Na Ptujskem jezeru na Ranci je predvidena ureditev letne terase, pri vstopno izstopnem mestu Toplice postavitev klopi in ploščadi, določili bodo območje za plovbo skuterjev in preučili možnost za umestitev plavajočih apartmajskih hišk

Ptujski Mestni svetniki se bodo na današnji redni seji Mestnega sveta MO Ptuj seznanili s spremebami in dopolnitvami MLN Ptujsko jezero v projektni nalogi »Projekt Vitalizacija Ptujskega jezera«

Zaradi vse večjega interesa po razvoju športno rekreacijskih in turističnih aktivnosti na Ptujskem jezeru in za potrebe izgradnje vodne infrastrukture (pristanišče s privezi, vstopno izstopna mesta, veslaška proga, sodniški stolp …) je Mestna občina Ptuj skupaj z Občino Markovci leta 2006 pristopila k projektu »Vitalizacija Ptujskega jezera«.

Na Ptujskem jezeru in delu reke Drave želimo izkoristiti dane možnosti za razvoj novih turističnih produktov in razvoj športno rekreacijskih dejavnosti na vodi in ob njej. V ta namen so bila na reki Dravi in Ptujskem jezeru v letu 2007, tudi s pomočjo državnih in evropskih sredstev, urejena vstopno izstopna mesta in deloma izgrajeno pristanišče Ranca, postavljena veslaška proga ter ustrezno označena in urejena plovna pot, so zapisali na Mestni občini Ptuj.

V prihodnje naj bi dokončali pomole in priveze v pristanišču Ranca, ob pristanišču umestili objekte, ki bodo namenjeni za pristaniške in tudi turistične namene, ter uredili območja ob vstopno-izstopnem mestu v Zabovcih in Markovcih ter plaža v Zabovcih. Odstraniti je potrebno tablo, ki prepoveduje vstop na jezero. Vodna vlečnica in plavajoči pomoli ostajajo, bodo pa morda zanje našli novo lokacijo. V Projektni nalogi » Projekt Vitalizacija Ptujskega jezera« predvidevajo tudi umestitev dveh začasnih premičnih objektov na območju pristanišča Ranca, vključno z leseno teraso in ureditvijo brežin z gabioni, oblečenimi v les. Dodajajo, da je ta projekt že v izvajanju zanj so že pridobljena nekatera soglasja in dovoljenja, nekatera so še v fazi pridobivanja.

Ob Dominikanskem samostanu, južno od term Ptuj in ob ornitološki opazovalnici oz. v bližini Puhovega mostu, bi umestili nova vstopno izstopna mesta. Umestili bi tudi novo območje za plovbo skuterjev ter preučili možnost umestitve lokacije za plavajoče apartmajske hiške v pristanišču Ranca, kar je pobuda zasebnega vlagatelja.

Rado Škrjanec

»Osnutek sprememb in dopolnitev MLN Ptujsko jezero se je pripravljal že pred leti, po letu 2014 pa je naloga naletela na več nepremostljivih ovir, zaradi katerih se je postopek ustavil. Že izdelane idejne zasnove za ureditev pristanišča Ranca in nove pozidave ob njem, ter idejne zasnove za umestitev objektov, ki sta jih naročili Mestna občina Ptuj in Občina Markovci, je potrebno preučiti in uskladiti z določili Zakona o vodah, da bo v nadaljevanju možno pridobiti pozitivne smernice s strani nosilcev urejanja prostora. Prav tako je potrebno po korekcijah idejnih zasnov s strani podjetja VGB Maribor zaključiti okoljsko poročilo,« so pojasnili v Projektni nalogi » Projekt Vitalizacija Ptujskega jezera«.

Rado Škrjanec

Jezero je uvrščeno v območje Nature 2000 in predstavlja pomemben ribiški okoliš. Ribiška družina Ptuj je tako predlagala, da bi na jezero umestili nove ''otoke'' ali plavajoče pomole za potrebe opazovanja in monitoringa ribjega staleža v Ptujskem jezeru ter umestitev trase na levem obrežju jezera za lov manjših rib – v višini sotočja Rogoznice in Grajene.

Mateja Tomašič

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice