Po zakonodaji Evropske unije o ureditvi poletnega časa je treba ure premakniti dvakrat letno, da bi upoštevali spreminjanje dolžine dnevne svetlobe in izkoristili razpoložljivo svetlobo v določenem obdobju.

Evropska komisija je začela javno posvetovanje o ureditvi poletnega časa. Zainteresirani lahko izpolnijo spletni vprašalnik, ki je na voljo v vseh uradnih jezikih Evropske unije, do 16. avgusta. Posvetovanje je del nedavno začete ocene direktive Evropske unije o poletnem času, s katero želi Komisija ugotoviti, ali bi bilo treba pravila o spreminjanju ure na poletni in zimski čas spremeniti.

Ukrep je uvedla po sprejetju resolucije Evropskega parlamenta o poletnem času februarja 2018 ter zahtevkih državljanov in nekaterih držav članic Evropske unije.

Večina držav članic Evropske unije ima dolgo tradicijo premikanja ure, ki sega vse do prve in druge svetovne vojne in naftne krize v 70. letih prejšnjega stoletja. Za premik na poletni čas so se države takrat odločile predvsem zaradi prihranka energije in drugih razlogov, denimo varnosti v cestnem prometu, večjih možnosti za prostočasne dejavnosti zaradi daljšega dneva, ali pa so zgolj želele uskladiti čas v svoji državi z ureditvijo v sosednjih državah ali glavnih trgovinskih partnericah.

Ureditev poletnega časa na ravni Evropske unije velja od leta 1980 in zagotavlja enoten pristop glede premika ure na enotnem trgu. Države Evropske unije so neodvisno od ureditve poletnega časa razvrščene v tri različne časovne pasove.

V preteklih letih so z več študijami preučevali učinek ureditve poletnega časa v Evropski uniji na področju notranjega trga, energije, zdravja, varnosti v cestnem prometu in kmetijstvu. Komisija redno prejema odzive državljanov, ki pogosto navajajo negativne vplive na zdravje zaradi spremembe časa. Vendar nekateri pozivajo k ohranitvi ureditve, saj naj bi ta imela pozitivne učinke.

Glede na predloge državljanov in odzive nekaterih držav Evropske unije je Evropski parlament v resoluciji pozval Komisijo, naj preuči direktivo in pripravi potrebne spremembe, če bodo potrebne. Komisija bo preučila zlasti dve možnosti, in sicer ohranitev sedanje ureditve in prekinitev spreminjanja časa, pri čemer bi se države same odločile za stalni poletni ali zimski čas.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice