Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja sredstva za mlada inovativna podjetja.

Zagonsko spodbudo P2 lahko koristijo mikro in mala podjetja, ki so se registrirala pri pristojnem organu v obdobju od 1.1.2018 do vključno 15.03.2019. Izpolnjevati pa morajo naslednje pogoje:

- razvijajo inovativne (nove) proizvode, procese ali storitve ter se na inovativen način odzivajo na zahteve trga ter rešujejo problem kupcev, 
-ponujeni proizvodi ali storitve morajo biti tržno naravnani, 
-so ustanovljena v Republiki Sloveniji in imajo sedež podjetja na enem izmed programskih območij Vzhodne ali Zahodne kohezijske regije,
- se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.
 

Izplačilo v treh delih

Podjetje, ki bo izpolnjevalo pogoje razpisa, bo lahko prejelo do 54 tisočakov subvencije, v treh tranšah, za dosežene minimalno zahtevane cilje. 

Ti cilji so realizirana zaposlitev, vključitev v program mentoriranja, začetek izvajanja razvojnih aktivnosti, priprava minimalno sprejemljivega produkta do preverjanja tržnega potenciala in testiranja, zaključek razvoja in vstop na trg.

Izplačilo bo podjetje prejelo ob dokazanih zastavljenih oziroma zahtevanih ciljih, kar je pomembna poenostavitev v primerjavi s prejšnjimi leti, saj je podjetje prej moralo ob vsakem mejniku še dodatno predložiti dokazila o nastalih in plačanih upravičenih stroških.

Rok za oddajo do aprila

Javni razpis je objavljen v Uradnem listu in na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada. 

Rok za oddajo vlog za razpis P2 je 19. april 2019, ko bodo že znani rezultati pred- selekcijskega postopka. 

Do 26. marca 2019 lahko vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2019, pridobijo dodatne točke tako, da sodelujejo v pred-selekcijskem postopku Tekmovanja Start up Slovenija 2019. 

Tekmovanje se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, podjetje pa lahko prejme do 35 točk, ki se upoštevajo pri razpisu P2.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice