Šolske počitnice se zaključujejo in šole bodo v jutri ponovno sprejele okoli 258.000 učencev in dijakov. 

Na začetku šolskega leta 2017/18 je bil v osnovno šolo vključen 181.301 otrok, to je skoraj 5.000 več, kot jih je bilo leto poprej. Število osnovnošolcev narašča vse od šolskega leta 2010/11, ko jih je bilo najmanj v samostojni Sloveniji, je razvidno iz podatkov Statističnega urada.

V osnovno šolo namreč že nekaj let vstopajo številčnejše generacije otrok kot pred leti, številčnejše pa so tudi od generacije, rojene pred 10 do 15 leti, ki zapuščajo osnovno šolo in odhajajo v srednje šole. Generacija prvošolcev je bila v šolskem letu 2017/18 za četrtino bolj številčna od generacije devetošolcev.

Ta trend se bo kmalu začel obračati, kajti rodnost v Sloveniji v zadnjih nekaj letih ponovno upada, tako da se bo v naslednjih letih vpis otrok v šolo zmanjševal, številčno močnejše generacije pa bodo v višjih razredih osnovne šole.   

Vedno več takih, ki odložijo vpis v prvi razred

V šolskem letu 2017/18 je v prvi razred osnovne šole vstopilo 21.923 otrok. Otroci v Sloveniji v osnovno šolo vstopajo pri šestih letih. Čedalje več pa je tudi takih, ki vpis v šolo zaradi različnih razlogov za eno leto odložijo in vstopijo v šolo stari sedem let. Pred petimi leti je bilo med prvošolci 5,7 odstotkov sedemletnikov, v šolskem letu 2017/18 je bilo takih 9,5 odstotkov prvošolcev. Večinoma so to otroci, rojeni v novembru ali decembru, torej najmlajši v svoji generaciji. Znaten delež sedemletnikov med prvošolci pa je otrok s posebnimi potrebami. 

V oddelkih v povprečju 19 učencev

V oddelkih rednih osnovnih šol (brez oddelkov za otroke s posebnimi potrebami) je bilo v povprečju 19 učencev. Razlike obstajajo tudi med posameznimi statističnimi regijami: povprečno najnižje število otrok v oddelkih so imele osnovne šole v koroški (16), povprečno najvišje pa osnovne šole v osrednjeslovenski statistični regiji (21,4).  

V rednih in prilagojenih osnovnošolskih programih se je izobraževalo 13.996 otrok s posebnimi potrebami. Večina teh otrok je bila vključena v redni program, ki se izvaja z dodatno strokovno pomočjo; ti otroci so predstavljali 6,6 odstotka vseh učencev v rednem osnovnošolskem programu. 

Srednješolcev z vsakim letom manj

Število osnovnošolcev se že nekaj let zvišuje, srednješolcev pa je z vsakim letom manj. V šolskem letu 2017/18 je bilo v srednje šole vpisanih 73.776 dijakov, skoraj 5.000 manj kot pred petimi leti. Pričakovati je, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihajajočem šolskem letu, nato pa bodo generacije 15-letnikov vse večje. 

Med 20.180 dijaki prvih letnikov je bilo 18.100 takih, ki so se v srednjo šolo vpisali prvič. Preostali so ali ponavljali prvi letnik ali so zamenjali program. 

Skoraj polovica dijakov in dijakinj je bila vpisanih v srednje tehniško in strokovno izobraževanje. Malo manj kot tretjina je obiskovala splošne (gimnazijske) programe, skoraj petina pa nižje poklicno izobraževanje. V zadnjih letih se povečuje zanimanje za poklicne in strokovne programe. 

Šolska ulica najpogostejša v Sloveniji

Šole so med najpomembnejšimi ustanovami vsakega večjega kraja, zato ne preseneča, da je najpogostejše ime za ulico v Sloveniji ravno Šolska ulica. Poleg nje je bilo v Sloveniji tudi šest Šolskih poti in prav toliko Šolskih cest. Dijaške ulice so bile tri. 

Tudi med lastnimi imeni se pojavljajo imena, povezana s šolo. Priimek Šola je tedaj v Sloveniji imelo deset oseb, priimek Šolar 512 in priimek Dijak 109 oseb. 

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Kakšne barve je sonce?

Starejše novice