Tako imenovana problemska območja z nadpovprečno visoko brezposelnostjo v državi bodo deležna spodbude za zagon podjetij.

Slovenski podjetniški sklad je za tako imenovana problemska območja z nadpovprečno visoko brezposelnostjo v državi objavil javni razpis za sofinanciranje. 

Ob Pokolpju, Pomurju, Hrastniku, Radečami in Trbovljem se med težavna območja prišteva tudi Maribor z okolico, torej se lahko tukajšnja podjetja potegujejo za nepovratna sredstva.

Z razpisom bodo do leta 2019 razdelili predvidoma tri milijone evrov, namenjenih zagonu podjetij ter pripravam in preboju njihovih izdelkov na trg, da bi izboljšali poslovanje ter konkurenčnost na domačih oziroma tujih trgih.

Do 40 tisočakov subvencije

K prijavi so vabljeni samostojni podjetniki, zadruge, zavodi ter mikro, mala in srednja podjetja s sedežem v katerem od omenjenih območij. Vendar pa v poštev pridejo le podjetja, registrirana med 24. avgustom minulega leta in 20. oktobrom letos.

Nepovratna sredstva oziroma subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij.

Upravičenci bodo morali obdržati obstoječi sedež in projekt izvajati še vsaj do izteka leta 2022. Za to bodo prejeli med 20 tisoč in 40 tisoč evrov, pri čemer sta predvideni dve izplačili, prvo leta 2018 v višini do največ 16.000 evrov in drugo leta 2019 do največ 24.000 evrov.

»Podjetje mora predložiti predstavitveni načrt ali poslovni načrt, ki zajema predstavitev podjetja ter prihodnje poslovanje. Podjetje mora v predstavitvenem ali v poslovnem načrtu izkazati zaprto finančno konstrukcijo in razvidno likvidnost za obdobje do leta 2022 ter poslovanje z dobičkom najkasneje v letu 2018 in naprej,« je zapisano v razpisu Spodbude za zagon podjetij v problemskih območjih z visoko brezposelnostjo v letih 2018 - 2019.

Pretehtali bodo tudi inovativnost in trajni učinek

Oddane vloge bo pregledala posebna komisija in jih ovrednotila, med drugim na podlagi inovativnosti, referenc in zaposlenosti lastnikov, povečanja števila zaposlenih, strategije trženja ter trajnega učinka storitve ali izdelka.

Pomoč znaša do 100 odstotkov upravičenih stroškov, ki bodo v podjetju nastali med 1. januarjem letos in 30. septembrom 2019 in med katere se prištevajo:

  • stroški opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev.
  • stroški investicij v neopredmetena sredstva,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev do skupne višine 2.000,00 evrov, 
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki na podlagi veljavne pogodbe o zaposlitvi z vlagateljem dela na prijavljeni operaciji,
  • posredni (operativni) stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije, se uveljavljajo v obliki pavšala v višini do 15 odstotkov upravičenih neposrednih stroškov plač in povračil stroškov v zvezi z delom za osebje, ki izvaja dela na operaciji.

Časa za prijavo je sicer še do sedmega novembra, več informacij pa najdete tukaj.

Komentarji (1)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kateri veliki ptič je najbolj značilen za Prekmurje?

financiranje p… (nepreverjen)

financiranje posameznikov

Našel sem se nasmeh zahvaljujoč temu gospodu Tetičkoviću Marjanu, da sem dobil posojilo v višini 150.000 evrov, trije moji kolegi pa so brez težav dobili tudi posojila tega gospodarja. Svetujem vam, da nikogar ne zavede, če želite dejansko zaprositi za posojilo za vaš projekt in katero koli drugo. To sporočilo objavljam, ker me je g. Tetičković Marjan dobro s tem posojilom. S prijateljem sem srečal ta pošten in velikodušen gospod, ki mi je dovolil, da si dobim to posojilo. Zato vam svetujem, da se obrnete na njega in vam bo zadovoljil vse storitve, ki jih boste vprašali.
Tukaj je njegov e-poštni naslov: [email protected]
E-pošta: [email protected]
Tetičković Marjan
hvala

Starejše novice