dokumentacije za ureditev mestne tržnice. Po besedah občine izbrani izvajalec ARK Arhitektura Krušec na podlagi izvedenega in usklajenega idejnega projekta ter že pridobljenih projektnih pogojev trenutno pripravlja projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Za samo pripravo projektne dokumentacije so bile že izvedene geomehanske raziskave tal, v prihodnjem tednu pa se bodo izvajale še predhodne arheološke raziskave. Območje tržnice je  namreč del arheološkega najdišča, kjer so bili leta 1913 ob rušitvenih delih tako imenovane »male kasarne« odkrili rimskodobno grobišče in stavbe. Kot piše Andrej Magdič v Kulturnovarstvenih pogoji pa lahko arheologi na tem mestu pričakujejo tudi zgodnje srednjeveške naselbinske ostanke.

Arheološka ekipa izbranega izvajalca raziskav zavoda Skupina STIK bo izvedla devet testnih sond v začetku junija, smiselno razporejenih na območju tržnice in neposredne okolice. Namen raziskave je vpogled in ovrednotenje ohranjenosti arheoloških ostalin, ki se danes skrivajo pod ploščadjo tržnice, ter nadaljnje usmeritve njihovega upravljanja.

Nov večnamenski objekt in stopnišče

Območje nameravane ureditve na Ptuju po besedah občine obsega približno 80 arov površine. »V projektu je predvidena umestitev novega večnamenskega objekta za potrebe tržnice, kulture, večjih prireditev na mestu dosedanjega, dotrajanega objekta pod cerkvijo. V novem objektu so predvidene površine za skladiščenje zložljivih stojnic, skladišča za hranjenje živil, javne sanitarije in trgovski lokal - pekarna, prodajalna lokalnih mesnih izdelkov, sira ali podobno,« še sporočajo iz občine.

Dotrajan oporni zid ob Slomškovi ulici bodo porušili ter nadomestil z doživljajskim večnamenskim urbanim stopniščem. Promet na Slomškovi ulici in v območju trga pa naj bi umirili in namenil pretežno pešcem v obliki skupnega prometnega prostora, bolj znanega kot »shared space«. Na celotnem območju posega se bo izvedel tudi nov tlak.

Predvideva se možnost nadkritja tržnega prostora za potrebe večjih prireditev, to pa je možno v času vsakodnevnega delovanja tržnice zložiti.

Koliko bo preobrazba stala mesto?

Po besedah občine je osnovna ocena investicije 2,5 milijona evrov: »Natančno oceno vrednosti investicije bomo dobili, ko od projektantov prejmemo ovrednoten popis del. Tega bomo vključili v investicijski program, ki bo predvidoma v potrditvi na seji mestnega sveta v mesecu juliju.« Naložbo bosta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, za izvedbo investicije pa bo Mestna občina Ptuj zagotovila 500.000 evrov lastnih sredstev iz občinskega proračuna.

Začetek gradnje je predviden konec tega leta oziroma v začetku naslednjega.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice