Potekalo je več narokov za glavno obravnavo v tožbah, ki so jih proti Verbundu vložile različne fizične osebe in PGD Malečnik.

Na Okrožnem sodišču v Mariboru je včeraj potekalo več narokov za glavno obravnavo v tožbah, ki so jih zaradi poplavljanja Drave novembra 2012 proti avstrijskem Verbundu vložili oškodovanci: različne fizične osebe in prostovoljno gasilsko društvo Malečnik, poroča STA.

Verbund zanika krivdo

Krivdo pripisujejo ravnanju avstrijske družbe Verbundupravljavcu hidroelektrarn na reki Dravi v Avstriji, vendar pa ta krivdo zavrača. Odvetniki Verbunda so na današnjih obravnavah večkrat poudarili, da doslej vložena dokazna in procesna gradiva tožečih strani ne dokazujejo, da je škoda nastala ravno zaradi poplav novembra 2012.

Ob tem opozarjajo, da vložene listine ne pojasnjujejo, kako je tožeča stran ocenila posamezne postavke škode, ki ji »tožena stranka v obsegu, kolikor je to mogoče, v celoti prereka«. Vendar pa so zagovorniki nekaterih oškodovancev te navedbe ponovno prerekali in poudarili, da je škoda natančno opisana in podrobno opredeljena.

Sodnica je – kot že pred dnevi na podobni obravnavi v Slovenj Gradcu – poudarila, da bo sodišče najprej odločilo o temelju tožbenega zahtevka, torej ali je Verbund odgovoren za nastalo škodo, in izdalo vmesno sodbo, šele nato pa odločalo glede odškodnin.

Poizvedovanja sodišče glede primernih izvedencev

Predstavila je tudi poizvedovanja sodišča glede primernih izvedencev (iz Slovenije) za področje hidrologije, meteorologije in drugih, s primerom povezanih področij.

Med predlogi so izvedenci s fakultet za gradbeništvo mariborske in ljubljanske fakultete ter ljubljansko podjetje IBE, ki se ukvarja s svetovanjem in projektiranjem. Tako je sodnica Urška Kežmah naročila stranema, naj se glede predlogov izjasnita, hkrati pa morata nakazati predujem za izdelavo izvedenskega mnenja in pripraviti vprašanja za izvedenca.

Proti Verbundu vloženih več deset tožb oškodovancev v Sloveniji

»Pretok je bil toliko povečan, da tega ne pomnim. Stara struga Drave si je prek naših kmetijskih površin ustvarila novo strugo, skopala do dva metra globoke kotanje,« je za medije povedal kmetovalec Darko Dobnik iz Zlatoličja, ki so mu poplave popolnoma uničile okoli 10 hektarjev kmetijskih površin, ki pa še vedno niso sanirana, ob tem pa tudi okoli 300 kubičnih metrov koruzne silaže in večje število bal. Območje kmetijskih površin se mu sedaj zdi pogojno uporabno, vendar pa resna kmetijska pridelava ni možna, poroča o njegovih besedah STA.

V prvih treh zadevah so bili uvodni poravnani naroki neuspešni. Za glavno obravnavo pa so si strani izmenjale pripravljalne vloge in dobile s strani sodišča roke za pripravo odgovorov. Nadaljevanje teh glavnih obravnav pa je preloženo za nedoločen čas. Vendar pa je zagovornica nekaterih oškodovancev Magda Vraničar izrazila zadovoljstvo, da so sodišča začela razpisovati glavne obravnave in zadevo strokovno dobro preučila ter se dobro pripravila na obravnave.

Skupno je sicer proti Verbundu vloženih več deset tožb oškodovancev v Sloveniji, Verbund pa tožijo tudi Republika Slovenija in oškodovanci v Avstriji.

Starejše novice