Mladi v Sloveniji najbolj nezadovoljni z življenjem, zaznamujeta jih predvsem prekarnost in stres. Kdaj bodo slišani?

Prekarnost mladih na trgu dela je izjemno visoka, kar je povezano z naraščajočim strahom pred nezaposlenostjo, kažejo rezultati Raziskave o mladih v Sloveniji 2018/2019, ki jo je lani izvedla Fundacija Friedrich Ebert Stiftung.

Naša mladina je vse bolj izpostavljena stresu, če jih primerjamo z drugimi državami jugovzhodne Evrope pa so tudi precej nezadovoljni z življenjem.

Vse več individualizma, stresa in odseljevanja

Gre za že drugo skupno raziskavo o mladih Fundacije Friedrich Ebert v Zagrebu in Centra za raziskovanje post-socialističnih družb mariborske filozofske fakultete. Študija je ob Sloveniji zajela še Albanijo, BiH, Bolgarijo, Črno goro, Severno Makedonijo, Kosovo, Romunijo, Hrvaško in Srbijo ter na vzorcu tisoč mladih Slovencev, starih med 14 in 29 let, preverila in analizirala značilnosti sodobne generacije mladih na področju družinskega življenja, izobraževanja, zaposlovanja, mobilnosti, vrednot, politike in prostega časa. 

Andrej Naterer, vodja raziskav na Univerzi v Mariboru pojasnjuje, da današnjo generacijo mladih vse bolj zaznamuje individualizem, kar se med drugim odraža na vse večji skrbi za osebno zdravje, vse hitrejšem osamosvajanju od staršev in vedno bolj individualističnih vrednotah.

Tako izrazit porast doživljanja stresa med mladimi v zadnjih letih niti ne preseneča. Stanje pa pomembno prispeva k še vedno naraščajočemu številu mladih, ki se odseljujejo v tujino, piše STA.

Mladi Slovenci najmanj zadovoljni z življenjem in videzom

Za slovensko mladino je na področju vrednot in stališč značilna visoka in naraščajoča proevropska usmerjenost. Mladi Slovenci so v primerjavi s svojimi vrstniki zelo liberalno vrednotno naravnani in zelo naklonjeni ideji močne države blaginje.

Miran Lavrič, raziskovalec z Univerze v Mariboru, razlaga, da mlade skrb za zdravje ob višji stopnji stresa sili v športno aktivnost. Tako imamo zelo aktivno mladino, precej upadlo pa je tudi uživanje alkohola. Predvsem v individualističnem smislu so vse bolj odgovorni, saj ob izrazito prekarnem trgu dela čutijo, da morajo poskrbeti zase.

Kot najbolj presenetljivo ugotovitev medtem izpostavlja dejstvo, da so s svojim življenjem najbolj zadovoljni Albanci, najmanj pa so s svojim življenjem in fizičnim videzom zadovoljni mladi Slovenci.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kako je ime prekmurskemu glasbeniku Kreslinu?

Starejše novice