V Civilni iniciativi za izgradnjo ptujske obvoznice so prepričani, da je zaradi gostega prometa zrak ob glavni cesti Ptuj-Spuhlja močno onesnažen. Zdaj se je izkazalo, da je tako (tudi) drugod na Ptuju.

Civilna iniciativa za izgradnjo ptujske obvoznice je v začetku junija na Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor podala prijavo v zvezi s prekomerno obremenitvijo bivalnega okolja s hrupom in onesnaženostjo zraka ob glavni cesti Ptuj-Spuhlja, po Ormoški cesti.

Na inšpektoratu so prijavo v nadaljnjo obravnavo posredovali Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor. Na omenjeni agenciji so ugotovili, da se v preteklosti meritve kakovosti zraka na Ormoški cesti in v Spuhlji niso izvajale, so pa meritve doslej opravili na dveh drugih lokacijah v Mestni občini Ptuj.

»Od 24. oktobra do 26. novembra 2006 so meritve potekale na Zagrebški cesti 7 ob zelo prometni cesti. Na omenjeni lokaciji so bile ravni delcev PM10, dušikovih oksidov in ogljikovega monoksida v tem obdobju med najvišjimi v Sloveniji. Mejna dnevna vrednost delcev PM10 je bila prekoračena več kot polovico dni. Povprečna dnevna raven benzena je bila druga najvišja v Sloveniji,« so razkrili na Ministrstvu za okolje in prostor.

Kakšen zrak dihajo bolniki v ptujski bolnišnici?

Kakovost zraka so na Agenciji Republike Slovenije za okolje in prostor spremljali tudi v času od 6. decembra 2011 do 13. marca 2012 na lokaciji znotraj območja Splošne bolnišnice dr. Jožeta Potrča Ptuj. Lokacija je z vseh strani obdana z bolnišničnimi zgradbami, z manj prometnimi ulicami in večjim parkiriščem.

»Rezultati meritev so pokazali 24 prekoračitev dnevne mejne vrednosti za delce PM10, kar je bilo na ravni večine merilnih mest v Sloveniji v tem obdobju. Več prekoračitev je bilo izmerjenih v Zasavju, Celju in Žerjavu. Izmerjene ravni NO2 so bile med najnižjimi v Sloveniji, ravni benzena pa sorazmerno visoke in primerljive z merilnima mestoma Ljubljana Bežigrad in Maribor center,« so povedali na Ministrstvu za okolje in prostor.

Na pobudo Mestne občine Ptuj meritve onesnaženosti zraka na lokaciji ptujske bolnišnice spet izvajajo od januarja 2017 dalje, izvaja jih Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V letu 2017 so izmerili 38 preseganj, lani pa 25 preseganj dnevne mejne vrednosti za delce PM10. Dovoljeno število preseganj v letu je sicer 35.

Drobni delci v zraku so rakotvorni

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da drobni delci prek dihal vstopajo v telo: »V dihalih sprožijo oksidativni stres in vnetje, večjo odzivnost dihal, kašelj in oteženo dihanje.« Dodali so: »Izpostavljenost povišanim koncentracijam delcev je povezana z večjo obolevnostjo otrok zaradi astme in dokazano povzroča pojav pljučnega raka. Onesnaženost zunanjega zraka je prvi okoljski vzrok smrti zaradi raka

Onesnaženost zraka lahko povzroči tudi možgansko kap, motnje srčnega ritma, srčni infarkt, bolezni živčevja in presnovne bolezni. Prav onesnaženost zraka je tudi prvi okoljski vzrok prezgodnje smrti v Evropski uniji.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice