Dr. Aleksandra Pivec in Karl Erjavec (Foto Špela Težak)
Predstavitev predvolilnega programa in podpora kandidatki dr. Aleksandri Pivec

Ptuj je včeraj obiskal predsednik stranke DeSUS, Karl Erjavec. Srečal se je z vodstvom in člani stranke MO DeSUS Ptuj in se z njimi pogovoril o strankinih načrtovanih aktivnostih, ter načrtih za prihajajoče državnozborske volitve. Poudaril je pomembnost aktivnosti stranke za izboljšanje javnega zdravstva  ter predstavil osnove programov stranke na področjih gospodarstva, okolja, regionalizacije in kulture. Skupaj z ministrom Gorazdom Žmavcem je Karl Erjavec izrazil svojo podporo dr. Aleksandri Pivec, ki se je na dogodku predstavila kot kandidatka stranke DeSUS na državnozborskih volitvah in poudarila pomen svojih ključnih programskih izhodišč, usmerjenih predvsem v razvoj lokalnega okolja. Direktor Splošne bolnišnice Ptuj je izpostavil pomembno vlogo Karla Erjavca in Gorazda Žmavca pri izgradnji Urgentnega centra Ptuj in se jima zahvalil za aktivno zavzemanje.
 
Karl Erjavec je poudaril, da je DeSUS stranka, ki se je in se bo tudi v prihodnje zavzemala za dobro vseh generacij ter za medgeneracijsko solidarnost in povezovanje. Zato stranka v ospredje svojega volilnega programa postavlja skrb za socialno in zdravstveno varstvo državljanov, predvsem upokojencev ter se bo v tem duhu zavzemala za odpravo krivic pri pokojninah, ki so bile povzročene v preteklih letih. Upokojenci so za stabilizacijo javnih financ v obdobju zadnjih šest let prispevali več kot 1,3 milijarde evrov. Tega zneska praktično ni mogoče povrniti. Posledično so upokojenci »plačali« napake in nesposobnost državnih oblastnih struktur, ki so z neprimernim vodenjem države omogočile širjenje politične korupcije in gospodarskega kriminala. DeSUS je zato v državni zbor vložil Predlog zakona o dopolnitvi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerim bi odpravil to finančno oškodovanje upokojencev, zato bo to strankina prva zahteva pri oblikovanju prihodnje vlade.
 
Zavzemali se bodo za karseda hitro sprejetje zdravstvene zakonodaje in zakona o dolgotrajni oskrbi. Prav tako med strankine prioritete postavljajo demografski sklad, ki bi na dolgi rok predstavljal jamstvo za izplačevanje pokojnin. Osnovni namen zakona je doseči neodvisnost in avtonomnost sklada pri upravljanju njegovih naložb ter bistveno povečanje vrednosti premoženja sklada, kar bi pomenilo tudi zagotovitev premoženja sklada za učinkovito sofinanciranje pokojninske blagajne v prihodnosti.
 
Aktivnosti stranke DeSUS bodo usmerjene predvsem in primarno v izboljšanje učinkovitosti javnega zdravstva. Slovenski zdravstveni sistem mora še naprej temeljiti na visoki stopnji solidarnosti pri financiranju zdravstvenega varstva in na prevladujočem javnem načinu njegovega izvajanja, ki ga lahko dopolnjuje zasebna praksa. DeSUS bo vztrajal na jasni ločitvi opravljanja zdravstvene dejavnosti v javnem zavodu od opravljanja pridobitne dejavnosti v zasebni organizaciji.

(Foto Špela Težak)

Gospodarski program ter programi na področjih varovanja okolja, regionalizacije in kulture.
 
Svojo podporo dr. Aleksandri Pivec, ki se je na dogodku predstavila kot kandidatka stranke DeSUS na državnozborskih  volitvah, v VO 10 (Ptuj z okolico), sta na tiskovni konferenci in srečanju s člani izrazila predsednik stranke DeSUS in minister Karl Erjavec ter minister Gorazd Žmavc.
 
Dr. Aleksandra Pivec je na kratko predstavila svojo dosedanjo poklicno pot, izkušnje, vizijo in poglede na svoje prihodnje delovanje. Poudarila je pomen svojih ključnih programskih izhodišč, ki se seveda navezujejo na usmeritve stranke, vendar pa odražajo tudi izzive, potenciale in priložnosti, ki jih ima lokalno okolje in za katere meni, da obstajajo dobre rešitve in možnosti, da se jih ob pozitivnem in povezovalnem odnosu ter poznavanju poti za reševanje, lahko uresniči ter tako prispeva k razvoju lokalnega okolja, za katerega meni, da je sedaj preveč razdvojeno in nepovezano. S pozitivnim pristopom, znanjem in dobrimi programi,  pa se da za to okolje narediti veliko več.
 
Na dogodku, ki so se ga ob članih stranke udeležili tudi drugi prijatelji in podporniki stranke, je Andrej Levanič, direktor Splošne bolnišnice Ptuj izrazil svojo zahvalo in zavedanje, da sta najpomembnejši prispevek k reševanju aktualne in v javnosti odmevne problematike izgradnje Urgentnega centra na Ptuju, dala prav ministra Erjavec in Žmavc, ki sta aktivno sodelovala pri iskanju rešitev ter se za ta stališča v Vladi tudi aktivno zavzemala. Pred kratkim je tako bila najdena volja in pot za zaključek vseh postopkov, ki so potrebni, da bi lahko prišlo do podpisa pogodb in začetka gradnje.
 
Sodelujoči v razpravi so podali še nekaj predlogov, ki bi jih veljalo vključiti v program stranke, predvsem na področju malega gospodarstva, za olajšanje njihovega delovanja ter predvsem zmanjšanje administrativnih ovir.
 
Na gospodarskem forumu stranke, ki bo potekal 18. aprila v Cankarjevem domu v Ljubljani, bodo vse predloge ter predvolilni program predstavili pomembnim predstavnikom gospodarstva in članom stranke, ga v sodelovanju z njimi pripeljali do zaključne faze ter takšnega predstavili širši javnosti.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

Starejše novice