Spreminjajoče se delovne razmere, tekmovalnost med sodelavci, strah pred izgubo službe, delovna preobremenjenost, nezadovoljstvo z delovnimi razmerami in plačami, nesposobnost vodij in še kaj. Tudi vi kaj od tega doživljate na delovnem mestu?

Zgoraj našteti so razlogi, ki so lahko znaki trpinčenja na delovnem mestu. Zato se v marsikaterem podjetju lahko slabšajo psihosocialne delovne razmere in večajo bolniške odsotnosti zaradi psihičnih preobremenitev. 

Kako torej prepoznati tako imenovani »mobing« in kaj vse velja za trpinčenje na delovnem mestu?

»Zakon o delovnih razmerjih definira trpinčenje kot vsako ponavljajoče se ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem na delovnem mestu ali v zvezi z delom,« nam je povedal Miran Vrbanič iz pravne pisarne Pogodba24.  

Takšno ravnanje je torej prepovedano v skladu s 7. členom zakona, v katerem je sicer prepovedano tudi spolno in drugo nadlegovanje na delovnem mestu. Delodajalec ima na tem mestu kar nekaj obveznosti.

»Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora sprejeti tudi ustrezne ukrepe za zaščito delavcev, o katerih mora delavce pisno obvestiti.« 

Trpinčenje mora odpraviti v osmih dneh

V kolikor se »mobing« nadaljuje, lahko delavec poseže tudi po pravni pomoči, še pred tem pa lahko zahteva, da delodajalec trpinčenje prekine:

»Primarno ima delavec z zahtevo za varstvo pravic pravico pisno zahtevati, da delodajalec trpinčenje na delovnem mestu odpravi v osmih dneh, ne glede na to, kdo na delovnem mestu izvaja trpinčenje.«

Če delodajalec ne izpolni svoje obveznosti, se lahko delavec odloči za sodno varstvo pred delovnim sodiščem. Trpinčenje na delovnem mestu pa predstavlja tudi razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca. 

»Važno pa je tudi, da delavec, poleg tega da poskrbi za svoje pravice preko navedenih pravnih institutov, poskrbi tudi za svoje psihofizično zdravje,« je pojasnil.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice