ZRS Bistra je že vrsto let aktivna na področju podjetništva in veliko vlaga v razvoj le-tega

Je Ptuj dovolj zanimiv za socialne podjetnike in start-upovce?

Čedalje večja neenakost, svetovna kriza, neoliberalizem, brezposelnost, revščina, zlom človeškega duha in izgubljanje vrednotnega konsenza. Vse to je povod, da so se intenzivneje začele razvijati alternative sedanjemu ekonomskemu sistemu. Dve takšni sta socialno podjetništvo in start-up podjetja. Na Ptuju pomoč tem podjetjem nudijo v različnih organizacijah. Ena vodilnih, ki je stičišče vseh informacij, pa je ZRS Bistra Ptuj. Bistra je že vrsto let zelo aktivna na področju podjetništva in veliko vlaga v razvoj le-tega. Nudijo programe izobraževanja, spodbujanja in promocije podjetništva. Zgovoren je že podatek, da je Vem točka na Bistri najbolj obiskana točka izven Ljubljane.

Pobude za socialno podjetništvo

Kot pravi dr. Lidija Tušek z Bistre, si želijo privabiti in ujeti podjetnike, ki so iznajdljivi, ustvarjalni, drzni, prepričljivi, s čutom za prepoznavanje priložnosti in imajo dolgoročni načrt. Ocenjuje, da je socialno podjetništvo zadeva v prehajanju, trendu. Nekaj, kar je mogoče bolj posebno in prihajajo pobude s strani Evropa in tudi slovenske vlade, da bi se ta oblika podjetništva bolj približala ljudem.

Na ta trend so se na Ptuju odzvali že leta 2013, ko so se v okviru projekta SOCIO-LAB povezali z drugimi organizacijami, ki se ukvarjajo s socialnim podjetništvom. Projekt je bil odobren, vendar se je vse zalomilo na strani države, ki vse od danes ni sprostila finančnih sredstev, da bi lahko zaživel. V projektu je tudi opredeljeno, da bi se na Ptuju uredili prostori, ki bi bili namenjeni socialnemu podjetništvu in bi zaživela podobna infrastruktura kot v Mariboru, v katerem je vse v okviru Tkalke skoncentrirano na enem mestu. Vse bi bilo seveda v manjšem obsegu, saj kot prepoznava Lidija, na Ptuju nimajo toliko kritične mase, podjetnikov, ki bi jih to sploh zanimalo. Na Ptuju tako nekega klasičnega inkubatorja ni, težava je tudi, ker mestna občina Ptuj ne najde pravih prostorov, ki bi jih temu namenila. Vendar se sogovornica sprašuje, ali ima to sploh smisel, saj je na Ptuju že zdaj na voljo dovolj poslovnih prostorov, tudi občina v njihovih občinskih prostorih daje subvencije podjetjem, ki najamejo prostore pri njih. Prav zaradi pomanjkanja finančnih sredstev je tako spodbujanje socialnega podjetništva potisnjeno na stranski tir in zato lahko v Bistri razvijajo samo programe in izvajajo izobraževalne vsebine, delavnice, mreženje vseh podjetnikov, ker tudi socialni podjetniki so podjetniki.

»Veliko ptujskih socialnih podjetnikov pa svoja podjetja registrira v Pomurju, saj jim pomurski zakon omogoča subvencije.«

Da se vse zalomi zaradi finančnih spodbud, je dokaz tudi podjetje Zadruga Mozaik generacij, ki je želelo odpreti svoj prvi dnevni center aktivnosti za starejše na Ptuju, z namenom pomagati starostnikom pri ohranjanju psihične in fizične kondicije, predvsem pa pri ohranjanju njihove socialne mreže. Podjetje je danes še vedno registrirano, vendar prav zaradi okrnjene finančne politike ne obratuje.

Največ dva start-upa na leto s celotnega spodnjepodravskega območja

Lidija pravi, da se letno pri njih registrira zelo malo start-upov. Tiste inovativne podjetnike, za katere ocenijo, da dolgoročno razmišljajo, si želijo rasti in prodreti na trg, povežejo z Mariborom ali celo Ljubljano. Zavedajo se, da če želiš zgraditi resen start-up, celotna Slovenija ni noben trg in da morajo takšna podjetja razmišljati globalno ter oditi v tujino. Izpostavi ptujsko podjetje Intera, d. o. o., v lasti Davorina Gabrovca. To podjetje ostaja na Ptuju, ampak je daleč od tega, da bi bilo ptujsko podjetje. Imajo še kar nekaj podjetij, eno izmed zadnjih je tudi Databox, d. o. o. Ker je podjetje na začetku dobilo velike injekcije tveganega kapitala, je slej kot prej moralo v tujino, da se je lahko razvijalo in širilo.

Na Ptuju prav zaradi manka kritične mase podjetnikov tudi ne izvajajo veliko delavnic na to temo. Zaradi tega podjetnike napotijo v nekaj kilometrov oddaljen Maribor, v katerem imajo v okviru Start-up Maribor zelo dobre izobraževalne programe. Na tem področju sodelujejo tudi s Tovarno podjemov v Mariboru, z Matejem Rusom.

Lidija ocenjuje, da je pravzaprav še Ljubljana premajhna za prave start-up skupnosti, ki drugje po svetu delujejo po principu, da same sebe nadgrajujejo.

Na Ptuju tako bodočim start-upovcem predvsem pomagajo s posredovanjem informacij in napotitvijo na pravo pot. Nudijo jim metodologijo, kako narediti poslovni model in ga sprva preizkusiti na papirju, če lahko ta zgodba sploh zaživi. Predvsem se jih trudijo ozaveščati, da morajo razmišljati po metodi vitkega podjetništva - da izdelek prodajo, še preden ga izdelajo.

V okviru tega podjetništva je predvsem vrednost Bistre v tem, da jim nudi povezovanje, mreženje z velikimi podjetji in da preverijo njihovo poslovno idejo, kaj več od tega pa se ne razvije.

V okviru Start-up Ptuj so razvili tudi mentorstvo, kjer zasledimo uspešne ptujske podjetnike: Miha Senčar (Tenzor, d. o. o.), Marko Žiher, d. o. o., Andrej Klasinc (ŠOU Ljubljana), Sanja Veličkovič ... Ti so pripravljeni tem inovativnim posameznikom pomagati s svojim svetovanjem in izkušnjami prodreti na trg.

Projekt Innova Foster

Bistra je vključena tudi v projekt Innova Foster, pri katerem gre za vseevropsko sodelovanje s Poljaki, Estonci, Španci, Angleži, Irci, Maltežani in Slovenci. Namen tega pa je pregledati, kakšne so politične razmere za ustanavljanje in spodbujanje življenja start-upov. Tako na globalni ravni izmenjujejo izkušnje na delavnicah in sodelujejo pri pripravi najmodernejših vsebin, ki zadevajo start-upe.Zaključek je, da je na Ptuju izobražen in usposobljen kader, ki ima vse znanje, da bi lahko mladim inovativnim podjetnikom pomagal pri uresničitvi dobrih podjetniških idej, vendar se, kot vedno, vse ustavi zaradi omejenih finančnih virov, nepravih pobud in kot pravi Lidija, tudi zelo malo je pravih talentov s pravo podjetniško idejo.

Mojca Pernat

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice