Evropski inštitut za enakost spolov je prikazal današnja razhajanja med spoloma v plačilu.

Kljub nenehnemu boju žensk za ekvivalentno pravico, pa v letu 2017 prihaja do vrzeli, ki jih ni moč pojasniti. Tako je Evropski inštitut za enakost spolov je predstavil najnovejše rezultate indeksa enakosti spolov v Evropski uniji, ki kaže na razliko med ženskami in moškimi, pri čemer upošteva šest glavnih področij, ki so pomembna za njuno enakovrednost: delo, denar, znanje, čas, moč in zdravje. 

Razvidno je, da je od leta 2005 naredila največji napredek Italija, vendar pa ji sledijo Ciper, Slovenija in Irska. Naša država je od leta 2012 napredovala le na področju finančne enakosti, medtem ko se na drugih področjih ni izboljšala.

SURS: Razmerje med povprečnimi mesečnimi bruto plačami žensk in moških, Slovenija

Plače žensk še vedno nižje …

Plače žensk v Sloveniji so še vedno nižje do plač moških, četudi na istih položajih. Statistični urad Republike Slovenije opozarja, da je po začasnih podatkih letne strukturne statistike plač, ki temelji na obstoječih administrativnih virih, v letu 2015 »povprečna letna bruto plača, preračunana na mesec, znašala 1.649 evrov; povprečna bruto plača moških je znašala 1.695 evrov, povprečna bruto plača žensk pa 1.594 EUR ali 94,0 % povprečne bruto plače moških«, tako je bila povprečno nižja za 101 evra.

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji je lani po začasnih podatkih znašala 1685 evrov, kar je dva odstotka več kot leta 2015, tako je povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških je lani znašala 1732 evrov, povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk pa 1630 evrov.

Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila lani v skoraj v vseh dejavnostih nižja od povprečne mesečne bruto plače moških. Izjeme so bile dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranja okolja, gradbeništva in prometa in skladiščenja, vendar v teh dejavnostih prevladujejo moški, tiste manjštevilčne ženske pa navadno opravljajo bolje plačana dela. 

Jugovzhodna Slovenija stremi k večji enakosti kot Gorenjska

Vendar pa je v jugovzhodni Sloveniji poskrbljeno za večjo enakost – kjer gre za moških 1661 evrov in ženskih 1656 evrov. Najvišja razlika pa je bila lani na Gorenjskem, kjer so moški prejeli 5,4 odstotka več (ženske pa za 6,9 odstotka manj) od povprečja, in pa v spodnjeposavski statistični regiji, kjer so moški prejeli 5,1 odstotka več od povprečja, ženske pa 6 odstotkov manj. 

Raziskava kaže aktualno plačno vrzel, nekod razlike še večje

Po podatkih portala Plača.si, ki na skupnem vzorcu, ki obsega že preko 33.000 vnosov plač, pa vidimo sledeče. V finančnem svetovanju in zavarovalništvu so plače moških za 20 odstotkov višje od plač žensk, medtem ko so v trgovinah na drobno plače moških 15 odstotkov višje. V bančništvu so ženske slabše plačane od moških za 13, v državni upravi pa za 7,6 odstotkov.

Plače moških in žensk pa naj bi se najmanj razlikovale v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (povprečno za 2,7 % ali 44 evrov nižje od plač moških). Pride pa tudi do (redkega) obratnega razhajanja, saj naj bi ženske na bančnem računu prednjačile v proizvodnjah hrane, pijače in tobačnih izdelkov. Vendar pa je zanimivo, da plačilne razlike ni v farmacevtskih podjetjih.

Zgoraj omenjeni podatki iz raziskave Plača.si vsebujejo celotno prejeto mesečno plačilo, ki poleg osnovne plače vsebuje variabilni del, morebitne bonuse in božičnico.

SURS: Povprečne mesečne bruto plače in mediane bruto plač po dejavnosti SKD 2008, Slovenija, 2015

Slovenijo še čaka nekaj korakov do načela enakosti

Zagotovo pa je v primerjavi s članicami Evropske unije Slovenija poskrbela za večjo enakopravnost na plačilnem področju, saj je manjšo plačno razliko med spoloma imelo v letu 2015 le pet članic. V primerjavi z letom 2008 pa se je razlika med slovensko povprečno bruto plačo zmanjšala za skoraj poldrugo odstotno točko.

»Podatki, ki jih zbira raziskava Plača.si, so zbrani s strani slovenskih uporabnikov in kažejo aktualno plačno vrzel med spoloma. Kažejo da so v povprečju ženske za 10 odstotkov slabše plačane kot moški, kar pomeni, da nas čaka še nekaj korakov do uresničevanja načela enakega plačila za enako delo. Ker Plača.si sodi v mednarodno raziskavo, kjer se beležijo podatki za celotno CEE regijo, lahko stanje pri nas primerjamo z drugimi državami in ugotovimo, da so razlike ponekod še večje. Največja plačna vrzel je v Estoniji (24 odstotkov), na Slovaškem, Češkem (23 odstotkov) in Poljskem (22 odstotkov),« je podatke komentirala Maruša Grah, vodja marketinga pri MojeDelo.com, ki upravlja s portalom Plača.si.

SURS: Povprečne mesečne bruto plače po starostnih skupinah, Slovenija, 2015

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice