Obnova ptujske tržnice še ni povsem zaključena na relaciji med Miklošičevo in Murkovo (foto: Jure Banfi).
Iz Mestne občine Ptuj sporočajo, da je južni oporni zid, ki se nahaja pod cerkvenim dvoriščem proti Miklošičevi ulici ob stopnišču proti cerkvi, v zelo slabem stanju in kot tak predstavlja povečano nevarnost samozrušitve.

To se je pokazalo med odstranjevanjem tlaka v ulici južno od cerkve Sv. Jurija, ki povezuje Slomškovo ulico in Mestni trg.

»Zaradi nevarnosti porušitve zidu med izvedbo novega tlakovanja v ulici so bila dela ustavljena, občina pa je naročila tehnično in projektno dokumentacijo za sanacijo. Iz tehnične dokumentacije je razvidno, da je del zidu močno poškodovan, in sicer zaradi korenin, ki se razraščajo v njem. Zid je na enem delu močno razpokan in deformiran, pri pregledu je bilo ugotovljeno tudi, da je ta že nagnjen proti cesti. Kamniti stebriči ograje, ki se nahaja na kroni zidu, so zaradi tega razpokani in nagnjeni. Vprašljiva je njihova vez s podpornim zidom,« so zapisali.

Zid je po besedah Mestne občine Ptuj nevaren in potreben sanacije

Bo zaradi sanacije padel tudi divji kostanj?

»Alternative ni. Zid se bo saniral v skladu s smernicami sanacije Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in tehničnimi smernicami, ki jih je pripravilo podjetje Gprocom, gradbeni in geotehnični inženiring ter poslovne storitve. Smernice je pripravljavec pripravil, tako da se sanacija izvede z minimalnimi posegi in da se ohrani drevo divjega kostanja,« pojasnjujejo. 

»Ker so v neposredni bližini drevesa načrtovani zelo veliki gradbeni posegi, je bilo v strokovnem mnenju navedeno, da bodo v primeru izvedbe načrtovanih del, ta imela pričakovano negativen vpliv na to drevo,« priznavajo.

Mestna občina Ptuj je, kot pravi, »s ciljem ohranitve drevesa naročila pregled stanja drevesa in arboristično mnenje, nadalje pa tudi izvedbo georadarskih raziskav, s katerimi se naj preveri, kje se nahajajo korenine tega velikega drevesa in kaj je mogoče narediti, da se drevo ohrani«. 

»Naročili smo tudi dodatno proučitev drugih oblik morebitnega izvajanja zavarovanja brežine in sanacije zidu, s ciljem, da se okoli drevesa ne posega. Ugotovilo se je, da druge metode niso možne, predvsem zaradi (ne)dostopnosti za mehanizacijo po Miklošičevi ulici in glede na bližino sosednjih objektov,« sporočajo.

Mestna občina Ptuj: »Vseh negativnih vplivov na drevo v tej fazi ni mogoče natančno oceniti«

Ptujska občina priznava, da se zaveda vpliva načrtovanih gradbenih del, ki bodo potrebna za tehnično izvedbo sanacije zidu, na spremembe habitusa drevesa in tudi na njegovo rastišče: »Zaradi omenjenega bomo morali krošnjo drevesa obrezati. Vseh negativnih vplivov na drevo pa v tej fazi ni mogoče natančno oceniti.«

»Želja občine je, da se dela izvajajo na način, da se drevo divjega kostanja ohrani, zato se bo tekom izvajanja gradbenih del v čim večji meri skušalo varovati drevo in njegov rastni prostor,« sporočajo.

Scenarij v primeru neuspeha je naslednji: »V kolikor bi se na kateri koli točki izvajanja sanacije izkazalo, da so izvedeni posegi v območje korenin ali krošnje drevesa divjega kostanja izrazito negativno vplivali na njegovo stanje ali stabilnost, bomo drevo prisiljeni preventivno odstraniti. V tem primeru se bo izvedla nadomestna saditev kvalitetnega in večjega drevesa, na isti lokaciji.« 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice