Varuh človekovih pravic se je v Lenartu seznanil s prizadevanji za uresničevanje pravic občanov.

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je včeraj prvič posloval v Lenartu. Z namestnikoma Ivanom Šelihom, Miho Horvatom, direktorico strokovne službe Martino Ocepek in svetovalkami Varuha so na osebne pogovore po predhodni prijavi sprejeli 17 ljudi, ki so ocenili, da jim lahko Varuh človekovih pravic RS pomaga pri uveljavljanju njihovih pravic v odnosu do države. Varuh je obiskal tudi nekatere institucije v občini in se seznanil z njihovim delom ter težavami, s katerimi se srečujejo pri uresničevanju pravic ljudi. 

Župan opozoril na socialne stiske

Srečal se je z županom Lenarta Janezom Krambergerjem. Govorila sta o prizadevanjih občine za spoštovanje pravic občanov. Kramberger mu je orisal nekatere primere socialnih stisk in opozoril na problematiko nizkih kmečkih pokojnin. Nanizal je tudi nekaj primerov nesodelovanja države z lokalno skupnostjo, na kar bo varuh opozoril pristojna ministrstva in vlado. 

Na obisku v Hrastovcu, na Osnovni šoli in Policijski postaji ter na Upravni enoti

Obiskal je tudi socialnovarstveni zavod Hrastovec, kjer si je s sodelavci ogledal zavod in se pogovoril s stanovalci. V zavodu so ga seznanili s trenutnim stanjem, potem ko je Varuh človekovih pravic RS na novinarski konferenci 8. maja 2018 opozoril, da se še vedno kršijo pravice oseb z motnjo v duševnem zdravju pri neprostovoljnih namestitvah v posebnih socialnovarstvenih zavodih s sklepi sodišč. 

Na Osnovni šoli Lenart je ravnatelj Marjan Zadravec varuha seznanil z oblikami in načini dela šole, ki ima poleg vrtca in redne šole tudi oddelke s prilagojenim programom. V tej luči sta govorila o inkluziji, dotaknila pa sta se tudi sodelovanja s starši in vzgojne problematike ter dostopa do dodatne učne pomoči, kar se začenja že v vrtcu. Varuh mu je predstavil Zagovorništvo otrok, ki je od leta 2017 opredeljeno kot posebna enota znotraj institucije Varuha in omogoča, da se sliši njihov glas v različnih postopkih.

Varuh se je seznanil tudi z delom policistov Policijske postaje Lenart. Komandir enote, Srečko Artenjak, mu je povedal, da z lokalnim prebivalstvom policija dobro sodeluje, edino težavo vidi v zagotavljanju zadostnega kadra. Področje je ocenil kot svojevrstno oazo, saj ne zaznavajo uporabe nedovoljenih substanc med mladimi in tudi ne kaznivih dejanj s strani mladoletnih. Poudaril je, da se največ srečujejo s kaznivimi dejanji tatvin, ki postajajo vse bolj drzna.

Načelnik Upravne enote Lenart Jožef Kraner je varuhu predstavil  primere s področja človekovih pravic, s katerimi se srečujejo na UE. Govorili sta o novi prostorski in gradbeni zakonodaji, ki jo je načelnik ocenil kot korak nazaj. Na UE se srečujejo z vse zahtevnejšimi postopki ob sočasnih težavah pri zagotavljanju ustrezne kadrovske sestave. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice