Staro mestno pokopališče na Ptuju bo zaživelo v novi podobi. Začetek izvedbe je načrtovan novembra 2017.

Kmalu bo staro mestno pokopališče na Ptuju zaživelo v novi podobi. Projekt ureditve le-tega v Spominski park je trenutno v fazi javnega naročanja izvajalcev gradnje in konservatorsko-restavratorskih del. Začetek izvedbe je načrtovan novembra 2017, po dnevu spomina na mrtve. Izvedba ureditve bo trajala predvidoma šest mesecev.

Prvotna projektna dokumentacija je bila pripravljena dolgoročno, za izvedbo po fazah in končno realizacijo v skladu s vsakoletnimi proračunskimi sredstvi in kot odziv na vsakoletno spremljanje opuščanja grobov s strani svojcev. Kot končna ureditev je bila predvidena 30-odstotna odstranitev nagrobnikov. Zaradi možnosti sofinanciranja investicije z evropskimi sredstvi bo ureditev spominskega parka morala biti zaključena v krajšem času, zato predhodne usmeritve izdelanih projektov mestna občina ne more dokončno izvesti.

Zastavljeni projekt je bilo treba preoblikovati na trenutno stanje opuščenosti oziroma vzdrževanosti grobov in ne na stanje čez desetletje, zato je župan imenoval strokovno komisijo za izbor obeležij v spominskem parku.

Komisija je svoje delo opravila v skladu s stališči civilne iniciative. Pregledala je celoten nabor nagrobnikov v spominskem parku in predvidela več scenarijev obnove posameznih nagrobnikov. Pri določanju kriterijev za ohranjanje teh je upoštevala vrednost, starost in unikatnost pa tudi vlogo, pomen, vpliv in zgodbe pokopanih oseb ter stopnjo ohranjenosti oziroma poškodovanosti.

Na podlagi zaključnih ugotovitev komisije so izdelali karto s predvidenimi posegi na nagrobnikih, iz katere je razvidno, da se ohranijo vsi nagrobniki, ki jih je še možno sanirati. Odstranili se bodo talni obodi grobov in izvedla enovita ozelenitev površin. Odvisno od obstoječe namestitve posameznih napisnih plošč pa se bodo te ohranile v obstoječi poziciji ali pa se bodo položile v tla, okrog njih pa se bodo zasadile pokrovnice, ki bodo preprečile hojo neposredno ob ležečih ploščah. Nagrobnike na lokacijah zasnovanih novih poti in ploščadi bodo prestavili na lokacijo, najbližjo možno obstoječi.

Vrednost investicije je ocenjena na 1,4 milijona evrov, od česar Mestna občina Ptuj zagotovi 300.000 evrov, finančno konstrukcijo pa zapre z nepovratnimi sredstvi. Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija, sporočajo z Mestne občine Ptuj.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice