Kakšni bodo v novem letu 2020 zneski na položnicah? Preverili smo, katere storitve so se v preteklem letu že podražile ali pa se letos še bodo.

Pričakujte podražitev odvajanja odplak in odvoza grezničnih gošč

V Komunalnem podjetju Ptuj so razkrili, da pravkar pripravljajo elaborate za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod za leto 2020: »Dejansko bo prišlo do dviga omrežnin na vseh storitvah v okviru te dejavnosti, prav tako bo zelo verjetno potreben dvig lastnih cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Kolikšni dvigi cen se nam obetajo, pa v tej fazi priprave elaboratov še ne moremo poročati.« Spremenile se bodo torej tudi cene odvoza grezničnih gošč.

Višina dodatnih stroškov na položnicah bo znana po potrditvi cen na pristojnem ptujskem mestnem in drugih občinskih svetih.

Cene grobnin bi se lahko zvišale

Na Mestni občini Ptuj so pojasnili, da je v postopku sprejem Odloka o pokopališkem redu, na podlagi katerega se bodo cene določile na novo: »Cene se bodo določile s sklepom po sprejemu odloka. Cene bodo predlagale Javne službe Ptuj in jih bo potrdil mestni svet.«

Vodooskrba se je že podražila, letos naj se ne bi več

Z novembrom lanskega leta so se zvišale cene vodooskrbe v vseh občinah vodooskrbnega sistema Ptuj. Cena vode je z 0,7151 evra za kubični meter narasla na 0,7931 evra. Omrežnina se je s 3,9353 evra zvišala na 5,3808 evra na mesec.

V Komunalnem podjetju Ptuj so povedali, da so se cene pred aktualnim povišanjem nazadne spremenile aprila 2014: »V letu 2020 se cene vodooskrbe predvidoma ne bodo spreminjale.«

Cene ravnanja z odpadki so že tri leta enake, spremenil se je način obračunavanja

V Javnih službah Ptuj sprememb pri ceni ravnanja z odpadki ne načrtujejo: »Cena ravnanja s komunalnimi odpadki v Mestni občini Ptuj je od 1. januarja 2017 enaka.«

Do letos so obračunavali pavšalne volume odpadkov na posameznega člana gospodinjstva, po novem pa obračunavajo dejanski volumen posod za odpadke in ga razdelijo na število uporabnikov. Na ta račun so se nekaterim uporabnikom zneski na položnicah zvišali, drugim pa znižali.

Pri ceni elektrike in plina večjih sprememb ne bo

V Energiji Plus so cene električne energije za gospodinjske in male poslovne kupce z nabavnimi cenami nazadnje uskladili z lanskim oktobrom. Napovedali so: »Glede na trenutno situacijo ne pričakujemo zvišanj v prihodnjem letu. Prav tako v letu 2019 nismo spreminjali cen posebnih ponudb zemeljskega plina, v septembru smo izvedli le korekcijo cene zemeljskega plina na paketu za nedoločen čas, ki jih nismo spreminjali že tri leta. Pri trenutni ravni cen zemeljskega plina na nabavnih trgih v letu 2020 ne načrtujemo podražitev

V Elektru Maribor so pojasnili še, da je končna cena električne energije sestavljena iz cene energije, omrežnine ter prispevkov, dajatev in davkov: »Pri gospodinjskem odjemu imajo navedene sestavine približno po tretjinski delež.« Med vsemi tremi faktorji ponudniki na podlagi tržnih razmer določajo le ceno energije.

Daljinsko ogrevanje bo najbrž cenejše

Za koncec smo prihranili dobro novico: cena toplotne energije v ptujskem sistemu daljinskega ogrevanja se bo letos najbrž znižala.

»Glede na to, da se je spremenila cena vhodnega energenta, zemeljskega plina, je za pričakovati, da se bo znižala cena toplotne energije za naše odjemalce. Koliko se bo znižala, v tem trenutku še ne moremo reči,« so napovedali v Javnih službah Ptuj.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice