Zapora Koroške ceste bo trajala od petka, 31. januarja, do predvidoma konca aprila 2020. PGD Maribor mesto bo v času zapore tri do štiri tedne delovalo na Avtobusni postaji v Mlinski ulici.

Mestna občina Maribor je predstavila podrobnosti glede poteka zapore in organiziranosti cestnega prometa v času ureditve Koroške ceste.

Za konec januarja 2020 je namreč predviden začetek del v projektu prenove Koroške ceste, od krožišča pri Starem mostu do krožnega križišča Koroške ceste in Strossmayerjeve ulice.

Izvajalec, podjetje Nigrad, bo dela na odseku, ki ga vsak dan prevozi med 14 in 15 tisoč vozil, izvajal enovito, hkrati na celotnem območju. Zato bo Koroška cesta predvidoma tri mesece v celoti zaprta za motorni cestni promet. Za pešce in kolesarje bodo ves čas urejeni prehodi.

Zapora bo izvedena v dveh fazah:

- v prvi fazi bo popolnoma zaprta cesta med krožiščem na Glavnem trgu (pri Starem mostu) do uvoza k Prostovoljnemu gasilskemu društvu Maribor mesto, dostop v odprti del Koroške ceste bo v tem času možen z zahodne strani, iz smeri glavne tržnice;

- v drugi fazi bo zapora tudi na odseku med tržnico in uvozom k PGD Maribor mesto, urejeni bodo koridorji za pešce in kolesarje, v skladu z dinamiko del bo izvajalec koridor spreminjal, zagotovljeno bo tudi vodenje kolesarjev po Gosposki ulici do Ulice 10. oktobra in naprej po Slomškovem trgu, v smeri proti zahodu.

Tako naj bi bil videti Glavni trg po končani prenovi.

Stanovalci in poslovni subjekti na Koroški cesti, ki imajo parkiranje urejeno na svojih dvoriščih oziroma v garažah na Koroški cesti in v ulicah, v katere dostopajo s Koroške ceste, bodo lahko pridobili začasne dovolilnice za parkiranje v coni 4.

Vlogi za dodelitev dovolilnice bodo morali priložiti medsebojni dogovor lastnikov večstanovanjskega objekta o možnosti uporabe dvorišča za parkiranje oziroma dokazilo o lastništvu ali najemu garaže na tem območju.

Zaradi zapore na Koroški cesti se bodo prometni tokovi v smeri vzhod-zahod razporedili po drugih cestah, napoveduje Mestna občina Maribor.

Strokovnjaki s Fakultete za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo Univerze v Mariboru so identificirali točke, na katerih lahko pričakujemo največje zastoje, in predlagali ukrepe za čim boljšo pretočnost in večjo varnost prometa. 

V času zapore bo zato Mestna občina Maribor izvedla naslednje ukrepe:

- Križišče Krekova ulica - Strossmayerjeva ulica

 • ukrep: začasna semaforizacija križišča

- Križišče Loška ulica - Ulica kneza Koclja

 • ukrep: ukinitev levega zavijanja iz Loške ulice v Ulico kneza Koclja

- Križišče Cankarjeva ulica - Partizanska cesta

 •  podaljšanje zelene faze za izvoz iz Cankarjeve ulice na Partizansko cesto,
 • možnost zavijanja desno tudi z levega pasu,
 • uvedba drugega pasu za razvrščanje avtomobilov na križišču Partizanske in Prešernove ulice v smeri proti TC City.

- spremembe semaforskih programov v naslednjih križiščih:

 • Gosposvetska–Turnerjeva
 • Gosposvetska–Strossmayerjeva
 • Cankarjeva–Partizanska
 • Partizanska–Prešernova
 • Partizanska–Mlinska
 • Ulica kneza Koclja–Vošnjakova ulica
 • Dravograjska cesta–Erjavčeva ulica

- sprememba parkirnega režima v Mladinski in Maistrovi ulici.

Za večjo pretočnost prometa bodo začasno ukinili parkirna mesta na severni strani vozišča na odsekih Mladinska ulica med Trubarjevo in Tyrševo ulico ter Maistrova ulica med Ulico heroja Staneta in Prešernovo ulico, v Cankarjevi ulici pa v delu med dvignjenim prehodom za pešce in semaforjem.

Ukinjena parkirna mesta bodo nadomestili s parkirnimi mesti K+R (»Kiss-and-Ride«), ki so namenjena za dostavo otrok v šolo. V prvih štirinajstih dneh bodo prostovoljci Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu manjšim otrokom pomagali varno prečkati cesto.

Da bi na teh obremenjenih odsekih zagotovili večjo prometno varnost pešcev, bodo dodatno osvetlili prehode za pešce v Mladinski ulici pred Pravno fakulteto, v križišču Mladinske in Tyrševe ulice, v križišču Maistrove ulice in Ulice heroja Staneta ter v križišču Maistrove in Kersnikove ulice.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Spellbound Dizzy (nepreverjen)

Pa da vidimo, kakšno bo stanje po tej "rekonstrukciji" in obljubah o novem prometnem režimu, ki je vizionarski po stilu Julesa Vernerja........

Starejše novice