Čas govorjenja po mobilnem telefonu se je v Sloveniji v desetih letih podaljšal za polovico, število poslanih sporočil SMS pa za štirikrat.

Od 3. do 9. februarja obeležujemo svetovni teden brez mobilnega telefona, katerega namen je opozoriti na porast uporabe te naprave, ki po navedbah strokovnjakov vse bolj prerašča v novo obliko zasvojenosti.

Obeleževanje svetovnega dneva brez mobilnega telefona se je začelo 6. februarja 2001. Vpeljal ga je francoski pisatelj Phil Marso. Z leti se je ta dan razširil na tri dni in je potekal vsako leto od 6. do 8. februarja. Letos se je število svetovnih dni brez mobilnega telefona podaljšalo na ves teden, so sporočili iz Statističnega urada Republike Slovenije.

Boj proti novi zasvojenosti 21. stoletja – nonstop mobilni dosegljivosti

V 2008 se je v Združenem kraljestvu pojavil izraz nomofobija (ang. no-mobile-phobia), ki označuje strah oziroma občutek tesnobe pred tem, da bi bodisi ostali brez mobilnega telefona ali brez dostopa do mobilnega omrežja bodisi izgubili telefonske številke ali imeli prazno baterijo, skratka strah pred tem, da bi ostali nedosegljivi po telefonu.

Letošnje geslo svetovnega tedna brez mobilnega telefona je tako '5G: napoved ujetosti?'

Več uporabnikov mobilne telefonije kot prebivalcev

Vsaj en mobilni telefon je v 2018 v Sloveniji imelo 96 odstotkov gospodinjstev, kar je za 74 odstotnih točk več, kot je bilo takih gospodinjstev leta 2000; takrat je imelo mobilni telefon povprečno vsako peto gospodinjstvo, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije.

Zasebnih in poslovnih uporabnikov slovenskega mobilnega omrežja je bilo ob koncu leta 2008 približno dva milijona, ob koncu leta 2018 pa že skoraj 2,5 milijona. V desetih letih se je število uporabnikov povečalo za petino, in sicer zaradi povečanja števila naročnikov.

Število teh se je povečalo za polovico, medtem ko se je število predplačnikov za tretjino zmanjšalo.

Stopnja penetracije vseh aktivnih uporabnikov mobilne telefonije, zasebnih in poslovnih, je bila v 2018 v Sloveniji 119-odstotna, kar pomeni, da je bilo uporabnikov mobilne telefonije skoraj za petino več, kot je bilo prebivalcev. V 2007 je bila stopnja penetracije 95-odstotna; mejo 100 odstotkov je presegla v 2008, ko je bila 102-odstotna.

Izdatki za mobilni telefon višji

Za naprave za mobilno telefonijo je član gospodinjstva v Sloveniji v 2018 porabil povprečno skoraj 33 evrov, kar je 4,5-krat toliko kot v 2012, ko je bil ta znesek sedem evrov. Za mobilno telefonijo je v 2018 porabil povprečno 162 evrov. 

V tem znesku niso zajeti vsi izdatki za mobilno telefonijo, saj je del teh vključen tudi v paketnih telekomunikacijskih storitvah, to je tistih, ki lahko poleg mobilne telefonije zajemajo tudi izdatke za fiksno telefonijo, televizijo ali internet in jih ni mogoče prikazati ločeno po posameznih storitvah.

Čas govorjenja po mobilnem telefonu se je podaljšal, število klicev je upadlo

V slovenskih mobilnih omrežjih je bilo v 2018 zabeleženih skoraj 4,7 milijarde minut oziroma 78 milijonov ur odhodnega prometa. Posamezni uporabnik mobilne telefonije je v 2018 govoril po telefonu povprečno pet minut na dan, pri čemer je bil sam tisti, ki je poklical, kličoči, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije.

Čas govorjenja po mobilnem telefonu oziroma odhodni promet v mobilnih omrežjih je bil v 2018 za polovico daljši oziroma večji kot v 2008. Odhodni promet v lastnem mobilnem omrežju se je povečal najmanj, in sicer za tri odstotke. Odhodni promet v fiksna omrežja se je povečal za 44 odstotkov, v mednarodna pa za 50 odstotkov. Odhodni promet iz mobilnega v druga mobilna omrežja se je v teh desetih letih povečal za 176 odstotkov.

V slovenskih mobilnih omrežjih je bilo v 2018 zabeleženih skoraj 1,9 milijarde odhodnih klicev, kar je povprečno 5,2 milijona odhodnih klicev na dan. Posamezni uporabnik mobilne telefonije je v 2018 poklical povprečno 770-krat oziroma približno dvakrat na dan.

Število odhodnih klicev v mobilnih omrežjih se je v letu 2018 glede na leto 2008 zmanjšalo za 5 odstotkov. Največ klicev je bilo do zdaj zabeleženih v letu 2010. V desetih letih se je najizraziteje zmanjšalo število odhodnih klicev v lastnem mobilnem omrežju, in sicer za 27 odstotkov. 

Število odhodnih klicev v mednarodna omrežja se je zmanjšalo za 23 odstotkov, v fiksna omrežja za 6 odstotkov. Število odhodnih klicev iz mobilnega v druga mobilna omrežja pa je bilo v 2018 za polovico večje kot v 2008.

Število poslanih MMS-sporočil narašča, število poslanih SMS-sporočil se zmanjšuje

Vsi uporabniki slovenskih mobilnih omrežij skupaj, zasebni in poslovni, so v 2018 poslali skoraj 2,7 milijarde SMS-sporočil, kar je povprečno 7,4 milijona SMS-sporočil na dan. Posamezni uporabnik mobilne telefonije je v letu 2018 poslal povprečno okoli 1100 SMS-sporočil ali tri na dan. V vrednosti teh podatkov ni zajeto mednarodno gostovanje.

V 2018 smo poslali štirikrat toliko SMS-sporočil kot v 2008. Število poslanih SMS-sporočil je preseglo eno milijardo v letu 2010, dve milijardi pa v letu 2013. V letu 2018 je število poslanih SMS-sporočil glede na prejšnje leto nekoliko upadlo, uporabniki slovenskega mobilnega omrežja so namreč poslali en odstotek manj SMS-sporočil kot v 2017.

Uporabniki slovenskih mobilnih omrežij so v 2018 poslali tudi 89 milijonov MMS-sporočil, kar je povprečno okoli 244.000 MMS-sporočil na dan.

V 2018 je bilo poslanih 8,5-krat toliko MMS-sporočil kot v 2008. Število poslanih MMS-sporočil še vedno narašča, v 2018 se je glede na 2017 povečalo za petino.

Količina podatkov, prenesenih prek mobilnega širokopasovnega dostopa do interneta, narašča

V 2018 je bilo prek mobilnega širokopasovnega dostopa prenesenih skoraj 85 milijonov podatkov in je bilo približno 12-krat tolikšno kot v 2014.

To kaže, da se je močno spremenil način komunikacije tako v zasebnem kot v poslovnem svetu. Po mobilnem oziroma pametnem telefonu komuniciramo na družabnih omrežjih, prek mobilnega telefona opravljamo vedno več aktivnosti tako v zasebnem kot tudi v poslovnem okolju. Za to porabimo čedalje več časa.

K vsemu temu je pripomogla tudi sprememba evropske zakonodaje na področju elektronskih komunikacij, ki je še spodbudila uporabo dostopa do interneta prek mobilnih naprav, zaradi česar se je dodatno povečala tudi količina prenesenih podatkov. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice