Slovencem, ki se od danes naprej vračajo s Hrvaške, je skladno z vladnim odlokom od polnoči odrejena obvezna 14-dnevna karantena. Odlok pa ima tudi številne izjeme.

Vlada je odločitev o spremenjenem režimu glede prehajanja meje s Hrvaško sprejela pretekli četrtek, državljanom pa do ponedeljka zvečer dala čas, da se vrnejo s Hrvaške.

Državo je namreč s petkom uvrstila na tako imenovani rdeči seznam, na katerem se je znašla, ker je število okuženih s koronavirusom tam preseglo mejo 40 okuženih na 100.000 prebivalcev. Med tem ko je bilo na mejnih prehodih bilo zaznati manjšo obremenitev od pričakovane, pa velja poudariti, da je vlada določila tudi 21 izjem, za katere karantena ne odrejena.

Karantena tako na meji ne bo odrejena:

1. čezmejnemu dnevnemu delovnemu migrantu, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo;
2. osebi, ki je napotena na ali se vrača z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza, kar lahko dokaže s predložitvijo ustreznega spričevala ali druge listine, iz katere je mogoče razbrati, da jo je napotil delodajalec;
3. osebi, ki izvaja prevoz blaga v Slovenijo ali iz Slovenije ter za tovorni promet v tranzitu in zapusti Slovenijo v dvanajstih urah po vstopu;
4. osebi, ki v tranzitu potuje čez Slovenijo in državo zapusti v dvanajstih urah od vstopa;
5. osebi z diplomatskim potnim listom;
6. osebi, ki dnevno ali občasno prehaja mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje ali znanstveno raziskovanje v Sloveniji ali tujini, kar lahko izkaže z ustreznimi dokazili, ter njenim staršem oziroma drugim osebam, ki jih ta prevaža, če se vračajo čez mejo v 24 roku urah po vstopu;
7. osebi, ki vstopi na Hrvaško oziroma v Slovenijo zaradi pogreba bližnjega sorodnika in se v Slovenijo vrne oziroma jo zapusti v roku 24 ur ter ima dokazilo o datumu in uri pogreba;
8. osebi, ki prehaja mejo iz družinskih razlogov zaradi vzdrževanja stikov z ožjimi družinskimi člani in se vrača čez mejo v 24 urah po vstopu;
9. osebi, ki mejo prečka zaradi nujnih neodložljivih osebnih opravkov in se vrača v roku 24 ur po vstopu ter predloži ustrezno dokazilo;
10. osebi, ki je dvolastnik ali najemnik zemljišč v obmejnem območju oziroma na obeh straneh državne meje in prehaja državno mejo zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelsko-gozdarskih del;
11. predstavniku policije ali pravosodnih organov, ki z vstopom v Slovenijo izvršuje nalogo predaje ali izročitve iskane osebe ali prenosa izvršitve kazni zapora obsojenca in zapusti Slovenijo takoj po izvršitvi naloge, ko je to mogoče;
12. osebi, ki je bila prepeljana v Slovenijo z reševalnim ali sanitetnim vozilom, ter spremljevalno zdravstveno osebje v tem vozilu.

Če predloži manj kot 36 ur star negativni izvid testa na prisotnost covida-19, pa lahko v Slovenijo brez odrejene karantene vstopijo tudi:

1. čezmejni tedenski delovni migrant, ki ima delovno razmerje v eni od držav članic Evropske unije ali drugi državi schengenskega območja, za kar ima dokazilo;
2. oseba v gospodarskem prometu oziroma dejavnostih, ki se ob prehodu meje izkaže z dokazili o opravljanju prometa oziroma dejavnosti v Sloveniji ali tujini. Če je oseba zaposlena pri tujem podjetju, ki izvaja storitev v Sloveniji, in biva v Sloveniji, mora ob prehodu meje predložiti tudi naslov prebivališča v Sloveniji;
3. oseba, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko, zaradi neizvajanja teh storitev oz. zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode;
4. pripadnik služb zaščite in reševanja, zdravstva, policije, gasilcev ali oseba, ki izvaja humanitarne prevoze za Slovenijo, in prestopa mejo zaradi izvajanja teh nalog;
5. oseba, ki ima dokazilo o načrtovanem nujnem zdravstvenem pregledu ali posegu v Sloveniji, drugi državi EU ali drugi državi schengenskega območja, ter njen spremljevalec, kadar je ta zaradi zdravstvenega stanja nujno potreben. Med nujne zdravstvene preglede in posege se štejejo tisti, ko bi lahko zaradi opustitve obravnave prišlo do poslabšanja zdravstvenega stanja (kemoterapije, posebni diagnostični postopki, storitve na terciarni ravni zdravstvenega varstva), ne štejejo pa na primer rutinski specialistični pregledi ali storitve, ki jih je mogoče opraviti v matični državi;
6. pripadnik Slovenske vojske, policije ali uslužbenec državnega organa, ki se vrača z napotitve na delo v tujini, ter uslužbenec državnih organov na službeni poti v tujini;
7. državljani tistih držav, ki so bile v času, ko so opravili rezervacijo nočitve v nastanitvenem obratu v Sloveniji, na zelenem seznamu, čeprav je bila njihova država v vmesnem času črtana z zelenega seznama, kar lahko izkažejo z dokazilom o rezervaciji;
8. poklicni športnik, član spremljevalnega osebja poklicnega športnika, športni delegat ali športni sodnik, ki mejo prestopa zaradi udeležbe na uradnih tekmovanjih mednarodnih športnih zvez, kar lahko dokaže z ustreznim dokazilom;
9. člani tujih uradnih delegacij, ki prihajajo v Slovenijo na podlagi potrdila ali uradnega vabila pristojnega državnega organa.

Lastniki in najemniki nepremičnin, bivalnega plovila ali parcele v avtokampu, pa ne dobijo odrejene karatene, če se ob vstopu na Hrvaško vrnejo v Slovenijo v 48 urah. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice