Od prvega januarja so se zneski na položnicah za vrtec in odvajanje odpadnih voda zvišali, nekaterim tudi tisti na položnicah za smeti. Kmalu nas čaka še podražitev vode.

Odvajanje in čiščenje odplak se je podražilo februarja

Februarja letos so se pri odvajanju in čiščenju komunalnih voda na Ptuju omrežnine znižale, cene storitev pa zvišale. Za storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin cena omrežnine znaša 3,4195 evra na mesec za faktor omrežnine 1 (prej 3,9004 evra) in cena opravljanja storitev 0,1919 evra na kubični meter (prej 0,1822 evra).

Za storitev čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode z javnih površin: cena omrežnine za faktor omrežnine 1 znaša 5,1329 evra (prej 5,5808 evra) in cena opravljanja storitev 0,5891 evra na kubični meter (prej 0,5399 evra).

Za storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami: cena omrežnine za faktor omrežnine 1 znaša 5,1329 evra na mesec (prej 5,5808 evra) in cena opravljanja storitev 0,3487 evra na kubični meter (enako tudi prej). Vse navedene cene Komunalnega podjetja Ptuj so brez DDV.

Vrtec se je v povprečju podražil za osem odstotkov

Z letošnjim februarjem so se cene programov Vrtca Ptuj zvišale, v povprečju za osem odstotkov. Dotedanje cene so veljale od marca lani.

Polna cena programa za prvo starostno obdobje, od enega do treh let, se je s 497,82 evra zvišala na 528,65 evra. Mestna občina Ptuj otrokom, ki imajo skupaj s staršem stalno prebivališče v občini, sicer dodatno subvencionira ceno v višini deset odstotkov; tako je trenutna cena za takšne starše 475,78 evra.

Cena programov za otroke od treh do štirih let se je s 398,72 evra zvišala na 429,80 evra. Program za otroke od štirih do šestih let se je podražil s 362,24 evra na 394,23 evra. Za kombinirani oddelek je cena programa vrtca prej znašala 412,03 evra, zdaj pa 441,86 evra.

Podražitev vode nas še čaka

Z julijem naj bi se podražila tudi voda. Vendar pa v občinah Kidričevo in Starše dela elaborata nočejo potrditi, cena pa mora biti za ves vodovodni sistem enaka. Ponovna obravnava predlaganih višjih cen je predvidena septembra.

Obstoječa cena za kubični meter vode znaša 0,7151 evra, po novem naj bi 0,7931 evra. Omrežnina za vodovodni priključek DN 20 zdaj znaša 3,9353 evra, po novem naj bi 5,3808 evra.

V Komunalnem podjetju Ptuj so pripravili simulacijo stroškov za gospodinjstvo ob povprečni porabi deset kubičnih metrov pitne vode na mesec: trenutno gospodinjstva z omenjenim priključkom plačujejo 12,14 evra z DDV, po novem naj bi 14,58 evra z DDV. Razlika v tem primeru znaša 20,07 odstotka.
 

Ravnanje z odpadki obračunavajo drugače

Cenik ravnanja z odpadki v Mestni občini Ptuj je že od leta 2017 nespremenjen, res pa so s prvim dnem letošnjega leta v veljavo stopile spremembe pri načinu obračunavanja cen ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki pri večstanovanjskih stavbah.

V družbi Javne službe Ptuj, izvajalcu te gospodarske javne službe, so do letos obračunavali pavšalne volume odpadkov na posameznega člana gospodinjstva. Po novem obračunavajo dejanski volumen posod za odpadke in ga razdelijo na število uporabnikov.  »Skupni prihodek je enak, le razporejen je drugače,« je pojasnil direktor Javnih služb Ptuj Alen Hodnik. Nekateri uporabnikom so se torej zneski na položnicah zvišali, drugim pa znižali.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice