Mestna občina Ptuj Zavodu za šport Ptuj glede pobude za dvig sredstev v proračunu za leto 2018 ni mogla ugoditi.

Mestna občina Ptuj Zavodu za šport glede pobude za dvig sredstev za materialne stroške in materialne stroške športnih objektov v proračunu za leto 2018 ni mogla ugoditi, saj bi bilo dodatno zviševanje sredstev za materialne stroške zavodov, ki jih je ustanovila in jim financira materialne stroške, previsoko glede na zmožnosti proračuna in števila zavodov, ki bi jim bilo treba zagotavljati sredstva. Prav vsi zavodi namreč izražajo potrebe po višjih sredstvih, zato bi bilo edino korektno, da bi v proračunu upoštevali vse, odgovarjajo z občine.

Medtem pa z Zavoda za šport Ptuj odgovarjajo, da so času javne razprave navedli vse tisto, kar jim pri delovanju povzroča težave. Svoje delovanje financirajo tudi sami, saj so na tržišču glede trženja objektov. Pri projektih, kot so npr. Športnik leta, Ptujski športni vikend, Prvomajske prireditve in drugi, jim mestna občina kaj dosti ne pomaga, zato pa so omejeni tudi glede nadaljnjih projektov, pojasnjuje Sandi Mertelj, direktor zavoda.

 
V imenu Zavoda za šport Ptuj so zato v času javne razprave o predlogu proračuna Mestne občine Ptuj za leto 2018 dali pripombe na njegovo sestavo, saj so ugotavili, da v delu proračuna, ki se nanaša na športno dejavnost, ni zaslediti bistvenih sprememb, praktično so postavke ostale na istih izhodiščih kot za leto 2017 oz. določene postavke so se celo znižale.

V svojem Predloga Proračuna MO Ptuj so zato predlagali, da občina nameni za dotacije klubom in društvom 50.000 evrov, kar je 20.000 evrov več od aktualnega predloga. Zavedajo se, da je sredstev za delovanje klubov in društev iz leto v leto manj, predvsem zaradi zmanjšanja sponzorskih in donatorskih sredstev, ki jih je vedno težje in težje pridobivati. In ta pridobljena sredstva so v največji meri namenjena za pokritje osnovnih tekmovalnih stroškov in strokovnih kadrov. Kakšnega dodatnega razvoja kluba in razširitve osnovne dejavnosti, brez drugih virov, seveda ni moč pričakovati. In zato, kot navajajo v predlogu, klubi stagnirajo, mladi športniki v njih ne vidijo določenega potenciala in obupajo. Zato menijo, da so sredstva iz lokalne skupnosti še kako pomembna za obstoj in nadaljnjo delovanje klubov in društev.

Pojasnjujejo tudi, da so se sredstva za pokritje materialnih stroškov športnih objektov v zadnjih letih precej znižala in zato postavka ne zadostuje za celotno pokritje fiksnih materialnih stroškov športnih objektov, kot so elektrika, kurjava, voda, odpadki, čistilna sredstva, servisi, vzdrževanje igrišč in zavarovanje. Zato je zavod primoran delno pokritje stroškov izvesti z naslednjim proračunom in zaradi tako nizko postavljene postavke ne more izvajati kakšnih dodatnih vzdrževalnih del na posameznih športnih objektih, saj ima zagotovljena sredstva le za pokritje fiksnih stroškov, kot so:
- prenova glavnega nogometnega igrišča – dosetev, peskanje, popravilo namakalnega sistema,
- čiščenje igrišča z umetno travo, dodajanje granulata, sanacija stikov,
- nabava mehčalne naprave za hladno vodo na Mestnem stadionu,
- demontaža in montaža poševno sedežnega regulacijskega ventila ter frekvenčne obtočne črpalke v kotlovnici,
- zamenjava energetsko potratnih luči v dvorani Mladika in v pokriti atletski stezi …

Zato so tudi predlagali, da bi se ta postavka povečala na 120 tisoč evrov. Predlagali so tudi, da se postavka, ki je namenjena pokritju stroškov šolskih športnih tekmovanj za učence in dijake osnovnih in srednjih šol s sedežem v MO Ptuj poveča na 17 tisoč evrov ter da bi se postavka za športne prireditve in akcije povečala na 15 tisoč evrov.

Po sedmih letih pa so v proračun za leto 2018 uvrstili tudi postavko, ki predlaga postavitev reflektorjev na mestni stadion. Te so leta 2009 s pomočjo Nogometne zveze Slovenije kupili in pripeljali na Ptuj, a jih zaradi kulturnovarstvenih pogojev Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Maribor niso smeli postaviti in so bili prepeljani v Lendavo.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Priimek aktualnega predsednika države?

Starejše novice